Opiskelijakunta METKAn hallitus valitsi kokouksessaan 11.11.2019 yhteensä 16 opiskelijaedustajaa tutkinto-ohjelmien neuvottelukuntiin.

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa opiskelijoiden ja METKAn edunvalvontaa Metropoliassa. Heidän tehtävänsä on tuoda opiskelijan näkökulmaa ja ideoita Metropolian päätöksentekoon. METKA ei opiskelijakuntana tunne kattavasti kunkin tutkinnon ja suuntautumisvaihtoehdon haasteita tai tilannetta. Siihen tarvitaan aktiivisia opiskelijoita, joilla on omakohtaista kokemusta opiskelusta.

METKA kiittää kaikkia hakijoita, jotka osoittivat kiinnostusta ja motivaatiota yhteisten asioiden ajamiseen ja toivottaa onnea valituille tehtävässään.

Vuodelle 2020 jäi täyttämättä useita opiskelijaedustajan paikkoja. Näihin paikkoihin tullaan avaamaan täydennyshaku vielä loppuvuoden aikana. METKAn tavoitteena on edelleen täyttää kaikki opiskelijaedustajapaikat.

Valitut opiskelijaedustajat:

Ensihoidon neuvottelukunta:

 • Jessica Vehviläinen ja Topias Tuononen

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta:

 • Riia Partanen ja Jukka-Pekka Nissinen

Kätilötyön neuvottelukunta:

 • Sevin Baski ja Aino Lindström

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta:

 • Mari Heinonen

Muotoilun neuvottelukunta:

 • Elina Kynnysmaa

Rakennustekniikan neuvottelukunta:

 • Jani Mastola ja Taneli Julku

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta:

 • Adel Rizvi ja Piia Ruokamo

Sosiaalialan neuvottelukunta:

 • Tekla Kosonen

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta:

 • Sari Haakaja

Talotekniikan neuvottelukunta:

 • Jaakko Pesonen

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta:

 • Jonna Nylund

This post is also available in English.