Yle julkaisi 4.9. uutisen häirinnästä opiskelijakulttuurissa. Uutinen levisi laajalle ja sai aikaan paljon keskustelua häirinnästä ja häirintäyhdyshenkilöistä. SAMOKin järjestösuunnittelija Julia Kurki kirjoitti 5.9. blogissaan siitä mitä häirintäyhdyshenkilötoiminta on. Häirintäyhdyshenkilöt ovat kuitenkin vain osa opiskelijakulttuurin yhdenvertaisuuden murrosta.

”Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.”

Häirintä on myös osa suurempaa syrjinnän määritelmää. METKAn yhdenvertaisuusohjesääntö määrittää:

”Syrjiminen on kielletty sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Yhdenvertaisuudesta ollaan otettu toimintaa läpileikkaava arvo niin METKAssa, kuin monissa muissakin opiskelijajärjestöissä. Opiskelijakulttuurilla on ollut pitkään painostavasta kulttuurista tietynlainen stigma, joka näkyy edelleen joidenkin fuksien kohdalla epävarmuutena uskaltaako esimerkiksi fuksiasiin osallistua.

Ketään ei saa painostaa juomaan.”

”Osallistujia ei saa kannustaa alastomuuteen.” 

Eri opiskelijakuntien fuksiaisissa on rastinpitäjille ohjeita, jotka auttavat luomaan avoimemman ja kaikille lähestyttävän ilmapiirin. Mahdollisuus osallistua tapahtumiin myös englanniksi huomioidaan.

METKA on ollut opiskelijakuntakentällä yhdenvertaisuuden edelläkävijä. Häirintäyhdyshenkilöt METKAlla on ollut perustamisestaan saakka vuodesta 2008. METKAn yhdenvertaisuuden huomioiva toiminta on osa opiskelijakunnan suurempaa tavoitetta edistää oikeudenmukaista ja tasavertaista yhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset voivat elää yhdenvertaisina niin, että jokaisen ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat.

METKA julkaisi muutama viikko sitten myös Viikon Vinkin aiheeseen liittyen:

Viikon Vinkki XXIII/2018: Karttamerkkejä kiusaamista kohdanneille

METKAn häirintäyhdyshenkilöt:

METKAlla on kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka toimivat syrjintää tai häirintää kohdanneen opiskelijan tukena ja ovat opiskelijan niin halutessa mukana viemässä asiaa eteenpäin. Voit olla yhteydessä vain toiseen häirintäyhdyshenkilöön tai molempiin. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@metkaweb.fi. Tavoitat molemmat häirintäyhdyshenkilöt kerralla sähköpostiosoitteesta hairinta@metkaweb.fi.

Ilkka Helo
Tiedottaja
Häirintäyhdyshenkilö
045 656 8938
Aura Päiväläinen
Ohjauksen ja tapahtumatuotannon asiantuntija
Häirintäyhdyshenkilö
050 355 5752

This post is also available in English.