Tietosuoja


Tietosuoja on olennainen osa henkilötietojen käsittelyä. Tämän takia EU on säätänyt Yleisen tietosuoja-asetuksen, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn oikeudellisen perustan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietoja käsitellään huolellisesti, eettisesti sekä lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita noudattaen.

Opiskelijakunnan toiminnassa joudutaan käsittelemään henkilötietoja erilaisissa tilanteissa, kuten jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitaminen, jäsendemokratian toteuttamiseen, tutoroinnin tai luottamustoiminnan opinnollistamiseen, yhteydenpitoon ja tiedottamiseen sekä tapahtumien järjestämiseen… Lista on erittäin pitkä, mutta tietojen keräämiseen on aina jokin syy.

Kaikki tiedot mitä opiskelijakunta sinusta kerää on merkitty rekisteriselosteeseen. Ottamalla yhteyttä METKAan voit kysyä, jos jokin kohta sinua askarruttaa tai haluat päivittää itseesi liittyviä tietoja.

Tietosuojaselosteet löydät tästä!

Tässä vielä arvot, joita METKA sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus, läpinäkyvyys

Kaikelle käsittelylle on löydettävissä oikeusperuste.
Käsittelystä kerrotaan rekisteröidyille.

Tietojen käsittely ja kerääminen

Tietoja käsitellään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Tietoja kerätään ja käsitellään vain tarvittavissa määrin.

Tietojen ajantasaisuus

Vanhentuneet tiedot päivitetään, virheelliset tiedot oikaistaan ja tarpeettomaksi käyneet tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla luottamuksellisesti.

Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarkoituksen toteuttamiseen tarvita. Ellei niitä yleisen edun mukaisesti arkistoida taikka käytetä tieteellisiin, historiallisiin tai tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietojen eheys ja luottamuksellisuus

Yleisestä tietoturvan tasosta huolehditaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimin.

This post is also available in English.