Monijäseniset toimielimet

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on monijäsenisiä toimielimiä, jotka päättävät koko korkeakoulua koskevista asioista:

  • Ammattikorkeakoulun hallitus
  • Päällikköfoorumi
  • Opintotukilautakunta
  • Oikeusturvalautakunta
  • Tutkintolautakunta
Kyseisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Ammattikorkeakoulun hallitus

Hallitus koostuu henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista sekä strategisten kumppanien edustajista. Hallituksessa on mahdollista päästä ammattikorkeakoulun päätöksenteon ytimeen ja tulla osaksi koko Metropoliaa koskettavaa päätöksentekoa. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiota.

Opiskelijajäsen: Jemi Heinilä

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa konkretisoidaan Metropolian yhteisiä linjauksia ja toimintaa esimerkiksi opintojen järjestämisen suhteen.

Vuosi 2016
Opiskelijajäsen: Miihkali Härkönen
Opiskelijajäsen:  Maria Jokinen
Opiskelijajäsen: Emmi Paajanen
Opiskelijajäsen: Anu Puustinen

Vuosi 2017:
Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen
Opiskelijajäsen: Maria Jokinen
Opiskelijajäsen: Helena Korkeemaa
Opiskelijajäsen: Renny Ruha

Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunta koostuu Metropolian opetushenkilöstön edustajista ja opiskelijaedustajista, joita molempia on neljä. Lisäksi lautakunnan tukena toimivat asiantuntijajäsenet. Lautakunnassa päätetään opintotukeen liittyvistä harkinnanvaraisista asioista, kuten tukien myöntämisestä ja lakkauttamisesta. Opintotukilautakunnan asettaa Metropolian hallitus. Lautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Opiskelijaedustajat 2017-2018
Opiskelijajäsen: Lilli Laamanen Varajäsen: Jere Savela
Opiskelijajäsen: Anu Puustinen Varajäsen: Jani Nieminen
Opiskelijajäsen: Petra Peura Varajäsen: Eetu Kauppila
Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen Varajäsen: Maria Jokinen

Opiskelijaedustajat 2016
Opiskelijajäsen: Satu Väike Varajäsen: Lilli Laamanen
Opiskelijajäsen: Laura Sipiläinen Varajäsen: Eetu Kauppila
Opiskelijajäsen: Mira Hiltunen Varajäsen: Tomi Kolu
Opiskelijajäsen: Aino-Mari Kämppi Varajäsen: Petra Peura

Asiantuntijajäsen: Matti Tujula

Tuubi-sivu: https://tuubi.metropolia.fi/portal/fi/group/tuubi/opiskelijoille/opintoja-ohjaavat-saadokset-ja-ohjeet/lautakunnat/opintotukilautakunta

Oikeusturvalautakunta

Metropoliassa on oikeusturvalautakunta, joka valmistelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevien ja kurinpidollisten asioiden käsittelyä tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen opiskelijaa kuultuaan rehtorille. Lisäksi oikeusturvalautakunta toimii tarvittaessa asiantuntijana rehtorin tai hallituksen käsitellessä asiaa.

Oikeusturvalautakunnan asettaa ammattikorkeakoulun hallitus vararehtorin esittelystä. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja joka on ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa ammattikorkeakoulun opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Oikeusturvalautakunta voi kutsua kokoukseensa lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijajäsenet 2017-2018
Jäsen: Emmi Paajanen
Varajäsen: Outi Häkkinen
Varajäsen: Jussi Mäkinen

Opiskelijajäsenet 2016
Opiskelijajäsen: Lauri Lilleberg
Varajäsen: Laura Sipiläinen

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Matti Tujula

Tutkintolautakunta

Metropolian tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset.

Tutkintolautakunnan asettaa Metropolian hallitus. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on Metropolian yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa Metropolian opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijajäsenet 2017-2018
Jäsen: Petra Peura
Varajäsen: Jaana Paju

Opiskelijajäsenet 2016
Opiskelijajäsen: : Inka Salminen
Varajäsen Johanna Laine
Asiantuntijajäsen: Matti Tujula
Sivua muokattu viimeksi 14.12.2016