Leppävaaran kampus suljetaan 4.3. – opetus ja muu toiminta siirtyvät väistöön muille Metropolian kampuksille. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmien väistötiloista Espoossa neuvotellaan Nokian kanssa.

Metropolian hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.2.2019 Leppävaaran kampuksen väistösuunnitelman. Leppävaaran kampus suljetaan ja kaikki toiminta siellä päättyy 4.3.2019 mennessä. Kampuksen toiminnot siirretään välittömästi väistöön Metropolian muille kampuksille Arabiaan, Myllypuroon ja Myyrmäkeen. Ulkopuolista väistötilaa tarvitaan vain tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmille.

Hallitus valtuutti Metropolian johdon käynnistämään väistötiloihin liittyvät neuvottelut Nokia Oyj:n kanssa Nokian kampuksen Karaportti 2:n kiinteistöstä Espoossa. Kyseiset tilat soveltuvat erittäin hyvin opetuskäyttöön, ne ovat hyvässä kunnossa ja tilat ovat nopeasti otettavissa käyttöön. Karaportti 2 sijaitsee kolme kilometriä Leppävaaran kampuksesta länteen.

”Karaportin tilat tarjoaisivat Metropolialle innovatiivisen oppimisympäristön. Tilat sijaitsevat Nokian pääkonttorin vieressä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Sijainti tarjoaisi mahdollisuuden entistä syvempään yhteistyöhön useilla alueilla Nokia Oyj:n kanssa. Karaportin alue kehittyy ja mahdollistaa hyvän ekosysteemin Metropolialle. Ratkaisu olisi myös kustannustehokas”, sanoo varatoimitusjohtaja Simo Mustila.

”Olemme iloisia siitä, että voimme tarjota väistötiloja Metropolialle ja saisimme erinomaisen vuokralaisen Nokian Espoon kampukselle. Kampuksemme tarjoaa erinomaiset puitteet opiskelulle ja ammattilaisten sekä opiskelijoiden kohtaamisille”, sanoo Nokian Etelä-Suomen kiinteistöpäällikkö Petra Penttonen.

Hallitus päätti Leppävaaran kampuksen sulkemisesta 21.2., kun kiinteistön omistaja Espoon kaupunki oli ilmoittanut rakennuksen huonosta kunnosta Metropolialle 14. helmikuuta.

Väistösuunnitelmat

Rakennus- ja kiinteistöalan tutkinto-ohjelmat

Leppävaaran kampuksella olevat rakennus- ja kiinteistöalan tutkinto-ohjelmat siirtyvät väistötiloihin Metropolian Myllypuron ja Myyrmäen kampuksille.

Kevät 2019, 26.2. alkaen Myllypuroon kampukselle siirtyvät ryhmät

 • Talotekniikka, päivä (paitsi TXF17S1)
 • Talotekniikka, monimuoto
 • Rakennusalan työnjohto, LVI
 • Talotekniikka YAMK
 • Maanmittaus YAMK

Kevät 2019, 26.2. alkaen Myyrmäen kampukselle siirtyvät ryhmät

 • Talotekniikka, päivä TXF17S1
 • Maanmittaus

Syksy 2019

 • Alustavasti sama sijoittuminen kuin keväällä 2019. Tavoitteena on, että muita väistötiloja ei tarvita.

Vuosi  2020

 • kaikki tutkinto-ohjelmat muuttavat Myllypuron kampukselle sen 2. vaiheen valmistuttua

Talotekniikan, maanmittauksen ja rakennusalan työnjohdon lähiopetus jatkuu 26.2. alkaen Myllypurossa ja Myyrmäessä ja opetus toteutuu pääosin lukujärjestyksen mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan lukujärjestyksissä ja toteutusten työtiloissa.
Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat

Leppävaaran kampuksella olevat tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmia koskevat järjestelyt:

Kevät 2019

Tieto- ja viestintätekniikan ja Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat

 • 4.3. alkaen opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tarvittaessa tentit järjestetään Myyrmäen tai muilla Metropolian kampuksilla, mutta opiskelussa suositaan palautettavia tehtäviä ja ryhmätöitä. Viikolla 9 opintoja suunnitellaan tutkintovastaavien kanssa, minkä vuoksi lähiopinnot on pääsääntöisesti peruttu viikolla 9. Opetus jatkuu uudelleen organisoituna viikolla 10.
 • 1.4. alkaen ensimmäinen vuosikurssi (14 opetusryhmää) muuttaa väistötiloihin.

Information Technology Bachelor’s tutkinto-ohjelma:

 • 4.3. alkaen opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tarvittaessa tentit järjestetään Myyrmäen tai muilla Metropolian kampuksilla, mutta opiskelussa suositaan palautettavia tehtäviä ja ryhmätöitä. Viikolla 9 opintoja suunnitellaan tutkintovastaavien kanssa, minkä vuoksi lähiopinnot on pääsääntöisesti peruttu viikolla 9. Opetus jatkuu uudelleen organisoituna viikolla 10.
 • 1.4. alkaen ensimmäinen vuosikurssi muuttaa väistötiloihin.

YAMK-tutkinto-ohjelmat: Information Technology, Industrial Management:

 • 4.3. alkaen opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Tarvittaessa tentit järjestetään Myyrmäen kampuksella, mutta suositaan palautettavia tehtäviä ja ryhmätöitä. Viikolla 9 opintoja suunnitellaan tutkintovastaavien kanssa, minkä vuoksi lähiopinnot on pääsääntöisesti peruttu viikolla 9. Opetus jatkuu uudelleen organisoituna viikolla 10.

Syksy 2019:

Lähiopetus tapahtuu kokonaisuudessaan Metropolian nykyisten kampusten ulkopuolisissa väistötiloissa.

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut siirtyvät Leppävaaran kampukselta väistöön välittömästi Arabian, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksille. Väistössä ollaan toistaiseksi ennen lopullista sijoittumista.

Lue lisää yksiköiden tiedotteista:

Nouda henkilökohtaiset tavarasi pois Leppävaaran kampukselta 4.3. mennessä

Leppävaaran kampuksella ei ole enää 4.3. alkaen lähiopetusta tai muuta toimintaa. Opiskelijoiden ja henkilöstön tulee hakea henkilökohtaiset tavaransa pois kampukselta mahdollisimman pian ennen maanantaita 4.3.

Mistä saan lisätietoja Leppävaaran kampuksen muuttoon liittyen?

Opiskelijoille ja henkilöstölle tiedotetaan väistöön liittyvästä tilanteesta säännöllisesti. Virallinen viestintäkanava on OMAn yleiset ja työtilojen tiedotteet.

Linkit (vaativat kirjautumisen OMAan):

 

Kevään 2019 yhteishaku

Leppävaaran kampuksen väistöön siirtyminen ei vaikuta yhteishaussa 20.3. – 3.4.2019 mukana olevien tutkinto-ohjelmien opetukseen muutoin kuin opetuspaikan muutoksella.

Lisätietoja

Tutkintojen opetusjärjestelyt ja muutot: Janne Salonen ja Jorma Säteri
Yhteisten palvelujen muutot: Mikko Mäkelä (Tiha) ja Anita Näslindh-Ylispangar (korkeakoulupalvelut)
Muuttojen käytännön järjestelyt: Jyri Malmström

This post is also available in English.