Hallinnon opiskelijaedustajat tekevät paljon näkymätöntä työtä muiden opiskelijoiden tilanteen/olojen parantamiseksi. Monesti opetussuunnitelmien kehittämisestä tai epäkohtien korjaamisesta hyötyvät kuitenkin vasta tulevat opiskelijat ja vuosikurssit. Joitain hyötyjä voi silti saada opiskelijaedustaja itsekin, tässä niistä muutamia.

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnissa opiskelijat pääsevät samaan pöytään alansa työelämäedustajien kanssa. Heidän kauttaan pääsee monesti kuulemaan pinnalla olevia ajankohtaisia asioita, sen mihin ala on suuntaamassa tulevaisuudessa ja mille osaamiselle on kysyntää. Oma harjoittelupaikka, tieto siitä, mitä opinnoissa kannattaa painottaa tai innostus tiettyyn asiaan voi syntyä neuvottelukunnan kontaktien kautta. Näitä ei rahalla saa.

Opiskelijaedustajapaikoilta saa myös kallisarvoista vaikuttamiskokemusta. Harvassa ovat ne työpaikat, joissa Metropoliasta valmistunut ei joutuisi (tai pääsisi!) kokoustamaan, neuvottelemaan tai vaikuttamaan muihin. Opiskelijaedustajana saa kokemusta niin kokouksista, vaikuttamistoiminnasta kuin palautteen keräämisestä ja sen välittämisestä. Kaikista taidoista on varmasti hyötyä myös työuralla.

Opiskelija-edustajana toimimisesta voi saada myös opintopisteitä! Metropolia tunnustaa yllä mainittujen taitojen merkityksen ja niiden konkretisoimiseksi onkin olemassa opintokokonaisuus, jossa opintopisteitä voi saada oman aktiivisuuden määrän mukaan suorittamalla oppimistehtävän. Tarkempia ohjeita on esimerkiksi ensimmäisen opintokokonaisuuden työtilassa (Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 XX00CR15-3002).

METKA hakee opiskelijaedustajia useille paikoille.

Auki ovat:

Tutkintolautakunta: Yksi jäsen ja yksi varajäsen kaudelle 2019-2020
Oikeusturvalautakunta: Yksi jäsen ja kaksi varajäsentä kaudelle 2019-2020
Päällikköfoorumi: 4 paikkaa vuodelle 2019
Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat: kaksi jäsentä per tutkinto vuodelle 2019

Vaalikuulutus, jossa kerrotaan tarkemmin hakuajasta ja auki olevista paikoista: http://metkaweb.fi/vaikuttaminen/opiskelijaedustajienhaku