Suomen Ulkoasiainministeriö on myöntänyt METKA:lle hanketukea vuoden kestävälle kehitysviestintähankkeelle. Hankkeen tarkoitus on viestiä Suomen kehityspolitiikasta, kehitysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Vaikka METKA kamppaileekin opiskelijoiden paremmasta asemasta, on silti todettava, että meillä täällä Suomessa asiat ovat aika mukavasti. Ruoka, turvallinen koti sekä maksuton koulutus kaikilla asteilla ovat meille etuoikeus. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. METKA on päättänyt ryhtyä globaalin vastuun kantajaksi ja aloitamme omaa kehitysyhteistyötoimintaamme.

Viime syksynä kolme Metropoliassa opiskelevaa sosionomiopiskelijaa ottivat meihin yhteyttä ja ilmaisivat kiinnostuksensa kehitysyhteistyötoiminnan käynnistämistä kohtaan. Heidän opinnäytetyönsä kautta syntyi ”Kehystä ajatukset” -niminen projekti. Hankeanomus jätettiin Ulkoasinministeriölle lokakuussa 2012 ja myönteinen päätös ilmoitettiin 20.3.2013. Lista tukea saaneista järjestöistä löytyy ministeriön nettisivuilta.

Ensimmäinen osa projektista on Kehystä ajatukset -valokuvanäyttely, jonka teemana ovat lasten oikeudet. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa ja riistoa. Juuri nämä asiat ovat välttämätön edellytys kehitykselle kaikkialla maailmassa. Näyttely on koottu Unicefin ja Planin materiaaleista ja sen tarkoitus on tuoda esille lasten perusoikeudet sekä antaa pieniä väläyksiä lasten arjesta kehitysmaissa. Näyttelyn yhteyteen olemme sijoittaneet tyhjiä kehyksiä ja tusseja, joiden avulla keräämme opiskelijoiden ajatuksia, kysymyksiä ja mielipiteitä näyttelystä. Näistä kehyksistä kootaan lopuksi oma näyttelynsä. ”Kehystä ajatukset” kiertää kahden kuukauden ajan seitsemässä Metropolian toimipisteessä.

Näyttelyn kautta keräämme myös innokkaita osallistujia METKAn alkavaan kehy-ryhmään. Ryhmän tarkoituksena on tutustua kehitysyhteistyön teemoihin sekä muihin kulttuureihin dokumenttien ja erilaisten tapahtumien kautta. Tähän toimintaan perustuen ryhmä suunnittelee kehy-haalarimerkin ja syyskuussa 2013 tapahtuvan työpajan, jonka johtajana toimii kehitysmaavieras Ghanasta. Jos olet kiinnostunut ryhmän toiminnasta, ota yhteyttä METKAan.