Onko tutkinnossasi ongelmia? Miten varmistetaan, että opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti esimerkiksi opinnäytetöiden arvosteluissa tai vilppiepäilyissä? Lähde opiskelijaedustajaksi Metropolian eri toimielimiin ja vaikuta edellä mainittuihin asioihin!

Opiskelijat ovat edustettuina monissa Metropolian toimielimissä ja vaikuttamisen paikoilla täysivaltaisina jäseninä. Tehtävissään he tuovat keskusteluun opiskelijoiden näkökulman ja korjaavat epäkohtia sekä kehittävät Metropolian toimintaa. Opiskelijaedustajaksi ryhtyminen ei vaadi laajoja ennakkotietoja, vaan innokkaan mielen ja halun oppia uutta!

Lisätietoja avoimista paikoista vaalikuulutuksessa.

Hakulomake

Mille paikoille haemme opiskelijaedustajia:

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat:
Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma tai muiden tutkinto-ohjelmien kanssa yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajista. Tavoitteena neuvottelukunnilla on luoda keskusteluyhteys työelämän ja korkeakoulun välille. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset tai opintokokonaisuudet. Käytännössä neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää tutkintojen sisältöä ja nostaa esille epäkohtia.

Päällikköfoorumi:
Päällikköfoorumin tarkoituksen voi tiivistää ”näkemysten jakamis- ja vaihtoareenaksi”. Siellä Metropolian johto jakaa tietoa ajankohtaisista ja/tai tärkeistä asioista osaamisalueiden päälliköille (ja samalla opiskelijoiden ja henkilöstön edustajille). Foorumi on siis hyvä väylä opiskelijoille a) saada tietoa b) välittää tietoa opiskelijoille tärkeistä asioista. Foorumilla on kokouksia muutaman viikon välein.

Lautakunnat:

Opintotukilautakunta kokoustaa lukukausien aikaan n. kerran kuussa ja käsittelee pääasiassa opintotuen lakkauttamis- ja jatkamistapauksia sekä opintotuen lisäajan myöntämistä. Käytännön taustatyön tekee lautakunnan sihteeri, lautakunta linjaa epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tilanteissa.

Tutkintolautakuntaan tulevat ne tapaukset, joissa opiskelija on tyytymätön esim. opinäytetyönsä arviointiin tai saamaansa ahot-päätökseen. Monesti näissä tapauksissa pyydetään ulkopuolinen arvio, joissain tapauksissa lautakunta itse arvioi tilanteen. Lautakunta kokoustaa yleensä muutamia kertoja vuodessa, vain silloin kun on tarve.

Oikeusturvalautakunta käsittelee mm. opiskelijoiden oikaisupyynnöt opiskelijavalinnoista (kun joku haluaa esim. arvioituttaa kokeensa uudestaan) ja opiskelijoiden kurinpitotapaukset, esim. jos jotakuta opiskelijaa epäillään lunttauksesta tai plagioinnista. Lautakunta kokoustaa tarvittaessa, yleensä joitain kertoja lukukaudessa.

Kaikkiin lautakuntiin saa METKAlta perehdytyksen, joten ennakkotietoja ei tarvita. Edellytämme lähinnä valmiutta perehtyä materiaaleihin ennakkoon ja halua toimia oikeudenmukaisesti.

 

Lisätietoja:
Matti Tujula
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828