Syksyn toinen METKA on Tour käynnistyy 22.9

Näyteikkuna

METKA on Tour numero 2 starttaa ensi tiistaina 22.9 Tukholmankadulta! Jos et ole vielä päivittänyt opiskelijakorttiisi tarraa tai hankkinut liikuntapassia, tee se viimeistään nyt. Luvassa myös hulavanne-kisailua Frankin tarjoamien yllätysten kera ja METKA-liikunnan instakuvakilpailu. METKA toivottaa teidät tervetulleiksi toimipisteisiin klo 10-14 välisenä aikana!

Kiertueaikataulu:

22.9 Tukholmankatu
23.9 Mannerheimintie
24.9 Myyrmäki
25.9 Leppävaara

28.9 Agricolankatu
29.9 Sofianlahedonkatu
30.9 Vanha Viertotie & Arabiankatu

 

Hinnat:

Lukuvuositarra, syksy 2015 17 €
Lukuvuositarra, syksy 2015 ja kevät 2016 27 €

Liikuntapassi METKAlaisille syksy 2015 35 €
Liikuntapassi METKAlaisille syksy 2015 ja kevät 2016 45 €

Maksaa voit joko käteisellä, kortilla tai ennakkoon tilisiirrolla. Katso täältä ohjeet ennakkomaksuun.

Lausunto Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun 3AMK-yhteistyöstä

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA lausuvat ammattikorkeakoulujen strategisen yhteistyön hankkeesta seuraavaa.

Yleiset huomiot

Opiskelijakunnat ovat seuranneet pääkaupunkiseudun kolmen korkeakoulun strategista 3AMK-yhteistyötä tiiviisti. Korkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan uudistuksia ja syvenevää yhteistyötä pidetään opiskelijakunnissa positiivisena kehityksenä. Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat jakavat vision kolmen vahvasti profiloituneen korkeakoulun strategisesta yhteistyöstä, joka hyödyttää paitsi opiskelijoita myös alueen elinkeinoelämää ja vetovoimaa.

Opiskelijakuntien näkökulmasta korkeakoulujen esittämät keinot yhteistyön tiivistämiselle ja päällekkäisyyksien karsimiselle ovat hyviä ja kattavat pääsääntöisesti kaiken oleellisen toiminnan. Tukipalvelujen päällekkäisyyksien karsimisessa ja mahdollisissa yhdistämisissä on kuitenkin hyvä huomioida myös korkeakouluyhteisöjen liikuntapalvelut.

Maltti on valttia myös yhteistyön tiivistämisen ja suunnitelmien edistämisen suhteen, jotta korkeakoulut pystyvät säilyttämään vahvat profiilinsa. Opiskelijakunnat pitävät erityisen hyvänä yhteistyön keskittämistä opintotarjonnan laajentamiseen ja joustavoittamiseen sekä monialaisten opintokokonaisuuksien toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä strateginen yhteistyö tuo hallinnollisia ja rakenteellisia säästöjä, joiden ansiosta korkeakoulut voivat keskittyä ydintehtäviinsä paremmin.

OKM:n tukema liikuntahanke osaksi 3AMK-yhteistyötä

Opiskelijakunnat esittävät, että Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian suunnitteilla olevat yhteiset liikuntapalvelut sisällytetään osaksi 3AMK-yhteistyötä. OKM:n liikuntayksikön hanketuen avulla toteutettavan Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluillehankkeen kautta on mahdollista kehittää korkeakouluyhteisöjen jäsenille suunnattuja liikuntapalveluja merkittävästi. Toimivien palvelujen näkyväksi tekeminen parantaa opiskelu- ja työkykyä ja terävöittää korkeakoulujen brändejä. Liikuntapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa tullaan hyödyntämään koulutusohjelmia kaikista kolmesta korkeakoulusta.

Hankkeessa keskitytään erityisesti liian vähän liikkuviin korkeakouluyhteisön jäseniin ja liikuntamahdollisuuksien erojen tasoittamiseen pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Myös korkeakouluympäristön liikunnallistamiseen ja arkiliikunnan lisäämiseen tullaan kiinnittämään huomiota, hallituksen Liikkuva koulu -kärkihankkeen mukaisesti.

Strategisen yhteistyön muodoista

Hankkeen seitsemästä avauksesta erityisesti GreenCard ja TalentTrack keräävät opiskelijakunnilta paljon kiitosta. GreenCardin mahdollistamat joustavat valinnat kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjonnasta, esimerkiksi vaihtojakson muodossa, on toivottu kehityssuunta. Korkeakoulujen välisten raja-aitojen kaataminen lisää niiden opetustarjonnan monipuolisuutta ja -alaisuutta ja mahdollistaa kolmen korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön vahvuuksien hyödyntämisen korkeakoulujen profiilien mukaisesti.

TalentTrackin mahdollistama sujuva nivelvaihe AMK-tutkinnosta maisteriopintoihin metropolialueen yliopistoihin ja toisaalta yliopistoista suorittamaan ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on erinomainen kehityssuunta. Opiskelijakunnat tervehtivät ilolla tarpeettomien ja epäoikeudenmukaisten siltaopintojen poistamista.

Opiskelijakunnat pitävät erityisen tärkeänä aiempaa monimuotoisemman ja opiskelijalähtöisemmän työelämäyhteyden toteutumista. Ammattikorkeakouluilla on oltava tiivis ja kiinteä suhde moderniin työelämään. Tätä suhdetta kehittää edelleen yhteistyöhankkeen kaksi osa-aluetta: Työelämälähtöisyys 9.0 ja Professional Summer School. Näiden ohella YrittäjyysSavotta on tärkeä osa strategista yhteistyötä, sillä suuri osa kolmen korkeakoulun opiskelijoista haaveilee tulevaisuudessa yrittäjyydestä.

International ProjectTatami on strategisen yhteistyön muodoista ehkä kunnianhimoisin. Opiskelijoiden näkökulmasta arvoa tuotetaan lähinnä vahvemman rahoituspohjan ja toisaalta korkeakoulujen kasvavan kansallisen ja kansainvälisen arvostuksen muodossa. ProjectTatamin kautta toteutettavissa yhteisissä hankkeissa opiskelijakunnat peräänkuuluttavat opiskelijoiden roolia – miten korkeakoulut aikovat varmistaa opiskelijoiden osallisuuden hankkeisiin?

Opiskeluaikana kerrytetyillä työelämäyhteyksillä ja yrittäjyyskasvatuksella, mutta myös hankeosaamisen kartuttamisella on positiivinen vaikutus pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän vetovoimaisuuteen ja kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien näkemyksiin pääkaupunkiseudun potentiaalista liiketoiminta-alueena. Opiskelijoiden roolia ei kannata aliarvioida, sillä vaikka liike opiskelusta työelämään on nopeaa, muistot korkeakouluista eivät haalistu hetkessä.

Opiskelijakunnille haastavin pala niellä on varmasti EduExcellence. Vaikka yksimielisyyttä opiskelijakuntien kesken hankkeen hyvistä ja huonoista puolista ei ole saavutettu, näkevät opiskelijakunnat silti hyvänä korkeakoulujen yhteistyön asian tiimoilta. Pääkaupunkiseutu on opiskelijakuntien näkemyksen mukaan merkittävässä roolissa niin maksullisen koulutuksen kehittämisessä kansallisesti kuin koulutusviennin kehittämisessä kansainvälisesti. Yhteistyön voimalla voidaan saapuville ja ulkomaisissa kohdemaissa opiskeleville opiskelijoille taata laadukas maksullinen koulutus asiakaslähtöisesti.

Loppusanat

Korkeakoulujen on hahmotettava strateginen yhteistyö kansallisten kehittämistarpeiden lisäksi myös globaalista perspektiivistä. Yleisesti voidaan todeta, että suomalainen koulutuspoliittinen keskustelu on opiskelijakuntien näkökulmasta katsottuna melko nurkkakuntaista ja sisäänpäin kääntynyttä niin korkeakoulujen kuin valtakunnan tasolla. Korkeakoulutuksen megatrendit, kuten koulutuksen massifikaatio, digitalisaatio ja keskustelu formaalien tutkintojen tarpeellisuudesta, tuntuvat jäävän liian usein kansallisella tasolla käytävän rakennekeskustelun varjoon.

Opiskelijakunnat pitävät korkeakoulujen aloittamaa strategista 3AMK-yhteistyötä kriittisen tärkeänä juuri globaalista näkökulmasta. Kolmen ammattikorkeakoulun strateginen yhteistyö voi ajan kanssa laajentua kattamaan myös pääkaupunkiseudun yliopistoja ja mahdollistaa valtavan osaamisverkoston syntymisen valtakunnan pääkaupunkiin. Jo nykyisellään strategisen yhteistyön kautta ammattikorkeakoulut keskittävät voimavaroja aihealueisiin ja teemoihin, joilla vastataan paitsi kansalliseen tarpeeseen kehittää korkeakoulutusta myös korkeakoulutuksen megatrendeihin – eli niihin ilmiöihin, jotka todella vaikuttavat korkeakoulujärjestelmien kehittymiseen kansainvälisesti ja kansallisesti, haluttiin sitä tai ei.

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metka kannustavat korkeakouluja jatkossakin ennakkoluulottomaan yhteistyöhön, jolla otetaan huomioon paitsi kansalliset intressit ja vaatimukset myös alati muutoksessa olevat globaalit korkeakoulutuksen trendit. Vain tällä tavalla pääkaupunkiseutu säilyttää vetovoimansa ja alueesta voidaan muodostaa osaamisen ja elinkeinoelämän keskus, jonka vertaista saadaan hakemalla hakea.

Pääkaupunkiseudulla 26.5.2016

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga
Max Laihonen
puheenjohtaja

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Juho Kärkkäinen
puheenjohtaja

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Emmi Paajanen
puheenjohtaja

Lisätietoja:

Aku Aarva
toiminnanjohtaja
+358 41 432 6510
toiminnanjohtaja@helga.fi

Jari Nuutinen
asiantuntija
+358 44 287 7152
jari.nuutinen@laureamko.fi

Matti Tujula
edunvalvonta-asiantuntija
+358 45 267 0828
matti.tujula@metkaweb.fi

 

M-piste sulkee ovensa kesäksi 31.5.!

M-piste jää kesän viettoon ensi viikon tiistaista 31.5. lähtien.

Vielä ehdit siis tulla hakemaan opiskelijakorttitarran kesän alennetulla 15 euron hinnalla! Alennushinnalla ostettu lukuvuositarra on voimassa syyskuun loppuun asti, joten opiskelija-alennukset ovat käytössäsi koko kesän ajan.

Ennen kesälomaa M-piste on avoinna vielä seuraavina aikoina:

 • maanantaina 30.5. klo 12-16
 • tiistaina 31.5. klo 12-16.

Kesäloman jälkeen M-piste avaa ovensa maanantaina 8.8.2016.

Mukavaa kesää kaikille ja nähdään elokuussa!

 

Viikon Vinkki: Brace yourselves, Summer is coming!

Kesä tulee, mitä kaikkea opiskelijan onkaan hyvä ottaa huomioon? METKA tarjoaa Viikon vinkkinä kätevän tarkistuslistan:

 1. Vuonna 2015 liikaa maksettuja opintotukia voi palauttaa toukokuun loppuun mennessä ilman korkoa. Lisätietoja ja oman palautustarpeen voi tarkistaa Kelan sivuilta.
 2. Menossa kesäksi töihin mutta olet hieman epävarma työsopimuksesta, työajoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä asioista? Kannattaa tutustua Akavan, SAK:n ja STTK:n Kesäduunari-sivustoon. Sivuilta löytyy kätevä Kesäduunarin muistilista sekä puhelinnumero Kesäduunari-infoon.
 3. Jos opiskelet kesällä, kannattaa kesän opintotuki hakea mahdollisimman pian. Lisätietoja ja hakulomake Kelan sivuilla.
 4. Muista ilmoittautua läsnäolevaksi 31.5. mennessä. Läsnäoloilmoituksen voi tehdä helposti WinhaWillessä. Lisätietoa ilmoittautumisesta
 5. Jos aiot hakea opintoihisi lisäaikaa, muista hakea se 15.5. mennessä! Lisätietoa lisäajan hakemisesta.

 

METKA Newsletter 9/2016 – METKAn kevätkampanja käynnissä ja terassi auki!

Oletko jostain syystä unohtanut uusia METKAn jäsenyytesi tai onko opiskelijakortti jäänyt kokonaan hommaamatta? Hyviä uutisia, METKAlla on menossa kevätkampanja! Tämä tarkoittaa, että saat jäsenyyden syyskuun loppuun asti edullisella 15 € hinnalla (norm. 20 €).

Jäsenyys avaa sinulle ovet opiskelija-alennusten monipuoliseen maailmaan ja saat myös kesän matkat huomattavasti edullisemmalla hinnalla!

Kesäisin terveisin
Laura Karilainen
Jäsenpalveluasiantuntija 

Ajankohtaiset

 • Keksi korkeakoulujen yhteisille, uusille liikuntapalveluille nimi – voita palkinto! >> ANNA EHDOTUKSESI
 • METKA ja HELGA järjestävät yhdessä lukukauden päättäjäisbileet Kaivohuoneella. Lavalla Lyömättömät – mukaansatempaavaa hip hoppia, Suomen kärkipään beatboxia ja ylivoimaisesti parasta freestyleä! >> KESÄHEILA KAIVOLTA 2016 
 • Tutorpicnic tulee taas! METKA, Helga ja Laureamko kerää tutorinsa jälleen yhteen viettämään kesäistä piknikkiä aurinkoiseen Alppipuistoon 18.5. >> EEPPINEN TUTORPICNIC 
 • Auta METKAa kehittämään paremmat nettisivut vastaamalla neljään kysymykseen! >> AUTA METKAA 
 • Metka Cafen terassi on avannut Bulevardilla! METKAn huolelliset testit osoittavat, että aurinko lämmittää terdeä mukavasti jo lounasaikaan :) >> METKA CAFE 
 • Tällä hetkellä Metka Cafen terassilla nautitaan kahvilaherkuista, mutta keskiviikosta alkaen Cafella on myös C-oikeudet. Kurkunkostuketta tarjolla luentojen jälkeen opiskelijaystävälliseen hintaan!
 • Viimeiset ryhmäliikuntatunnit pidetään 13.5. Kun ostat syksyllä alkavan liikuntapassin, voit osallistua jäljellä oleville kevään tunneille maksutta! >> LIIKKUMAAN

Edut opiskelijakortilla

 • Huippusuosittu Hernesaaren Ranta tarjoaa HSR Live -keikkalipuista 10 % alennuksen opiskelijakorttia vastaan. >> HERNESAAREN RANTA
 • Kesän festarit kutsuvat! Opiskelijakortilla saat Lahdessa järjestettävästä Summe Up 2016 -festarin kahden päivän lipusta 9 € alennusta. >> SUMMER UP 2016
 • Tarvitsetko varusteita kesän reissuja varten? Matkavaruste.fi tarjoaa opiskelijoille 5€:n alennuksen ja ilmaisen toimituksen yli 50€ suuruisen tilauksen loppusummasta. >> MATKAVARUSTE.FI

Lisää etuja osoitteesta frank.fi !

Seuraa meitä!

METKA testaa: kaupunkipyörät!

kaupunkipyorat-1

Toukokuun alussa Helsinki sai pitkän odotuksen jälkeen uudet kaupunkipyörät! 500 keltaista fillaria pyörähti kaduille ja alkuvaiheessa niille on 50 kaupunkipyöräasemaa ympäri Helsinkiä. Kesällä 2017 järjestelmä laajenee, jolloin asemia on 150 ja pyöriä 1500.

Pyörien käyttömaksu lokakuun loppuun asti kestävälle kaudelle on kohtuulliset 25 €. Tarjolla on myös maksuvaihtoehdot päivän (5 €) tai viikon (10 €) ajaksi. Kun käyttömaksun on suorittanut, kaupunkipyörän saa käyttöön näyttämällä matkakorttia ja syöttämällä PIN-koodin. Pyörien käyttäminen ei vaadi voimassa olevaa kautta matkakorttiin.

Pyörää voi käyttää yhtäjaksoisesti 30 minuuttia, minkä jälkeen veloitetaan lisämaksu. Enintään pyörällä voi ajella neljä tuntia.

Polkupyörä

kaupunkipyorat-4

Helsinkiin valittu järjestelmä on ranskalaisen Moventia & Smoove SAS -konsortion toimittama pyöräjärjestelmä. Sama järjestelmä on käytössä mm. Vancouverissa, Strasbourgissa ja Moskovassa.

Pyörän keskeisiä ominaisuuksia:

 • Kolme vaihdetta
 • Käsijarrut
 • Matala runko, jolle on helppo nousta
 • Valot edessä ja takana
 • Satulan korkeus on vaihdettavissa ilman työkaluja
 • Edessä kori laukulle
 • Ohjaustankoon kätkeytyy vaijerilukko
 • Kaupunkipyörien verkkosivuilta näkee ajamansa kilometrit

METKA testaa

kaupunkipyorat-2

Laura ja Matti METKAlta ottivat pyörät alleen Bulevardin toimipisteen viereisestä asemasta. Matti fillaroi päivittäin, kun taas Lauralla ei ole viime vuosina ollut pyörää käytössään.

Laura: Hyvä ja helppo pyörä, myös vähemmän pyöräilevälle. Kiva väri, hyvä satula!

Matti: Kaupunkiajoon juuri sopiva, kääntyy hyvin, hyvä näkyvyys. Vaihteiden ansiosta myös ylämäet on kevyet nousta ja istuin on hyvin helppo säätää sopivalle korkeudelle.

kaupunkipyorat-3

Kaupunkipyörät ja Metropolia

Aloitusvaiheessa seuraavien Metropolian toimipisteiden lähellä on kaupunkipyöräasemat:

 • Agricolankatu (lähin asema Karhupuiston laidalla)
 • Albertinkatu (lähimmät asemat Annankadun ja Eerikinkadun kulmassa sekä Hietalahden torilla)
 • Bulevardi (lähin asema Hietalahden torilla)
 • Ruoholahti (lähin asema Itämerentorilla, ratikkapysäkin luona)

Kesällä 2017 asemaverkosto ulottuu aina Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti, jolloin myös uusia toimipisteitä tulee kaupunkipyörien alueelle.

Kaupunkipyöräasemat kartalla

Lisää tietoa ja rekisteröityminen käyttäjäksi

METKA hakee liikuntakoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA hakee

LIIKUNTAKOORDINAATTORIA

opintovapaan ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen välille 1.8.2016 – 31.12.2016

Opiskelijakunnan liikuntakoordinaattorin vastuulla on organisoida liikuntapalveluita Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle. Liikuntakoordinaattori huolehtii Metropolian opiskelijoiden liikunta- ja hyvinvointipalveluiden järjestämisestä ja ylläpitämisestä yhdessä opiskelijakunnan liikunta-asiantuntijan ja hallituksen liikuntavastaavan kanssa.

Metkaliikunnalla työskentelee kaudesta riippuen 20–30 liikunnanohjaajaa, jotka ohjaavat vuosittain n. 30–40 viikkotuntia. Tämän lisäksi Metkaliikunta tarjoaa kurssimuotoista liikuntaa, palloiluvuoroja sekä järjestää erilaisia hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia esim. turnauksia ja lajiesittelyitä.

Työtehtäviin kuuluu mm.

 • Kurssi- ja tuntitarjonnan koordinoiminen
 • Tuntiohjaajien rekrytoiminen
 • Tapahtumien organisoiminen
 • Välinehankinnoista vastaaminen
 • Metkaliikunnan nettisivujen päivittäminen
 • Toiminnan suunnittelu asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa

Olet etsimämme henkilö, jos

 • Sinulla on jo työkokemusta liikunta-alalta ja/tai alan tutkinto, esimerkiksi ammattikoulusta tai korkeakoulusta
 • Asioiden organisointi luonnistuu sinulta vaikka silmät ummessa ja sinulla on itsenäinen ote työskentelyyn
 • Olet sosiaalinen ja ihmisistä innostuva tekijätyyppi
 • Puhut ja kirjoitat sujuvaa suomea ja englantia

Katsomme järjestömaailman tuntemuksen ja B-ajokortin eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen työpaikan rennossa ja kannustavassa työyhteisössä keskeisellä sijainnilla Hietalahden torin laidalla. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaatimusryhmään II.

Lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen rekry@metkaweb.fi 12.5. klo 16:00 mennessä. Haastattelut järjestetään perjantaina 20.5. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bulevardin kampuksella osoitteessa Bulevardi 31, Helsinki. Lähetämme kutsut haastateltaville viimeistään viikon 20 alussa. Tehtävään valittavan henkilön toivotaan osallistuvan METKAn toimiston kesäevakkoon 1.-2.6.2016.

Lisätiedot:

Pekka Petäkoski, toiminnajohtaja
pekka.petakoski@metkaweb.fi
050 355 5199

Hallituspaikka auki: Metka Opiskelijapalvelut Oy etsii osaavia tyyppejä!

METKAn omistuksessa oleva Metka opiskelijapalvelut Oy tuottaa kahvilapalveluita Metropoliassa (Metka Cafe Bulevardilla ja Tukholmankadulla), tarjoaa catering-palveluita sekä järjestää tapahtumia. Metka Cafet hoitavat myös kokoustarjoiluja ja ovat mukana opiskelijatapahtumissa. Metka Opiskelijapalveluiden toimintaa ohjaavat vahvasti opiskelija- ja asiakaslähtöiset arvot.

Metka Opiskelijapalvelut Oy:lle valitaan vuosittain oma hallitus ohjaamaan ja kehittämään toimintaa. METKAn hallitus nimeää osakeyhtiön uuden hallituksen toukokuussa ja haku hallitukseen on auki 9.5.2016 asti. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, 1-4 varsinaista jäsentä sekä 1-4 varajäsentä.

Mikäli vaikuttaminen Metka Opiskelijapalvelut Oy:n hallituksessa kiinnostaa, täältä löydät lisää tietoa hallituksen tehtävistä ja hakulomakkeen.

10641128_875118692546756_8611662867885800446_n

METKAn kesäjäsenkampanja on alkanut!

15e-kesakampanja-facebook

METKAlla on kevättä rinnassa! Tästä hyvästä haluamme tarjota METKAn jäsenyyden kevät- ja kesäkuukausiksi edullisella 15 euron hinnalla. Tällä hinnalla saat siis kaikki huikeat opiskelijaedut käyttöösi.

Jäsenyyden saat ostettua M-pisteeltä. Muista aina tarkistaa aukioloajat ennen kuin tulet käymään! Jäsenyys on voimassa syyskuun loppuun asti.

Jos olet tilaamassa uutta opiskelijakorttia, toimi seuraavasti:

 1. Tilaa Frankin sivuilta pelkkä opiskelijakortti ilman jäsenyyttä (jäsenyysvaihtoehto: uusi opiskelijakortti vanhan tilalle).
 2. Kun kortti tulee sinulle kotiin tai meille M-pisteelle ja tulet hakemaan tarraa, voit samalla maksaa 15 euron jäsenmaksun. Halutessasi voit maksaa jäsenyyden myös suoraan METKAn tilille. Lisätietoa tästä vaihtoehdosta löydät METKAn sivuilta, jäsenyyden uusiminen -osiosta.

Jos sinulla on kysyttävää kesäkampanjaan liittyen, ota rohkeasti yhteyttä Laura Karilaiseen (laura.karilainen[ät]metkaweb.fi).

METKA Newsletter 8/2016 – Speksi 2017, Wappu ja 10-40% alennuksia!

spex-kix-oxx

Arvon opiskelijat!

On tullut aika julistaa vuoden himotuimman, halutuimman ja ylipäätään siisteimmän tyypin haku alkaneeksi! Tämä tietysti tarkoittaa Speksin vastaavaa tuottajaa. Oletko sinä hän, joka vie opiskelijakulttuuria eteenpäin, jolla on uusia ideoita ja puhtia lähteä verkostoitumaan ja viemään kasvavaa produktiota vain suurempiin vesiin? Opiskelija-aktiivius on parasta mitä tehdä housut jalassa ja Speksi-vuosi on ollut tuottajilleen ikimuistoinen kokemus!

Kutsun siis teidät Speksin kick-off -bileisiin 3.5.2016 kuulemaan lisää, tutustumaan vuoden 2016 Speksi-tiimiin ja kuuntelemaan hyvää musaa Speksin bändiltä Spänksiltä!

Maria Jokinen Hallituksen jäsen

Ajankohtaiset

 • METKA aloitti kesäjäsenkampanjan 20.4! Nyt saat jäsenyyden syyskuun loppuun asti edullisella 15 euron hinnalla.
 • Metropolian hallituksen opiskelijajäsenenä jatkaa METKAn entinen puheenjohtaja Jemi Heinilä >> JEMI HALLITUKSEEN 
 • METKAn toimisto viettää avoimien ovien päivää 4.5. Klo 11-14. Tarjolla on pientä purtavaa kaikille vieraille. Tervetuloa moikkaamaan ja tutustumaan uuteen toimistoomme! >> METKAN TUPARIT 
 • Puuttuuko vielä tekemistä vappuaatolta? Tule muiden Metropolialaisten kanssa viettämään Wappua Kaisaniemeen! >> WAPUN PÄÄTAPAHTUMA 
 • Vielä tämä viikko aikaa jakaa opiskelijaetu ja voittaa saunailta! >> #KANDEEOLLAOPISKELIJA 
 • Bulevardin kirjasto muuttaa pois Snadiasta 13.5. Uusi kirjasto avautuu päärakennuksen tiloissa syyslukukauden alussa.
 • Liiku loppukevät ilmaiseksi! >> ILMAISET LIIKUNNAT KEVÄÄKSI

Edut opiskelijakortilla

 • Trampoliinipuisto avasi Pitäjänmäellä. Opiskelijalle 10% alennus kertakäynneistä ja sarjalipuista! >> RUSH HELSINKI 
 • Tuntuva -40% alennus Sami Hedberg Show -lipuista! Esitykset 27.4. ja 18.5. Apollo Live Clubilla. >> SAMI HEDBERG SHOW 
 • Overboard-verkkokaupasta -20% alennus katumuodista ja skeittaustarvikkeista! >> OVERBRD 

Lisää etuja osoitteesta frank.fi !

Seuraa meitä!

Tervetuloa METKAn tupareihin 4.5.2016!

METKAn-tuparit_w960

Opiskelijakunta METKA toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi tupaantulijaisiimme keskiviikkona 4.5. klo 15 alkaen!

Tupaantulijaisemme järjestämme Bulevardin päärakennuksessa 1. kerroksen toimistossamme (huoneet P109, P110 ja P121), mistä jatkamme Metka Cafen tiloihin alakertaan. Ilmoitathan tulostasi sekä mahdollisista erikoisruokavalioista meille 3.5. mennessä!

Tervetuloa!