Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt keskiviikkona 9.5. koko henkilöstöä koskeneet YT-neuvottelut. Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet sisältävät mm. enintään 30 henkilön irtisanomisen, koko henkilöstön lomautuksen enintään kuudeksi päiväksi ja muun toiminnan ja työtehtävien uudelleen organisointia. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA pitää tilannetta hyvin valitettavana niin henkilöstön kuin opiskelijoiden kannalta. METKA edellyttää, että irtisanomiset hoidetaan loppuun päättäväisesti ja ripeästi, jotta henkilöstön ei tarvitse elää tarpeettomasti epävarmuudessa.

Metropolian valtiolta saamaa rahoitusta on leikattu vuodesta 2013 lähtien n. 27 miljoonaa euroa (n. 26%). Rahoitusleikkaukset ovat näkyneet jo tähän mennessä esimerkiksi vähentyneenä opetuksena, opetushenkilökunnan kuormittuneisuutena ja materiaalien hankintakieltoina. METKAn hallituksen puheenjohtaja Valtteri Markula on erityisen huolissaan siitä, miten uusimmat leikkaukset tulevat vaikuttamaan opetuksen järjestämiseen ja lähiopetuksen määrään

“Kun puhutaan opetuksesta, pitää muistaa, että lähes jokainen opiskelija käy jokaisen kurssin vain yhden kerran ja siksi jokainen opetuskerta on yksittäisen opiskelijan näkökulmasta yhtä tärkeä. Henkilöstön vähentäminen kiistatta heikentää mahdollisuuksia antaa tasalaatuista opetusta ja se eriarvoistaa opiskelijoita. On vaikeaa nähdä, miten tulevaisuudessa työelämään siirtyvien opiskelijoiden osaamistason heikentäminen palvelee suomalaista yhteiskuntaa”

Metropolian rahoituksen vähenemisen taustalla ovat korkeakoulutuksen valtionrahoituksen leikkaukset ja rahoituksen indeksijäädytys, jotka leikkaavat korkeakouluilta rahaa juuri nyt, kun osaajille olisi tarvetta ja talous kaipaisi tekijöitä. Markulan mukaan opiskelijoiden usko poliittisiin päätöksentekijöihin on nyt koetuksella: “Hallituksia tulee ja menee, mutta yksi asia on pysyvä: suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta leikataan.

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Valtteri Markula
hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Valtteri Markula, valtteri.markula@metkaweb.fi, 050 355 5300
Edunvalvonta-asiantuntija Matti Tujula, matti.tujula@metkaweb.fi, 045 267 0828

This post is also available in English.