Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma tai muiden tutkinto-ohjelmien kanssa yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajista. Tavoitteena neuvottelukunnilla on luoda keskusteluyhteys työelämän ja korkeakoulun välille sekä toimia alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä kehityssuunnitelmia, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää oman tutkinnon sisältöä, nostaa epäkohtia esiin ja parantaa tutkintojen linkkiä työelämään. Asioita voi edistää lähtemällä itse edustajaksi tai ottamalla yhteyttä oman neuvottelukunnan opiskelijajäseniin.

Mitä neuvottelukunnat tekevät?

Neuvottelukuntien tehtävänä on Metropolian johtosäännön mukaan:

  • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmaan liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä;
  • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään;
  • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelman keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä;
  • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelman alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Jos neuvottelukunta on yhteinen useammalle tutkinto-ohjelmalle, voivat jokaisen neuvottelukunnan edustaman tutkinto-ohjelman opiskelijat hakea tehtävään. Hakijoilta ja opiskelijaedustajilta ei edellytetä täydellistä oman alan tai hallinnon osaamista, vain kiinnostusta ja halua kehittää oman alansa tutkintojen sisältöä. METKA kouluttaa ja tukee tehtävään valittuja edustajia.

Auki olevat neuvottelukuntapaikat löytyvät Vaalikuulutus-sivulta. Opiskelijaedustajat valitaan täydennyshakuja lukuunottamatta syksyisin, kalenterivuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2017:

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta
Rasmus Hakala

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta
Laura Alanko
Iisa Kiskola

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta
Matleena Nieminen
Juulia Ahvenniemi

Elokuva ja television neuvottelukunta
Nea-Maria Törmänen
Riku Tonttila

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta
Kim Huhtanen

Ensihoidon neuvottelukunta
Helena Korkeemaa
Rufus Saikku

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta
Petrus Palola

Fysioterapian neuvottelukunta
Elina Ruoppa
Mervi van Veldhoven

Jalkaterapian neuvottelukunta:
Anna Kvarnström

Konetekniikan neuvottelukunta
Mikke Mykkänen

Konservoinnin neuvottelukunta
Kaisa Kantanen
Mira-Pauliina Puhakka

Kulttuurituotannon neuvottelukunta
Henna Akkala
Sonja-Maarit Leppänen

Kuntoutuksen (yamk) neuvottelukunta
Siisi Hirvikoski

Kätilötyön neuvottelukunta
Valtteri Markula
Milla Määttänen

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta
Janita Sandberg

Liiketalouden neuvottelukunta
Tomi Kolu
Jani Nieminen

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta
Lassi Tanskanen

Muotoilun neuvottelukunta
Maria Jokinen
Elina Kynnysmaa

Musiikin neuvottelukunta
Ville Lodders

Optometrian neuvottelukunta
Saana Kerkelä

Osteopatian neuvottelukunta
Opiskelijaedustajia ei vielä valittu

Sairaanhoidon neuvottelukunta
Noora Kihnula
Simo Seppälä

Sosiaalialan neuvottelukunta
Niina Hänninen
Anu Puustinen

Suun terveydenhuolto
Hanne Silvennoinen
Janne Pyy

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Lauri Holopainen
Ida Tarkiainen

Talotekniikan neuvottelukunta
Iida Puisto
Arttu Reilimo

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta
Jerry Träskelin

Tuotantotalouden neuvottelukunta
Petra Peura
Sam Rista

Viestinnän neuvottelukunta
Tiina Varhee
Samppa Sassi

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2016:

Ajoneuvotekniikka:
Rasmus Hakala

Bio- ja kemiantekniikka:
Matleena Nieminen
Tuulikki Kujanpää

Energia- ja ympäristötekniikka:
Miina Piipponen
Kim Huhtanen

Fysioterapia
Ida Salo
Mervi van Veldhoven

Jalkaterapia:
Anna Kvarnström
Emmi Puolakka

Konetekniikka:
Mikke Mykkänen

Konservointi:
Kaisa Kantanen
Mira-Pauliina Puhakka

Kulttuurituotanto:
Isaskari Silvennoinen
Henna Akkala

Maanmittaus:
Lassi Tanskanen
Toni Majaniemi

Muotoilu:
Maria Jokinen
Aurora Frestadius

Optometria:
Pinja Vainio

Sosiaaliala:
Lilli Laamanen
Tiia-Maria Luukko

Sähkö- ja automaatiotekniikka:
Lauri Holopainen
Lassi Piispanen

Tieto- ja viestintätekniikka:
Jari Sandström
Tero Paavilainen

Tuotantotalous:
Noora Virta
Sam Rista

Vaatetusala:
Suvi Lehtimäki

Viestintä:
Tiina Varhee

 

Lisätietoja:
Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi

Opiskelijaedustajiin tai METKAan voi olla yhteydessä, jos haluat vaikuttaa esimerkiksi oman tutkinto-ohjelmasi opetukseen tai käytäntöihin.

Sivua päivitetty viimeksi 14.9.2017