Metropolian Leppävaaran kampuksen rakenteet ovat viimeisimmissä mittauksissa (12.2.) painuneet merkittävästi ja niissä on havaittu vakavia halkeamia. Kiinteistön omistaja Espoon kaupunki päättää maanantaina 18.2. rakennuksen käyttökiellosta turvallisuussyistä ja kampuksen toiminnot joudutaan siirtämään kevään aikana muualle. Metropolian opiskelijakunta METKA pitää käyttökieltoa tarpeellisena turvallisuusratkaisuna, mutta on hyvin huolissaan opetuksen järjestämisestä väistövaiheen aikana.

“Metropolian ja Espoon kaupungin on huolehdittava, että opetuksen laatu pysyy korkeana ja opetuksen toteuttamiseen on vaadittavat tilat sekä välineet. Laboratoriotilojen tulee olla edelleen käytettävissä opetuksen toteuttamiseksi. Jos etäopintojen määrää lisätään, on samalla taattava etäopetuksen laatu ja luennoitsijoiden osaaminen verkkopedagogiikassa. Päivätoteutukseen ilmoittautuneita opiskelijoita ei voi myöskään velvoittaa opiskelemaan ilta-aikaan. Jos lähiopetus siirtyy jo olemassa oleville kolmelle kampukselle tulee Metropolian taata, ettei opiskelijalle kohdistu kohtuuttomia siirtymisiä päivän aikana kampukselta toiselle esimerkiksi lounastauon kustannuksella. Tämä poikkeustilanne vaatii entistä enemmän yhteistyötä opiskelijoiden ja Metropolian välillä, jotta opiskelijoiden oikeudet ja opetuksen laatu saadaan taattua”, linjaa METKAn hallituksen puheenjohtaja Linda Lindgren.

Helsinki 15.2.2019

Linda Lindgren
Hallituksen puheenjohtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

This post is also available in English.