Metropolian Tukholmankadun toimipisteessä on havaittu viime vuosien aikana sisäilmaongelmia. Oireita on ollut etenevässä määrin sekä opettajille että opiskelijoilla. Mikä on tämän hetkinen tilanne sisäilman suhteen ja mitä toimenpiteitä asian parantamiseksi Metropoliassa on tehty?

Tukholmankadulla toimii erityinen sisäilmaryhmä, joka on hakenut ratkaisuja ongelman korjaamiseen jo pidemmän aikaa. Kuntotutkimuksia kiinteistössä on tehty ainakin vuodesta 2013 lähtien. Selvitysten pohjalta on tehty viime syksyn aikana lukuisia toimenpiteitä: ilmanvaihdossa on tehty muutoksia, tiettyjä tiloja on otettu pois käytöstä ja kiinteistö on siivottu perusteellisesti joululoman aikana. Kiinteistön rakenteita, läpivientejä ja saumoja on tiivistetty, jotta epäpuhtaudet eivät pääse sisäilmaan.

Tehtyjen muutosten jälkeen insinööritoimisto Vahanen on tehnyt ilmanlaadun mittauksia, joiden tulokset saadaan helmikuun aikana. Henkilökunnalle suunnattu sisäilmakysely toteutetaan Vahasen toimesta helmi-maaliskuun vaihteessa, jolloin käyttäjät ovat riittävän kauan ehtineet olla kiinteistössä sisäilman arviointia varten. Aiheesta järjestetään samoihin aikoihin opiskelijoille ja henkilökunnalle avoin keskustelutilaisuus, jonne kaikkien kiinnostuneiden kannattaa tulla. Toivomme että tehdyt toimenpiteet ovat olleet tehokkaita. Aluehallintovirastolle sekä ympäristökeskukselle raportoidaan tilanteen kehittymisestä.

Tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin olemme valitettavasti kuulleet oireiluista ja ongelmien jatkumisesta. METKA on seurannut tilannetta aktiivisesti ja mietimme varsinkin mitä tehdä niissä tapauksissa, joissa oireilu jatkuu ja opiskelu kiinteistössä muuttuu mahdottomaksi. Opiskelijoiden ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa koko lukukauden opinnot jäävät hänestä riippumattomasta syystä väliin tai pahimmassa tapauksessa hän joutuisi luopumaan opinnoista kokonaan.

METKAn hallituksen jäsen Nelli-Maria Sarasmaa on jäsenenä sisäilmaryhmässä, joka jatkaa työskentelyä asian parissa ja sisäilmatilanteen parantamiseksi. Sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä voitte olle yhteydessä häneen tai METKAn edunvalvonta-asiantuntijaan.

Tehtyihin selvityksiin ja toimenpiteisiin voi tutustua Tuubissa, “Tukholmankatu 10 -sisäilmaryhmä” -sivulla.
Tarkka polku: Henkilökunnalle -> Kiinteistöasiat -> Parempi sisäilma -> Sisäilmaryhmät -> Tukholmankatu 10 -ryhmä)

Mitä tehdä nyt jos oireilet:

Ota yhteys terveydenhoitajaan. Sekä Metropolian että METKAn on helpompi lähteä toimenpiteisiin, kun ongelman laajuus on selvästi tiedossa. Terveydenhoitajat voivat lähteä yhdessä opinto-ohjaajien kanssa selvittämään, mitä muutoksia opiskeluun tänä keväänä on mahdollista tehdä.
Tarkka polku: Opiskelijoille -> Hyvinvointi ja terveys -> Terveydenhuoltopalvelut -> Helsingin toimipiste

Nelli-Maria Rantala
Hallituksen jäsen
Liikunta, edunvalvonta, sosiaalipolitiikka
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi
050 355 5108

Matti Tujula
Edunvalvonta-asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö
045 267 0828