Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA pitää tilannetta huolestuttavana ja edellyttää, että neuvottelut hoidetaan mahdollisimman vähän koulutuksen laadusta leikkaamalla.

Metropolian valtiolta saamaa rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien n. 27 miljoonaa euroa (n. 26 %). Rahoitusleikkaukset ovat näkyneet jo tähän mennessä esimerkiksi vähentyneenä opetuksena, opetushenkilökunnan kuormittuneisuutena ja materiaalien hankintakieltoina. METKAn hallituksen puheenjohtaja Valtteri Markula on erityisen huolissaan siitä, miten uusimmat leikkaukset tulevat vaikuttamaan meneillään olevaan kampusuudistukseen:

”Metropoliassa ollaan siirtymässä juuri tänä vuonna uusille ja uudistetuille kampuksille Myllypuroon, Myyrmäkeen ja Arabiaan. Samalla pitäisi siirtyä hyödyntämään uusia oppimistiloja ja uudenlaista opetuskulttuuria. Leikkaukset opetukseen langettavat suuren varjon tämän muutoksen ylle.”

Metropolian rahoituksen vähenemisen taustalla ovat korkeakoulutuksen valtionrahoituksen leikkaukset ja rahoituksen indeksijäädytys, jotka leikkaavat korkeakouluilta rahaa juuri nyt, kun osaajille olisi tarvetta ja talous kaipaisi tekijöitä. Markulan mielestä koulutusta ylistävien juhlapuheiden olisikin korkea-aika muuttua konkreettisiksi seteleiksi korkeakoulujen kassoihin. Ilman riittävää rahoitusta ei voida turvata riittävää osaamista suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin.

 

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Valtteri Markula

hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Valtteri Markula, valtteri.markula@metkaweb.fi, 050 355 5300

Edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula, matti.tujula@metkaweb.fi, 045 267 0828