Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)

    Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)

    Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)

    Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA
Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula[ät]metkaweb.fi
p. 045 267 0828

Metropolia
Lehtori Marja Koskua
marja.koskua[ät]metropolia.fi
p. 040 –184 91 47

Sivua päivitetty viimeksi 1.3.2017