METKA hakee opiskelijaedustajaa tärkeimmälle opiskelijaedustajapaikalle: Metropolia Ammattikorkeakoulu oy:n hallitukseen.

Metropolian hallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän jäsentä. Yhden henkilöstön edustajan ja yhden opiskelijoiden edustajan lisäksi siellä on edustajia Metropolian omistajista eli pääkaupunkiseudun kunnista. Hallituksessa on mahdollista päästä ammattikorkeakoulun päätöksenteon ytimeen ja osallistua koko Metropoliaa ja kaikkia opiskelijoita koskettavien linjausten tekoon. Hallitus päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta, valitsee ja erottaa rehtorin sekä  hyväksyy johtosäännöt. Hallituksessa toimiminen vaatii valmiutta perehtyä välillä hyvinkin laajoihin käsiteltäviin asioihin, neuvottelu- ja keskustelukykyä ja valmiutta nostaa opiskelijanäkökulmaa keskusteluun ja päätöksentekoon. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Kaikki Metropolian läsnä ja poissaolevat opiskelijat ovat vaalikelpoisia eli voivat hakea paikkaa. Hakuaika hallituksen jäseneksi on ma 26.3. – su 8.4.2018.  Valinnassa luetaan eduksi tehtävään soveltuvat tiedot ja taidot, aiempi kokemus vastaavan kaltaisista tehtävistä, aktiivisuus ja sitoutuneisuus tehtävään. Opiskelijaedustajan toimikausi  on toukokuussa 2018 pidettävästä Metropolia Ammattikorkeakoulu oy:n yhtiökokouksesta vuoden 2019 toukokuussa pidettävään yhtiökokoukseen.

METKAn edustajisto tekee päätöksen hallitukseen valittavasta edustajasta kokouksessaan 17.4.2018. Kokous alkaa klo 17. Hakijoilla on oikeus esittäytyä kokouksessa ja siihen heitä myös kannustetaan. Valinnasta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse kokousta seuraavana päivänä. Metropolia Ammattikorkeakoulu oy:n yhtiökokous vahvistaa valinnan toukokuun kokouksessaan.

Paikkaa voi hakea sähköisesti täyttämällä sähköinen hakulomake tai lähettämällä kirjallinen hakulomake osoitteeseen:

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
”Opiskelijaedustaja”
PL 4060
00079 Metropolia

Lisätiedot

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828

This post is also available in English.