Opiskelijoiden Liikuntaliitto on Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:in ohella toinen suurista kansallisista liitoista, joiden jäsen METKA on. OLL:n liittokokous järjestettiin 20.-21.11.2019 ja METKA oli paikalla kolmen hengen delegaatiolla. Metropolian opiskelijoiden äänivaltaa käyttivät hallituksen liikuntavastaava Essi Lumme, toiminnanjohtaja Pekka Petäkoski ja edunvalvonnan asiantuntija Sakari Tuomisto.

Liittokokous on OLL:n korkein päättävä elin. Siellä linjataan tulevan vuoden toiminta, talous ja tehdään henkilövalinnat. Kuva: Niko Lehti

Mikä on OLL?

Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäseniä ovat 15 opiskelijakuntaa ja 11 ylioppilaskuntaa sekä joukko muita ja yhteistyöjäseniä. METKA on yksi jäsenistä ja viimeksi tänä syksynä opiskelijakunnan edustajisto teki päätöksen jäsenyyden jatkamisesta vuonna 2020.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto tekee kansallista opiskelijaliikunnan edunvalvontaa. Sen aikaansaannoksia ovat esimerkiksi korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset ja opiskelijaliikunnan kirjaaminen korkeakoulujen toimilupiin, ammattikorkeakoululain perusteluihin ja useisiin hallitusohjelmiin. Saavutukset ovat vuosien aikana edesauttaneet opiskelijaliikunnan laajenemista ja rahoitusta myös Metropoliassa.

Opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat tekevät päätökset äänestämällä. Linjoja on valmisteltu viikkoja etukäteen. Kuva: Niko Lehti

METKA käytti jäsentensä ääntä

Liittokokous järjestettiin Jyväskylässä, joten METKAn delegaation oli lähdettävä matkaan junalla aikaisin aamulla klo 5.24. Matka sujui rauhallisesti, sillä liittokokoukseen oli valmistauduttu jo viikkojen ajan laatimalla lausuntoja, muutosesityksiä ja käsittelemällä asiakirjoja opiskelijakunnan hallituksessa ja edustajistossa. METKAn delegaatio oli valmis vaikuttamaan!

METKAn liikuntavastaava Essi Lumme oli delegaation ainut METKAn hallituksen jäsen. Hän vastasi viime kädessä METKAn linjoista tilanteissa, joissa kantaa ei ollut määritelty ennakolta. Kuva: Niko Lehti

METKA vaati liittokokouksessa toimia liiton talouden seurannan kehittämiseksi ja taloustilanteen vakiinnuttamiseksi. Liittokokous päättikin perustaa talousvaliokunnan valvomaan liiton taloutta. METKA tahtoo varmistaa, että jäsenten ääntä ja jäsenmakua käytetään vastuullisesti.

METKAn toiminnanjohtaja Pekka Petäkoski on toiminut aikaisemmin OLL:n hallituksessa neljän vuoden ajan. Hän vaikutti voimakkaasti liiton järjestölliseen ja taloudelliseen päätöksentekoon. Kuva: Niko Lehti

Liiton toiminnassa METKA kannatti painopisteen siirtämistä kohti jäsenpalveluita ja korkeakoululiikunnan kansallista edunvalvontaa, koska ne ovat opiskelijakuntamme jäsenistöä eniten hyödyttäviä toiminnan muotoja. Liittokokous päätti muun muassa koota kaikki liiton jäsenedut nähtäville OLL:n nettisivuille, jotta jokainen opiskelija voi ne helposti löytää ja käyttää edukseen. Tällä hetkellä jäsenetuihin kuuluu muun muassa alennus Gymba-aktivointilaudasta ja Get Up Desk -seisomapöytätasosta. METKAn jäsenenä voit käyttää näitä alennuksia!

Päätöksiä liittokokouksesta

Liittokokous päätti julkilausumasta, jossa vaadittiin ratkaisuja liikkumattomuuteen. Liikkumattomuuden kustannukset ovat miljardiluokkaa.

Liittokokouksen kiinnostavimpia päätöksiä olivat kuitenkin henkilövalinnat. Liittokokous päätti kasvattaa liittohallituksen kokoa yhdellä hallituksen jäsenellä, jotta tekeviä käsiä olisi ensi vuonna käytössä yksi pari enemmän. Liiton puheenjohtajiksi olivat ehdolla Aalto yliopiston ylioppilaskunnan Antti Pentikäinen ja Diakonisen ammattikorkeakoulun Harri Nurmi. Vastakkain olivat Pentikäisen itsevarma esiintyminen ja Nurmen kokemus Opiskelijoiden Liikuntaliitosta. Äänestyksen jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Pentikäinen. Varapuheenjohtajiksi tulivat valituksi Sanna-Maria Ahl (SAMO) ja Nita Vallimäki (SAMMAKKO) sekä liittohallituksen jäseniksi Ilona Raimas (HYY) ja Liisa Reinola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. METKA onnittelee valittuja!

OLL:n uusi hallitus. Takarivissä vasemmalta oikealle: Antti Pentikäinen, Ilona Raimas, Liisa Reinola, Nita Vallimäki, Sanna-Maria Ahl. Onnittelemassa väistyvät varapuheenjohtaja Tiina Anttonen ja puheenjohtaja Joonas Suikula Kuva: Essi Lumme

Päätösten jälkeen

Kokouksen asiakohdat käytiin läpi kahden päivän aikana. Niiden jälkeen oli kiitosten aika. Väistyvät luottamustoimijat pitivät tunteikkaat kiitospuheet muistelleen päättynyttä, ajoittain rankkaakin OLL-vuottaan. METKAn hallituksessa viime vuonna toiminut väistyvä liiton varapuheenjohtaja Tiina Anttonen oli yksi vuoden aikana opiskelijoiden puolesta työskennelleistä ja sai raikuvat aplodit erityisesti kokoussalin takarivissä istuneelta METKAn delegaatiolta.

Pitkän kokouksen lopulla opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien edustajat alkoivat ehkä jo vähän väsyä pitkiin kokouspäiviin. Kuva: Niko Lehti

Kahden pitkän päivän mittainen liittokokous päättyi torstaina klo 16.28. Siitä alkoi METKAn edustajien kotimatka Pieksämäen, Mikkelin, Kouvolan ja Lahden kautta Helsinkiin. Matkasta jäi hyvä tunne; Olemme vaikuttaneet opiskelijoiden puolesta. OLL on ollut perinteisesti METKAlle tärkeä vaikuttamisen areena ja tämä delegaatio on motivoitunut vaikuttamaan sen kautta myös ensi vuoden aikana. Kotona METKAn Essi, Pekka ja Sakari olivat illalla kymmenen aikoihin.

This post is also available in English.