Onko tutkinnossasi ongelmia? Harjoitteluja pitäisi kehittää ja opetussuunnitelma kaipaisi korjausta? Lähde opiskelijaedustajaksi Metropolian eri toimielimiin ja vaikuta näihin asioihin!

METKA hakee opiskelijaedustajia tutkinto-ohjelmien neuvottelukuntiin ja päällikköfoorumiin vuodelle 2018. Näillä paikoilla pääset vaikuttamaan opintojen sisältöön, keskustelemaan ja verkostoitumaan työelämän edustajien kanssa sekä kehittämään tutkinnon ongelmakohtia. Neuvottelukunnat ja päällikköfoorumi ovat hyviä näköalapaikkoja tutkintojen asioihin ja antavat hyvää kokemusta vaikuttamisesta.

Opiskelijat ovat edustettuina monissa Metropolian toimielimissä ja vaikuttamisen paikoilla täysivaltaisina jäseninä. Tehtävissään he tuovat keskusteluun opiskelijoiden näkökulman, korjaavat epäkohtia sekä kehittävät Metropolian toimintaa. Opiskelijaedustajaksi ryhtyminen ei vaadi laajoja ennakkotietoja, vaan innokkaan mielen ja halun oppia uutta!

Mille paikoille haemme opiskelijaedustajia:

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat:

Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma tai muiden tutkinto-ohjelmien kanssa yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajista. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset tai opintokokonaisuudet. Käytännössä neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää tutkintojen sisältöä ja nostaa esille epäkohtia. Neuvottelukunnat kokoustavat joitain kertoja vuodessa.

Päällikköfoorumi:

Päällikköfoorumissa Metropolian johto tuo keskusteluun tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista osaamisalueiden päälliköille sekä opiskelijoille ja henkilöstön edustajille. Foorumi on hyvä väylä opiskelijoille sekä saada tietoa että välittää tietoa opiskelijoille tärkeistä asioista. Foorumilla on kokouksia muutaman viikon välein.

Listaus auki olevista paikoista: metkaweb.fi/vaikuttaminen/vaalikuulutus/
Hakulomake: metkaweb.fi/opiskelijaedustajaksi/
Lisätietoa paikoista: metkaweb.fi/vaikuttaminen/opiskelijaedustus/

This post is also available in English.