14.11.2018

Useat opiskelijakunnat ja kulttuurialojen opiskelijajärjestöt esittävät medianomi- ja muotoilijatutkintojen
kalleuskertoimien nostamista kerroinryhmään kaksi (2) tulevassa korkeakoulujen rahoitusmallissa.
OKM on esittänyt 24.10.2018 rahoitusmalliesityksessään “Luovuutta, dynamiikkaa ja
toimintamahdollisuuksia – ehdotus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleiksi vuodesta
2021 alkaen”, että alakohtaiset erot mm. koulutuksen laite- ja henkilöintensiivisyydessä huomioon ottavat
kertoimet otettaisiin käyttöön ammattikorkeakoulututkintojen sekä yliopistojen alempien ja ylempien
korkeakoulututkintojen laskennassa. Esityksessä tutkinnot jaettaisiin kerroinryhmiin 1 (kerroin 1), 2
(kerroin 1,75) ja 3 (kerroin 3).
Medianomi- ja muotoilijatutkinnot on sijoitettu luonnoksessa ryhmään 1. Allekirjoittaneet
opiskelijajärjestöt tervehtivät tutkintojen erottelua kerroinryhmiin tervetulleena muutoksena, mutta pitävät
medianomi- ja muotoilijatutkintojen sijoittamista ryhmään 1 hyvin ongelmallisena.
Näiden alojen opetus edellyttää kalliimpia tiloja ja vuosittaisia investointeja, jotka jo itsessään nostavat
koulutuksen kustannustasoa huomattavasti. Koulutuksessa edellytetään myös sellaisia tukitoimintoja,
valvontaa ja työturvallisuuden varmistamista, joita ei ole tarjolla korkeakoulun yleisessä
palveluvalikoimassa ja vaativat näin lisäresursseja. Opetus ja oppiminen perustuvat vahvasti
laitteistojen, eri materiaalien sekä erikoisohjelmistojen ja -lisenssien käyttöön. Ne edellyttävät myös
jatkuvaa teknistä ylläpitoa ja henkilöstöresursseja.
Myös opetuksen ryhmäkoot ovat näillä aloilla yleensä pieniä ja vaativat paljon opetusresurssia ja
henkilökohtaisempaa ohjausta.
Nämä todelliset kustannukset tulisi huomioida kalleuskertoimissa ja tutkinnot tulisi nostaa
kerroinryhmään kaksi (2).
Valtteri Markula
Hallituksen puheenjohtaja
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
050 355 5300
Liisa Hyytiäinen
Hallituksen puheenjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Tiia Kettunen
Hallituksen puheenjohtaja
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Daniel Tallberg
Styrelseordförande
Arcada studerandekår
Eeva Vissel
Hallituksen puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
Ella Joukkola
Hallituksen puheenjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Roope Paasonen
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
Anna Palmén
Hallituksen puheenjohtaja
Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry
Max Kivivuori
Hallituksen puheenjohtaja
Arcadan mediaopiskelijoiden yhdistys
Commedia rf
Nea-Maria Törmänen
Hallituksen puheenjohtaja
Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys
Demoni ry

Lisätiedot

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
Metropolia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
045 2670828

This post is also available in English.