Haetaan ohjauksen ja opiskelijakulttuurin asiantuntijaa opiskelijakunta METKAan

Haemme ohjauksen ja opiskelijakulttuurin ammattilaista Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluyhteisöön. Haemme henkilöä, joka ui kuin kala vedessä uusien ja erilaisten ihmisten kanssa, esiintyy mielellään ja jolta somekin sujuu. Suomen ja englannin kielen sujuva osaaminen on työssä ehdoton vaatimus, ruotsi plussaa. Työssä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan ammattikorkeakoulukentän suurimpia koulutuksia ja tapahtumia sekä tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Korkeakoulukentän tuntemus ja kokemus ohjauksesta tai tapahtumien järjestämisestä lasketaan eduksi.

Työympäristö on rento ja lämmin. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti toimistoaikaan arkipäiville, mutta välillä myös iltoihin ja viikonloppuihin. Tarjoamme toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen PALTAn Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien TESn mukaisella palkkauksella ja mahdollisuuden osallistua kattojärjestömme sekä muiden järjestöjen koulutuksiin. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, mutta työtä tehdään ympäri pääkaupunkiseutua.

Lähetä hakemuksesi ja CV osoitteeseen rekry[ät]metkaweb.fi
Käsittelemme hakemukset siinä järjestyksessä kun ne saapuvat meille.

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätiedot:

Puhelimitse:
Tiistaina 8.8. klo 13-16, puh. 050 355 5045
Perjantaina 11.8. klo 10-16, puh. 050 355 5199

Sähköpostilla:
rekry@metkaweb.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on vuonna 2008 toimintansa aloittanut opiskelijoiden edunvalvontaan ja palveluun keskittyvä julkisoikeudellinen yhteisö. Opiskelijakunta METKA vastaa noin 16 500 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan koulutus- ja sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta opiskelijoille ja henkilökunnalle. Opiskelijakunnan toimintaa toteuttaa palkkiollinen työhallitus sekä kahdeksan palkattua työntekijää.

Opiskelijoiden kannanotto sosionomien (AMK) lastentarhanopettajan kelpoisuuden säilyttämisestä

Me, ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat, METKA (Metropolia Ammattikorkeakoulu), O’Diako (Diakonia-ammattikorkeakoulu) ja Laureamko (Laurea-ammattikorkeakoulu) ilmaisemme suuren huolemme opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman selvityksen Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 esitykseen, joka ottaa kantaa duaalimalliin sekä siihen, kuka saa ja kuka ei saa toimia tulevaisuudessa varhaiskasvattajana lastentarhanopettajan ammatissa. Tämä selvitys aliarvioi sosionomin (AMK) koulutusta ja pätevyyttä, ja on unohtanut lapsen edun.

 

Esitys on, että jatkossa vähintään 40 % päiväkotien henkilöstöstä olisi varhaiskasvatuksen opettajia ja 60 % joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia.

Opiskelijakunta O’Diakon hallituksen puheenjohtaja Iiris Hynönen kommentoi: “Uudistuksessa lisättäisiin päiväkodeissa ‘kiintiöitä’ yliopistotaustaisille varhaiskasvattajille ja näin huononnettaisiin sosionomien työllistymismahdollisuuksia ja asemaa varhaiskasvatuksen ammattilaisina. Varsinkin, kun tällä hetkellä aiemmin mainituista on muutenkin pulaa, on tämä esitys varsin paradoksaalinen.”

 

Sosionomin koulutus kestää tällä hetkellä 3,5 vuotta ja käytännössä suuri osa opinnoista käsittelee varhaiskasvatusta, lapsia ja perheitä sekä varhaiskasvatuksessakin todella tärkeää palveluohjausta. Kokonaisuus sisältää vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja, didaktiikkaa ja sosiaalipedagogiikkaa, joita opettavat korkeasti koulutetut varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Sosionomeilla on siis osaamista lapsen ja tämän perheen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen sekä tavoitteelliseen ja vahvan pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Olemme huolissamme siitä, että selvityksessä on esitetty 25 opintopisteen täydentävää kokonaisuutta vain nykyisille varhaiskasvatuksessa työskenteleville sosionomeille, mutta sosionomiopiskelijoille ei tällaista mahdollisuutta tarjota.

 

On lasten ja perheiden etu, kun varhaiskasvattajina toimii moniammatillinen ryhmä erilaisia osaajia. Tällä tavoin voimme säilyttää varhaiskasvatuksen laadun, kun erilaisista koulutustaustoista tulevat varhaiskasvattajat tekevät yhdessä työtään ja oppivat toisiltaan. Kasvatus on yhteisöllistä työtä ja tarvitsee mahdollisimman monipuolista osaamista. Tehtävänkuvien teroittaminen voidaan tehdä myös hyvin, jos kuunnellaan sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen edustajia, varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja päiväkotien henkilökuntaa.

 

“Kaikki koulutus on arvokasta, minkä vuoksi työelämä tarvitsee erilaisia tekijöitä. Lastentarhanopettajien ei tarvitse olla kaikkien samalla tutkinnolla opiskelleita, vaan heillä saa olla erilaista osaamista, kunhan se on riittävää,” sanoo hallituksen puheenjohtaja Maria Jokinen opiskelijakunta METKAsta.

 

Maria Jokinen

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

 

Roope Kuivalainen

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko

 

Iiris Hynönen

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

 

Lisätietoja:

Maria.Jokinen@metkaweb.fi

050 355 5045

metka_logo_fin_web-1080px logo

odiak_logo_violetti_225x225px