METKA hakee opiskelijaedustajaa tärkeimmälle opiskelijaedustajapaikalle: Metropolia Ammattikorkeakoulu oy:n hallitukseen.

Opiskelijaedustajan toimikausi on toukokuussa 2019 pidettävästä Metropolia Ammattikorkeakoulu oy:n yhtiökokouksesta vuoden 2020 toukokuussa pidettävään yhtiökokoukseen. Kaikki Metropolian läsnä ja poissaolevat opiskelijat ovat vaalikelpoisia eli voivat hakea paikkaa.

Hallituksessa on mahdollista päästä ammattikorkeakoulun päätöksenteon ytimeen ja osallistua koko Metropoliaa ja kaikkia sen opiskelijoita koskettavien linjausten tekoon. Hallitus päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta, valitsee ja erottaa rehtorin sekä hyväksyy johtosäännöt.

Hallituksessa toimiminen vaatii valmiutta perehtyä välillä hyvinkin laajoihin käsiteltäviin asioihin, neuvottelu- ja keskustelukykyä ja halua nostaa opiskelijanäkökulmaa keskusteluun ja päätöksentekoon. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Metropolian hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Yhden opiskelijoiden edustajan ja yhden henkilöstön edustajan lisäksi hallituksessa on 7 jäsentä, jotka valitsee Helsinki (3), Espoo (2) ja Vantaa (2) eli kolme Metropolian suurinta omistajaa.

Hakuaika hallituksen jäseneksi on tiistai 5.3. – tiistai 2.4.2019. Valinnassa luetaan eduksi tehtävään soveltuvat tiedot ja taidot, aiempi kokemus vastaavan kaltaisista tehtävistä, aktiivisuus ja sitoutuneisuus tehtävään.

METKAn edustajisto tekee päätöksen hallitukseen valittavasta edustajasta kokouksessaan 17.4.2018. Kokous alkaa klo 17. Hakijoita toivotaan esittäytymään kokouksessa, jonka jälkeen edustajisto haastattelee hakijoita. Valinnasta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse kokousta seuraavana päivänä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous vahvistaa valinnan toukokuun kokouksessaan.

Paikkaa voi hakea sähköisesti täyttämällä sähköinen hakulomake tai lähettämällä kirjallinen hakulomake osoitteeseen:

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
”Opiskelijaedustaja”
PL 4060
00079 Metropolia

Lisätiedot

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828

This post is also available in English.