Opintopisteitä tutoroinnista

Kaikista tutoroinnin muodoista (vertais-, opinto-, ja vaihtaritutorointi) on mahdollista saada 5 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson suorittamiseen kuuluu aktiivinen osallistuminen tutor-koulutukseen ja tutor-tapaamisiin, tutorina toimiminen sekä tutor-toiminnan raportoiminen. Opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät Tuubin METKA- tutorit työtiloista.

Vertaistutorointi
Vertaistutoroinnista voi hakea opintopisteitä, kun tutor on suorittanut METKAn vertaistutor-koulutuksen, toiminut vertaistutorina vaadittavan ajan ja kirjoittanut toiminnastaan tutor-raportin. Valmis tutor-raportti palautetaan oman toimipisteen tutorvastaavalle.

Vaihtaritutorointi
Vaihtaritutoroinnista voi hakea opintopisteitä, kun tutor on suorittanut METKAn vaihtaritutorkoulutuksen, toiminut vaihtaritutorina vaadittavan ajan ja kirjoittanut toiminnastaan tutor-raportin. Valmis tutor-raportti palautetaan osoitteeseen international@metkaweb.fi.

Opintotutorointi (ent. callidustutorointi)
Opintotutoroinnista voi hakea opintopisteitä, kun tutor on suorittanut METKAn opintokoulutuksen, toiminut opintotutorina vaadittavan ajan ja kirjoittanut toiminnastaan tutor-raportin. Valmis tutor-raportti palautetaan METKAn tutor-asiantuntijalle.