Tiedote 30.10.2018

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sekä World Student Capital -verkosto ovat pettyneitä HSL:n päätökseen laskea opiskelija-alennusta ja poistaa opiskelija-alennus kertalipuista

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus päätti tänään 30.10. kokouksessaan avata joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen kaikille päätoimisille perustutkinto-opiskelijoille, opiskelijoiden ikään katsomatta. Samalla kuitenkin opiskelijan alennusprosenttia matkakortille ostettavasta kausilipusta lasketaan 50:stä 45:een ja opiskelija-alennus rajataan vain kausilippuihin. Pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen World Student Capital -verkosto (WSC) on tyytymätön päätökseen laskea alennusprosenttia ja rajata kertaliput alennuksen ulkopuolelle.

”Tavoittelimme 50 %:n alennuksen säilyttämistä kaikissa lipputyypeissä. HSL on mielestämme yliarvioinut ikärajattoman alennuksen kustannuksia”, sanoo WSC-verkoston puheenjohtaja Otto Rosenlund.

Aiemmin suurin osa 30 vuotta täyttäneistä opiskelijoista on jäänyt ilman joukkoliikenteen opiskelija-alennusta, koska alennuksen ehtona on ollut oikeus opintotukeen. Myönteistä nyt tehdyssä päätöksessä on se, että 30 vuotta täyttäneet opiskelijat saavat tulevaisuudessa alennuksen samoin ehdoin kuin nuoremmat opiskelijat. Tämä on ollut opiskelijajärjestöjen pidempiaikainen tavoite, jonka toteutumisesta iloitaan, vaikka muu osa päätöksestä on pettymys. Ikäsyrjinnän poistaminen opiskelija-alennuksesta voi johtaa uusien ryhmien tulemiseen joukkoliikenteen käyttäjiksi, mikä vahvistaa joukkoliikenteen kannattavuutta.

”HSL:n päätös rajata kertaliput pois alennuksen piiristä ei tue liikkuvuutta eri kampuksien välillä niin Metropolian sisällä, kuin korkeakouluyhteistyön merkeissäkään eri koulujen välillä. Kertalippujen alennuksen poistaminen kannustaa esimerkiksi yksityisautoiluun satunnaisten matkojen kohdalla”, kommentoi Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Valtteri Markula.

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ja WSC-verkoston mukaan HSL:n tulee nyt seurata päätöksen vaikutuksia opiskelija-alennuksen kustannuskertymään. HSL:n tulee palauttaa mahdollinen alijäämä aiempaan kustannustasoon nähden opiskelija-alennukseen joko alennusprosentin nostona tai palauttamalla kertaliput alennuksen piiriin.

Uudet alennusperusteet astuvat voimaan vyöhykeuudistuksen yhteydessä vuoden 2019 keväällä.

 

Otto Rosenlund
World Student Capital -verkoston puheenjohtaja

Valtteri Markula
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula,
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, matti.tujula@metkaweb.fi, p. 045 267 0828

This post is also available in English.