Metropolian Karamalmin kampuksen opiskeluolosuhteet ovat olleet kuluneen syksyn ajan puutteelliset. Ne eivät mahdollista opiskelijoille täysipainoista opiskelua tai viihtyisää ja motivoivaa työskentelyä kampuksen tiloissa. Siitä on seurannut opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin laskemista sekä mainehaittaa Metropolialle.

Metropolian Leppävaaran kampuksen käyttökieltoon asettamisen jälkeen osa sen opiskelijoista on opiskellut väistötiloissa Karamalmin kampuksella. Siellä opetus on tapahtunut avokonttorin kaltaisissa tiloissa, joissa luokkatilat on erotettu toisistaan sermeillä. Kampuksella tarjotut opiskelijan palvelut sekä sosiaali- ja yleiset oleskelutilat ovat olleet puutteelliset.

Tilanne Karamalmilla on ollut koko syksyn ajan METKAn näkemysten vastainen. Mielestämme korkeakoulun kampuksilla on oltava muun muassa toimivat opetus- ja itsenäisen opiskelun tilat, viihtyisiä oleskelutiloja, sosiaalitilat, opiskelijan tarvitsemat korkeakoulun palvelut ja toimivat ruokailumahdollisuudet. Ne kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluympäristöön yhtä kiinteästi kuin luokkahuoneet.

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on syksyn ajan seurannut ja vaikuttanut Metropolian Karamalmin kampuksen tilanteeseen. Valitettavasti tilannetta ei ole saatu siedettävälle tasolle edes Metropolian toteuttamien korjaustoimenpiteiden avulla. Metropolia on epäonnistunut tarjoamaan hyvän opiskeluympäristön Karamalmin opiskelijoille. METKA kuitenkin tiedostaa, että parempia vaihtoehtoja ei juuri ollut saatavilla Leppävaaran kampuksen joutuessa yllättäen käyttökieltoon.

METKA yhdessä Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden kanssa toivovat, että Karamalmin opetuksen siirtämistä muille kampuksille, kuten Myyrmäkeen ja Myllypuroon, harkitaan vielä uudelleen, jotta opiskelijoilla olisi saatavilla heille kuuluvat palvelut. Lisäksi Metropolian tulisi tarkastella kampusten todellista käyttöastetta, sillä luokkatiloihin tehdäänä usein tarpeettomia varauksia.

METKA on vuoden 2019 aikana valmistellut omia kampustavoitteitaan, joista tulee opiskelijakunnan kampusvaikuttamista ohjaava ja tehostava ohjelma. Tahdomme olla jatkossakin vaikuttamassa pitämällä esillä opiskelijan näkökulmaa kampusten ongelmien ratkaisemisessa.

 

Linda Lindgren
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Hallituksen puheenjohtaja 2019

Silja Kario
Uudenmaan insinööriopiskelijat
Puheenjohtaja 2019

This post is also available in English.