Koronavirus ja Metropolia – METKAn päivittyvä tietopaketti

Tälle sivulle kootaan opiskelijalle tärkeää tietoa korona-epidemian vaikutuksista sekä tarpeellisia ohjeita ja linkkejä. Sivu päivittyy sitä mukaa, kun tietoa saadaan ja päätöksiä tehdään.

METKA on tiiviisti yhteydessä Metropoliaan, viranomaisiin sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:iin selvittäessään opiskelijoiden nykyisiä ja tulevia huolia.

Tietopakettia on viimeksi päivitetty 15.5.2020.

Mistä tietoa koronaviruksesta?

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa koronaviruksesta on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta. Koronasta liikkuu paljon väärääkin tietoa, joten epäluotettaviin lähteisiin ja sosiaalisessa mediassa liikkuvaan tietoon  kannattaa suhtautua varauksella.

THL:n kotisivut

THL:n Kysymyksiä ja vastauksia -sivu koronasta

Metropolian korona-ohjeistus

Opiskeluun ja muuhun Metropolian toimintaan liittyen opiskelijoiden tulee noudattaa Metropolian korona-ohjeistusta. Se on saatavilla Metropolian intranet OMAsta:

Kuva Metropolian intranet-sivusta, jossa korostettu kuvake korona-ohjeistukseen / A screen shot from Metropolia intranet with highlighting around a link to corona-instructions

Metropolian korona-ohjeistus löytyy Metropolian intranetistä, omasta. Myös METKA noudattaa linjauksia toiminnassaan.

Opiskelijoita pyydetään etsimään tietoa ensisijassa OMAsta ja sen jälkeen kysymään opetushenkilökunnalta tai muualta tutkintonsa asianosaiselta taholta. Jos etsimääsi tietoa ei löydy täältä, käytettävissä on Metropolian koronasähköposti:

korona@metropolia.fi

Jos epäilet koronaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen (Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta) mukaisesti:

Jos epäilet koronavirusta, tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa.

Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes  olet ollut oireeton vähintään vuorokauden. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.

Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tai läheisellesi tulee vakavia oireita kuten hengenahdistusta jtai yleistila heikkenee.

Riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa muita herkemmin yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin. Jos kuulut riskiryhmään, soita pikaisesti terveyskeskukseen, jos

 • sinulle nousee äkillinen kuume (38 astetta tai yli) ja
 • tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää.

Ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita,  soita heti omaan terveyskeskukseen tai päivystykseen. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Ohjeet lainattu 6.4.2020. Tarkista ajantasaiset ohjeet tarvittaessa täältä.

Siinä tapauksessa, että olet sairastunut, joudut karanteeniin tai sinulla on muuta tärkeää ilmoitettavaa Metropolialle koronaan liittyen, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen korona@metropolia.fi

Opetus Metropoliassa

Suomen hallitus on määrännyt, että kaikki oppilaitokset ovat suljettuina 18.3.- 13.5.2020 välisen ajan. Metropolia on siirtänyt kaiken mahdollisen opetuksen etäopetukseksi 18.3.2020 alkaen. 

Metropolia on ilmoittanut pyrkivänsä järjestämään opetuksen niin, ettei opiskelijoiden eteneminen esty tai opintotuen saaminen opintopisterajojen vuoksi vaarannu.

”Tarkoitus on turvata opiskelijoiden opintojen riittävä eteneminen mm. opintotuen määräytymisen kannalta sekä heidän mahdollisuutensa valmistua tutkinnolle asetetussa määräajassa. Opetuksen mahdollisista muutoksista opiskelijoille tiedottaa kukin tutkinto-ohjelma.”

 

Metropolian tiedote 13.3.2020 : Metropolia varautuu korona-viruksen vaikutuksiin (Huom. tiedote sisältää tietoa, joka on myöhemmin päivittynyt)

Suomen hallitus tiedotti 17.3.2020 tarkempia linjauksia opintojen järjestämisestä:

”Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.”

”Opetuksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, tulee huolehtia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.”

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Opettajat ja tutkinto-ohjelmat tiedottavat opiskelijoita siitä, miten opinnot järjestetään 18.3.2020 lähtien.

Metropolian tilat

Metropolian kampukset ovat avoinna 14.5. alkaen ma-pe klo 8-16.

Avautumisesta huolimatta etätyöskentelyä jatketaan, mutta välttämätön kampusten tiloissa tapahtuva toiminta ja työskentely on erillisellä luvalla sallittu. Maksimihenkilömäärä 31.5. asti 10 henkilöä ja 1.6. alkaen 50 henkilöä tilaa kohden.

 • Opiskelijoille erillisen luvan kampuksella työskentelyyn antaa tutkintovastaava. Muut tilojen käyttöön liittyvät luvat myöntää toimitilapäällikkö tai turvallisuuspäällikkö (jälkimmäinen varalla).

Lyhytkestoinen asiointi kampuksella ei vaadi erillistä lupaa. Lyhytkestoisella asioinnilla tarkoitetaan esimerkiksi aulapalveluissa asioimista, noutoja, palautuksia, lokeroiden tyhjentämistä, aula-alueen monitoimilaitteen käyttöä. Pidempiaikainen työskentely vaatii luvan ylläolevan ohjeen mukaisesti.

Huom: Opiskelijoilla on aikaa kesäkuun loppuun saakka tyhjentää lokerikot / kaapit.

OMA: Korona-osio

Kampusten palvelut

Kampukset ja Metropolian fyysisesti palvelupisteet ovat kiinni. Monet koulun palveluista toimivat kuitenkin verkossa ja ovat siis nytkin käytössä.

Metropolian kirjastot ovat muuttaneet joitakin lainauskäytäntöjään kampusten sulkemisesta johtuen. Metropolian kirjastot toimittaa noutopalveluna lainauksia aulapalveluihin noudettavaksi to 14.5. lähtien. Kirjaston tilat ovat toistaiseksi suljettu.

Lisätietoja: http://libguides.metropolia.fi/aukioloajat-ja-yhteystiedot

METKAn palvelut ja tapahtumat

Myös METKA toimii vain verkossa tällä hetkellä. METKAn hallitukseen ja työntekijöihin saa tuttuun tapaan yhteyden sähköpostitse, puhelimitse ja verkkosivuilla olevan chatin kautta. METKAn jäsenyydellä tuet mm. edunvalvontaa ja tapahtumia myös tänä keväänä. Jäsenmaksuja ei palauteta.

METKAn Wiikon Wappu onkin tänä vuonna METKAn Wiikon Etä-Wappu! Lue lisää täältä.

#wabueilobukaan

Zone liikuntapalveluiden liikuntapaikat on suljettu. 

METKAn jäsenyyteen sisältyvä oikeus Yogobe-verkkojoogatunneille toimii normaalisti. Tilaa oma koodisi tällä lomakkeella:

Opintotuki

Suomen hallitus linjasi 2.4.2020. opintotukeen liittyvistä yksityiskohdista koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa:

 • Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka vaadittu opintopisteraja ei täyttyisi koronaepidemiasta johtuen.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus saada lisäopintotukikuukausia, jos opinnot viivästyvät koronaepidemian vuoksi.
 • Kela suunnittelee opintopistevalvonnan toteuttamista niin, että opiskelijan ei tarvitse tehdä tarpeettomia selvityksiä syksyllä 2020.

Poikkeusolot tullaan ottamaan huomioon opintotuen opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. Opintotuen maksamisen edellytyksenä on taloudellisen tuen tarve ja opintojen edistyminen. Opintojen edistäminen voi kuitenkin vaikeutua poikkeusolojen jatkuessa.

Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opinnot eivät edistyisi poikkeusolojen aikana riittävästi. Normaalisti opiskelija joutuu jälkikäteen selvittämään miksi opinnot eivät ole edistyneet aikataulussa. Poikkeusolot ja koronaepidemia voidaan katsoa hyväksyttäviksi syiksi opintojen hidastumiseen. Ministeriö ja Kela pohtivat ensi syksyllä suoritettavan opintojen edistymisen seurannan toteuttamiseen sellaisella tavalla, jolla vältyttäisiin turhilta selvityspyynnöiltä.

Poikkeusoloista johtuva opiskelutahdin hidastuminen heikentää opintotukiajan riittävyyttä erityisesti korkea-asteella tukiajan rajallisuuden vuoksi. Tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää enimmäisajan puitteissa erityisen painavan syyn vuoksi. Ministeriö ja Kela tulkitsevat poikkeusolot ja koronaepidemian sellaiseksi.

 

Ministeri Hanna Kosonen: Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

Opintolainahyvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan opintotukilain muutosta, jolla tullaan varmistamaan, että kukaan opiskelija ei menetä opintolainahyvitystä, jos valmistuminen viivästyy koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Tavoitteemme on, että jokainen lainahyvityksen työllään ansainnut opiskelija saa sen. Valmistelemme ministeriössä opintotukilain muutosta, jonka avulla voimme ottaa poikkeusolot opintolainahyvityksen ehdoissa huomioon. Eli jos olisit normaalioloissa ollut oikeutettu opintolainan hyvitykseen, mutta tutkintosi loppuunsaattaminen tai tutkinnon ulos saaminen hidastuu poikkeusolojen vuoksi, olet oikeutettu lainahyvitykseen.

Ministeri Hanna Kosonen: Opintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

Harjoittelut

Harjoittelut jatkuvat Metropoliassa toistaiseksi normaalisti. Monia harjoittelujaksoja on kuitenkin peruttu harjoittelupaikan toimesta. Opiskelijan on näissä tilanteissa noudatettava harjoittelupaikan ohjeita. Harjoittelun estyessä opiskelijan on sovittava ja keskusteltava asiasta opettajien ja tutkinnon henkilökunnan kanssa, jotta tilanteesta voidaan päättää tapauskohtaisesti.  

Opiskelijan toimeentulo ja toimeentulotuki

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi toimeentulotuen ehtoja on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 kesäkuukaisia koskien:

 • Opiskelijan ei tarvitse nostaa saatavilla olevaa opintolainaa ollakseen oikeutettu toimeentulotukeen.
 • Opiskelijan ei tarvitse antaa selvitystä työnhausta tai opintojen etenemisestä toimeentulotukihakemuksessaan.

Opiskelijoilta ei ole tarpeen edellyttää selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikkojen hakemisesta. Opintolainan nostoa ei myöskään ole tarpeen edellyttää tuleville kesäkuukausille, ellei asiakas tosiasiallisesti opiskele kesäkuukausina. Mikäli asiakas kuitenkin on lainan nostanut, katsotaan sen olevan käytettävissä olevaa tuloa. Tämä linjaus olisi voimassa seuraavan lukukauden alkuun.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Kuntainfo: toimeentulotukiasioiden käsittelyn sujuvoittaminen epidemian aikana

Tämän linjauksen vaikutuksesta opiskelijan kannattaa tarkistaa oikeutensa toimeentulotukeen kesäkuukausina ennen kuin nostaa opintolainaa kesäkuukausien toimeentulon takaamiseksi.

Tartuntatautipäiväraha ja sairauspäiväraha

Opiskelia ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu tartuntalain mukaiseen täyteen korvaukseen ansionmenetyksistä. Jos opiskelija käy opintojen ohella töissä, voi hän saada tartuntatautipäivärahaa siltä osin kun hänet määrätään olemana poissa töistä.

Sairauspäiväraha ei todennäköisesti kosketa opiskelijaa. Kela on linjannut, että opiskelija voi sairastuneena nostaa opintotukea kahden kuukauden ajan. Todennäköisesti koronavirus ei aiheuta kuin päivien mittaisia sairausjaksoja valtaosalle.

Matkustaminen

Toistaiseksi kaikki ulkomaille suuntautuva opiskeluun liittyvä matkustaminen on kielletty Metropolian toimesta. 

”Matkustaminen ulkomaille // opiskeluun liittyvissä asioissa on kielletty toistaiseksi. Opiskelijoiden suunnitellut harjoittelut ja vaihtojaksot ulkomailla perutaan toistaiseksi. Myös kotimaan työmatkailua vältetään.”

 

Metropolian korona-ohjeet, päivitetty 16.3. Tarkista uusin ohjeistus OMAsta.

Vaihto-opiskelu

Metropolia on pyytänyt epidemia-alueilla vaihdossa olevia palaamaan kotimaahan. Vielä alkamattomat vaihtojaksot on toistaiseksi peruttu.

Useissa vaihto-ohjelmissa opiskelijalle on mahdollista siirtää peruuntunutta tai keskeytynyttä vaihtojaksoa myöhemmäksi. Tiedustelut tästä suunnataan kv-toimistoon, jonka yhteystiedot löytyvät OMAsta: Aineistot > Opiskelijalle > kansainvälisyys

Vaihto-opiskelijalla saattaa olla oikeus saada korvausta vaihdon peruuntumisesta tai keskeytymisestä matkavakuutuksestaan. Metropolia tarjoaa kaikille vaihtoon lähteville matkavakuutuksen. Tiedustelut tästä on suunnattava Metropolian kv-toimistoon. 

opiskelijavakuutukset@metropolia.fi

Kaikissa vaihtoihin liittyvistä kysymyksistä tiedustelut on suunnattava KV-yksikköön.

Opintojen viivästyminen ja lisäaika

Metropolia pyrkii siihen, että opiskelu tai valmistuminen eivät viivästyisi korona-epidemian seurauksena. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut, että erityisesti tänä keväänä valmistumassa olevien opiskelijoiden opinnot pyritään turvaamaan, jotta valmistuminen on mahdollista. 

”Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi.”

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Jos kuitenkin koronaepidemian seurauksena opinnot viivästyvät opiskelijasta riippumattomasta syystä, se on hyväksyttävä peruste lisäajan myöntämiselle. Jokainen tilanne harkitaan tapauskohtaisesti. 

Opiskelijaruoka

Suuri osa opiskelijaravintoloista on suljettu kampusten sulkemisen yhteydessä. Kaikki Metropolian kampuksilla toimivat ravintolat ja kahvilat ovat suljettuna. Ateriatuettua opiskelijahintaista lounasta on kuitenkin saada avoinna olevista ravintoloista. Tieto opiskelijaruokaa tarjoavista ravintoloista on saatavilla Kelan sivuilla. Ravintoloiden aukiolo on tarkastettava erikseen.

Opiskelijaravintolat – Uusimaa

Kela on tehnyt päätöksen poikkeusjärjestelystä, jonka mukaan opiskelijaravintoloilla on mahdollisuus myydä ateriatuettua opiskelijaruokaa mukaan 31.5.2020 saakka. Toistaiseksi ei ole tiedossa ravintoloita, joissa tämä on mahdollista.

Kelan tiedote: Ateriatuki ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset

Ahdistaako Korona? Keskusteluapua tarjolla

Koronavirus voi aiheuttaa stressiä ja huolta opiskelijalle. Läheisten tai oma tilanne saattaa huolettaa tai huolta saattaa syntyä opintojen, työn tai arjen hankaluuksista. Opiskelijan ei tarvitse pitää ahdistusta omana tietonaan. Metropolian opiskelijoille on tarjolla monenlaista tukea.

Metropolian opintokuraattorit, -psykologit sekä oppilaitospapit

Metropolian opiskeluhyvinvointipalvelut ja oppilaitospapit ovat tukenasi myös koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Poikkeusoloista johtuen keskusteluapu ja neuvonta toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien avulla.

”Ota yhteyttä, selvitään tästäkin hetkestä yhdessä”, kommentoivat Metropolian oppilaitospapit rohkeasti.

Metropolian hyvinvointi- ja mielenterveysasiantuntijoiden muistilista opiskelijoille:

 1. Älä jää huoliajatusten kanssa yksin.
 2. Rauhoita mieltäsi ja seuraa luotettavia tietolähteitä
 3. Etsi sopiva tapa pitää yhteyttä läheisiisi ja hae tukea
 4. Olemme täällä sinua varten

Ensisijaisesti Myllypuron ja Arabian kampusten opiskelijat:

Opintokuraattori Maarika Kortelainen
maarika.kortelainen@metropolia.fi
040 714 5111 (Ajanvaraus sähköpostilla)

Oppilaitospappi Tiina Kaaresvirta – Helsinki
050 567 7394, tiina.kaaresvirta@evl.fi

Ensisijaisesti Karamalmin ja Myyrmäen kampusten opiskelijat:

Opintokuraattori Maria Sukselainen
maria.sukselainen@metropolia.fi
040 834 2940 (Ajanvaraus sähköpostilla)

Opintopsykologi Paula Aarnio
paula.aarnio@metropolia.fi
puh. 040 578 0319 (Ajanvaraus sähköpostilla)

Oppilaitospappi Jyri Hakala – Espoo
puh. 040 513 4363, jyri.hakala@evl.fi

Oppilaitospappi Hanna Similä – Vantaa
puh. 050 420 1540, hanna.simila@evl.fi

Oppilaitospappi Jukka-Mikko Karjalainen – Vantaa
puh. 050 581 0593, jukka-mikko.karjalainen@evl.fi

Nyytin Chat

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1984.

Nyyti ry järjestää avoimia chateja torstaisin klo 18 – 20.00 ja koronaepidemiaan liittyviä chatteja torstain lisäksi myös tiistaisin klo 15 – 17.00. Chateissä opiskelijat voivat keskustella mieltä askarruttavista huolistaan.

Linkki: Nyyti ry:n chatit

METKAn Chat – chattaa meille

Opiskelijakunta METKA päivystää chatissä arkisin klo 9-15. Pyrimme neuvomaan, ohjaamaan ja tukemaan chatissä opiskelijoita mahdollisimman kattavasti. Chatin löydät nettisivujemme alareunasta klikkaamalla ”chattaa meille” -painiketta.

 

METKA puolustaa opiskelijoita

Jos opiskelija kohtaa vaikeuksia ja ongelmia koronaepidemian ja sen vaikutusten vuoksi, niistä voi ilmoittaa METKAlle.

edunvalvonta@metkaweb.fi

METKAn edunvalvonta työskentelee nyt jatkuvasti ratkaistakseen opiskelijan eteen tulleita ja tulevia ongelmia.

This post is also available in English.