Vaalikuulutus

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustajien paikat:

Aiemmin avatut haut, joissa hakuaikaa jatkettu

Vuodelle 2017:

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat
Lisätietoja neuvottelukuntien toiminnasta

Kulttuuriala

Elokuvan ja television neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Elokuva ja televisio

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Esitys- ja teatteritekniikka

Vaatetusalan neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Vaatetusala
-Vaatetusala (yamk)

Viestinnän neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Viestintä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Bioanalytiikan neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Bioanalyytikko

Ensihoidon neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Ensihoitaja

Jalkaterapian neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Jalkaterapia

Kuntoutuksen yamkin neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Kuntoutus yamk

Optometrian neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Optometria

Osteopatian neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Osteopatia

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunnan
kahden (2) jäsnen paikat
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat
-Röntgenhoitaja

Suun terveydenhuollon neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Suuhygienisti

Terveydenhoitotyön neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-TerveydenhoitajaTerveysalan YAMK-tutkintojen neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Terveysalan YAMK

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunnan
kahden (2) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Toimintaterapia
-Vanhustyö

 

Tekniikan ja liikenteen ala

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunnan
yhde (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Ajoneuvotekniikka

Konetekniikan neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Konetekniikka

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Laboratorioanalytiikka

Maanmittaustekniikan neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Maanmittaus
-Maanmittaus (yamk)

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunnan
yhden (1) jäsenen paikat.
Hakukelpoisia ovat seuraavissa tutkinnoissa opiskelevat:
-Tieto- ja viestintätekniikka

Hakuaika yllä oleviin paikkoihin on jatkettu sunnuntaihin 3.9.2017 asti tai kunnes sopivat hakijat ovat löytyneet. METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita. Opiskelijaedustajien toimikausi neuvottelukunnissa on kalenterivuoden loppuun, 4.9.2017 – 31.12.2017.

METKAn hallitus tekee päätöksen neuvottelukuntiin valittavista edustajista kokouksessaan 5.9.2017 Hakijoilla on oikeus esittäytyä kokouksissa. Asiasta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse ja opiskelijakunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä.

Muut haut

Metropolian yhteiset toimielimet

Ei avomia paikkoja tällä hetkellä

Lisätietoja päällikköfoorumista ja lautakunnista

Hakeminen

Toimita sähköinen tai kirjallinen hakemus määräajan kuluessa opiskelijakunnan toimistolle. Ilmoita hakemuksessasi yhteystietosi sekä opiskelijaedustajan paikka, jota haet.

Sähköiset hakemukset:
Täytä sähköinen hakulomake.

Kirjalliset hakemukset:
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
”Opiskelijaedustaja”
PL 4060
00079 Metropolia

Lisätiedot:
Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828

JAKELU
Opiskelijakunnan ilmoitustaulu
METKAn internet-sivut
Oma-portaali
METKAn Facebook-ryhmät

Sivua on muokattu viimeksi 1.8.2017