Opiskelijaedustus

Opiskelijat ovat edustettuina monissa Metropolian toimielimissä ja vaikuttamisen paikoilla täysivaltaisina jäseninä. Tehtävissään he tuovat keskusteluun opiskelijoiden näkökulman ja korjaavat epäkohtia sekä kehittävät Metropolian toimintaa. Opiskelijaedustajaksi ryhtyminen ei vaadi laajoja ennakkotietoja, vaan innokkaan mielen ja halun oppia uutta.

Opiskelijaedustajien kaudet kestävät yleensä kalenterivuoden ja edustajat valitaan syksyisin. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin. Opiskelijaedustajaksi haetaan täyttämällä nettipohjainen hakulomake METKAn kotisivuilla Vaalikuulutukset -sivulla. Avoimista paikoista kerrotaan näillä sivuilla sekä muissa METKAn tiedotuskanavissa.

Kelpoisuusehdot

Vaalikelpoisia opiskelijaedustajaksi ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijaedustajan tulee säilyttää vaalikelpoisuutensa toimielimen toimikauden ajan. Jos opiskelija valmistuu ennen kautensa päättymistä, hänen on ilmoitettava asiasta opiskelijakunnalle, jotta paikka voidaan avata uudelleen hakuun.

Neuvottelukuntiin voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan koulutusohjelman opiskelija. Jos neuvottelukunta on yhteinen useammalle koulutusohjelmalle, jokaisen neuvottelukunnan edustaman koulutusohjelman opiskelijat voivat hakea, ellei neuvottelukunnassa ole opiskelijaedustajaa jokaisesta koulutusohjelmasta erikseen, jolloin asiasta mainitaan vaalikuulutuksessa. (esim. tietotekniikan neuvottelukunnassa tulee olla tietotekniikan opiskelija)

Hallitukseen ja lautakuntiin voi hakea kuka tahansa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija.

Opiskelijaedustajan valinta

Opiskelijaedustajan valinnan tekee opiskelijakunnan edustajisto tai hallitus kokouksessaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijaedustajan paikkaa hakeneille ilmoitetaan kokouksen ajankohdasta.
Hakemuksen toimittaneilla on mahdollisuus tulla kertomaan itsestään METKAn edustajiston kokoukseen, jossa opiskelijaedustajat valitaan.

Lisätiedot
Edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula
matti.tujula[at]metkaweb.fi
p. 045 267 0828

Sivua viimeksi muokattu: 30.3.2016