“En itse asiassa tiedä yhtään mihin rahat menevät.”
(Vastaus METKA2020 -kyselyyn)

 

Edellisessä METKA2020 -artikkelissa kerrottiin lyhyesti, miksi METKA kerää jäseniltään jäsenmaksun. Tällä kertaa avaamme tarkemmin, mistä jäsenmaksu koostuu, ja miten nykyiseen summaan on päädytty.

Tekstin pohjana ja inspiraationa on käytetty METKA2020 -kyselyn avoimia vastauksia.

Jäsenyyden hinnan perusteet

METKA2020-kyselyssä kysyttiin, mihin vastaajat arvioivat METKAn käyttävän jäsenmaksuja. Vastauksissa nimettiin hyvin eri toiminnan osia, ja näin asia onkin: suurin osa jäsenmaksuista käytetään toiminnan ylläpitoon.

Jäsenmaksun lukuvuodelle 2020-2021 päättää METKAn edustajisto huhtikuussa. Edustajiston kokoukset ovat kaikille METKAn jäsenille avoimia tilaisuuksia. Edustajiston jäsenet ovat listattu METKAn nettisivuille.

Jäsenyyden hintaa tarkistetaan siis joka vuosi. Lukuvuosijäsenyyden hinta 52 euroa on muodostunut vuosina 2018-2019 ja 2019-2020 seuraavasti:

Nykymuotoisen toiminnan ylläpitäminen24 €
Toiminnan kehittäminen6 €
Ennakoidun jäsenmääräkadon kompensointi6 €
Zonen liikuntapalvelut6 €
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin jäsenyys5,5 € per jäsen
OPKU+ -verkoston yhteistyö4 €
Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsenyys0,6 € per jäsen

Toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen kulut

METKAn jokapäiväiseen toimintaan on arvioitu tarvittavan 24 euroa jäsentä kohden. Tämä summa sisältää esimerkiksi henkilöstön ja hallituksen palkat ja palkkiot, tutorkoulutusten kulut ja opiskelijakorttien kehittämisen.

Euromäärä pohjautuu METKAn aiempaan vakiintuneeseen, noin 6000-7000 jäseneen. Jäsenmäärä putosi kuitenkin vuonna 2019 nykyiseen, noin 2500-3000 jäseneen. Tämän vuoksi jäsenmaksuun lisättiin sekä suora tulojen laskun kompensoinnin osa että vääjäämättömän kehittämistyön kulut, yhteensä 12 euroa.

Toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen nykyisellä jäsenmäärällä on siis laskettu tarvittavan 36 euroa jäsentä kohden.

METKAn jäsenmäärän lasku

Jäsenmäärän putoamiseen varautuminen taloudellisesti tuli osaksi jäsenmaksun kulurakennetta vuonna 2018. Tällöin valmistauduttiin siihen, että kaikille Metropolian opiskelijoille ilmainen opiskelijakortti tulisi väistämättä laskemaan jäsenten määrää.

Ennen digitaalisten korttien aikaa ja ilmaista opiskelijakorttia Metropolian opiskelijoiden tuli liittyä METKAan, jos he halusivat tilata muovisen opiskelijakortin ja saada siihen tarran. Näin tehdään edelleen muovisten korttien kohdalla, niin METKAssa kuin suuressa osassa opiskelijakuntia Suomessa muutenkin.

Muovinen opiskelijakortti oli, ja on tulevaisuudessa, siis olennainen syy liittyä METKAn jäseneksi. Myös ensimmäisten digitaalisten korttien käyttö vaati jäsenyyttä. METKAn jäsenten käytössä oleva Pivon opiskelijakortti toimii myös tällä periaatteella.

Kaikille avoimen opiskelijakortin tulo Tuudoon tammikuussa 2019 laski METKAn jäsenmäärää lopulta noin 60 % aiemmasta. Jäsenmaksua nostamalla ennen ilmaista opiskelijakorttia pystyttiin osittain turvaamaan toiminnan jatkuminen.

Jäsenmaksutulojen laskun vaikutuksia on pienentänyt myös lisääntynyt yritysyhteistyö. Yhteistyökumppanuudet vaativat erittäin tarkkaa harkintaa, sillä METKAn on lopulta tarkoitus olla kaikkien Metropolian opiskelijoiden eteen toimiva yhteisö.

Liittojen jäsenmaksut ja yhteistyö muiden opiskelijakuntien kanssa

Jäsenmaksuun sisältyvät myös yhteistyö opiskelijoiden edunvalvonnan liittojen että muiden opiskelijakuntien kanssa.

METKA on sekä Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n että Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n jäsen. Nämä keräävät opiskelija- ja ylioppilaskunnilta jäsenmaksun, joka pohjautuu opiskelijakunnan jäsenten määrään. Jäsenmaksujen määrät päätetään vuosittain liittokokouksissa. Vuonna 2020 määrät ovat SAMOK:n kohdalla 5,50 euroa jäsentä kohden, ja OLL:n kohdalla 0,60 euroa jäsentä kohden.

Molemmat liitot ovat opiskelijoiden valtakunnallisen edunvalvonnan kannalta METKAlle tärkeitä ja arvokkaita kumppaneita.

OPKU+ -yhteistyö tarkoittaa tällä hetkellä kahdeksan opiskelijakunnan verkostoa. Mukana ovat kaikki pk-seudun kuusi opiskelijakuntaa sekä Turun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat.

OPKU+ :n tarkoitus on kehittää opiskelijakunnille yhteisiä palveluita ja järjestelmiä. OPKU+ tekee myös yhteistä edunvalvontaa esimerkiksi suunnittelemalla yhdessä kannanottoja, kaupunkipoliittisia tavoitteita ja tutkimuksia.

Zonen liikuntapalvelut

Opiskelijoille tarkoitetut liikuntapalvelut liitettiin osaksi METKAn jäsenyyttä vuonna 2018.

Samalla syntyi Zone, joka tuottaa palveluita kaikkien pk-seudun ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Ennen Zonea METKA tuotti omat liikuntapalvelunsa. Jäsen sai nämä palvelut käyttöönsä maksamalla erillisen liikuntapassin, jonka hinta ei siis sisältynyt jäsenyyteen.

Zonen palvelut käynnistyivät samaan aikaan, kun jäsenmaksu nousi tuntuvasti, yhteensä 22 euroa lukuvuotta kohden. Tuohon aikaan, ja kenties edelleenkin, oli vallalla ajatus, että koko jäsenmaksun nousu johtuisi siitä, että Zone liitettiin osaksi jäsenyyttä. Tämä ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa, sillä myös jäsenmäärän laskuun varautuminen ja toiminnan kehittäminen tulivat osaksi jäsenyyttä samaan aikaan.

Liikuntapalveluiden saatavuus edullisesti kaikille opiskelijoille on edunvalvonnallinen kysymys: jokaiselle opiskelijalle halutaan tarjota mahdollisuus liikkua edullisesti verrattuna esimerkiksi kaupallisten toimijoiden kuukausimaksuihin.

Jäsenyyden tulevaisuus

Tämän artikkelin tarkoitus oli avata METKAn usein kuulemaa kysymystä: miksi jäsenmaksu maksaa sen verran, mitä se maksaa, ja mihin rahat menevät? Suoria vastauksia siihen, mihin jäsenmaksuja osoitetaan, ei voi antaa: jäsenmaksuja ei ole suoraan korvamerkitty mihinkään tiettyyn käyttökohteeseen, vaan niitä kohdellaan talousarviossa kokonaisuutena.

Jäsenmaksun rakenne sen sijaan voidaan avata helpommin, sillä summa päätetään joka vuosi erikseen edustajistossa. Esityksen summasta tekee hallitus, ja edustajisto tekee siis lopullisen päätöksen summasta.

Jäsenmaksun määrä ei ole tuulesta temmattu, vaan se perustuu laskelmiin ja ennusteisiin siitä, kuinka paljon opiskelijakunta tarvitsee euroja toimiakseen hyvin ja halutulla tavalla. Se, miten METKA haluaa toimia, on siis osa päivittäistä suunnittelutyötä METKAn toimistolla.

METKAn halujen ja jäsenten tarpeiden kohtaaminen on toinen kysymys: jos Metropolian opiskelijat eivät tunne, että METKAn toiminta on heidän tarpeidensa mukaista, jäseneksi ei liitytä.

METKAn rooli on kaksijakoinen. Toisaalta toiminnan tulisi edistää koko opiskelijajoukon, eli opiskelijakunnan, yhteiskunnallisia pyrkimyksiä ja valvoa opiskelijoiden etua. Toisaalta METKAn taas tulisi edistää jäsentensä yhteisöllisyyttä.

METKA on siis saapunut tienristeykseen. Jäsenmäärän laskettua jäsentulot ovat pienentyneet, eivätkä laskun vaikutukset ole vielä täysin selvinneet. Jos toiminta halutaan edelleen pitää aiemmalla, ennen jäsenmäärän laskua vastaavalla tasolla, niin joko

  • jäsenmäärää pitäisi saada nostettua takaisin aiemmalle tasolle
  • rahoitusta pitää lisätä muualta tai
  • toimintaa pitää sopeuttaa nykyiseen talouteen sopivaksi.

Muun muassa tämän kysymyksen ja sen ratkaisujen parissa METKAssa työskennellään etenkin nyt, vuonna 2020.

Ensi viikolla

Seuraavan artikkelin teemana on opiskelijakortit. Avaamme, missä digitaalisten opiskelijakorttien kentällä mennään, ja miksi muovisia opiskelijakortteja ei ole tällä hetkellä saatavilla. Pysy kuulolla!

Artikkelin kirjoitti jäsenpalvelun asiantuntija Paavo Nisula, yhteistyössä METKAn hallituksen ja henkilöstön kanssa.

Lue muut METKA2020-artikkelit täältä!

This post is also available in English.