Opiskelijaedustajien haku

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa METKAn edunvontaa. He tuovat opiskelijoiden näkemyksiä ja tarpeita esiin Metropolian päätöksenteossa.  Haethan rohkeasti!

METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita.

Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä. Opiskelijakunta kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia työssään.

Avoimet haut

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Hakuaika: 23.10.2020 – 11.12.2020, tai kunnes paikat on täytetty.

Hakukelpoisia ovat kutakin neuvottelukuntaa vastaavissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja muista hakuohjeista ovat luettavissa VAALIKUULUTUS_OPISKELIJAEDUSTAJIEN TÄYDENNYSHAKU VUODELLE_2021

Neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella: Hakulomake opiskelijaedustajaksi 2021

Metropolian lautakunnat & YTHS: valtuuskunta

Hakuaika: 23.10.2020 – 6.12.2020. Valinnat tehdään kokouksessa 7.12.2020.

Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja muista hakuohjeista ovat luettavissa: Vaalikuulutus Täydennyshakuun Lautakunnat & YTHS.docx

Opiskelijaedustajaksi Metropolian lautakuntiin, sekä YTHS: valtuuskuntaan haetaan sähköisellä hakemuksella: Hakulomake opiskelijaedustajaksi 2021

Haettavana olevat opiskelijaedustajan paikat:

Tutkintolautakunta:

Yksi varsinaisen jäsenen paikka

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointeja koskevat
oikaisuvaatimukset sekä kurinpitoa koskevat asiat. Lautakunnissa käsitellään
opiskelijoiden oikeuksiin liittyviä tilanteita ja niihin liittyy aina salassa pidettäväksi
luokiteltua tietoa.

Oikeusturvalautakunta:

Yksi varsinaisen jäsenen paikka
Esimmäinen varajäsenen paikka

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevat asiat, kuten
opiskelijavalintoja koskevat oikaisupyynnöt sekä opiskeluoikeuden peruutukset ja
palautukset.

YTHS: valtuuskunta:

Yksi varsinaisen jäsenen paikka

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä. OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL ja SAMOK voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa esitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa esitellään talousarvio sekä toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on opiskelijaedustaja?

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden sankari. Hän edustaa opiskelijan näkökulmaa Metropolia Ammattikorkeakoulun päätöksentekoelimissä. Opiskelijaedustajalta ei vaadita erityiskokemusta tai muita meriittejä vaan hänen tärkein tehtävänsä on tuntea opiskelijan arki ja kertoa siitä.

Mitä opiskelijaedustaja tekee?

Opiskelijaedustaja osallistuu päätöksentekoelimen kokouksiin ja on sen täysivaltainen jäsen. Opiskelijaedustaja voi saada tutustuttavakseen valmistelussa olevia asioita ja tuoda esiin näkökulmiaan myös kokousten ulkopuolella. Aktiivinen opiskelijaedustaja voi vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia esimerkiksi opintojen sisältöön tai opiskelijoiden palveluihin.

Mitä opiskelijaedustaja saa?

METKA tukee ja opastaa opiskelijaedustajia tehtävässään. Opiskelijaedustajille järjestetään koulutus, jossa opetetaan vaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijaedustaja voi oppia vaikuttamista, esiintymistä ja verkostoitua esimerkiksi työnantajien kanssa ja Metropolian sisällä. Hän saa myös todistuksen tehtävästään.

Millä perusteella valinnat tehdään?

Kaikki opiskelijaedustajat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat motivaatio ja kokemus vastaavista tehtävistä. Toimielimiin pyritään valitsemaan eri opintoalojen ja tutkinto-ohjelmien edustajia. Ensisijaisia ovat ne hakijat, jotka voivat toimia opiskelijaedustajana koko toimikauden ajan. Päätöksen valinnoista tekee opiskelijakunta METKAn hallitus. Hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa päätös tehdään.

Mistä opiskelijaedustajat päättävät?

Useimmat opiskelijaedustajien paikat ovat ensisijaisesti opetuksen kehittämiseen ja Metropolian muuhun toimintaan liittyviä toimielimiä. Opiskelijaedustajan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuresti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Esimerkkejä käsiteltävistä asioista ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät ja koulutuksen työelämävastaavuus.

Kelpaanko minä opiskelijaedustajaksi?

Opiskelijaedustajaksi voi hakea ja tulla valituksi kuka tahansa Metropolian opiskelija. Muita ennakkovaatimuksia ei ole. Neuvottelukuntien kohdalla vaalikelpoisia ovat tosin vain vastaavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Miksi omaa tutkintoani vastaavaa neuvottelukuntaa ei ole listalla?

Kaikki neuvottelukunnat eivät toimi tällä hetkellä aktiivisesti ja osan kohdalla niiden tulevaisuuden toimintatapaa selvitellään. Tämän vuoksi opiskelijaedustajaa ei voida hakea. Hakija voi ilmoittautua hakemuksella innostuksensa olla mukana rakentamassa neuvottelukuntien toimintaa omaan tutkinto-ohjelmaansa. Lisätietoja voi kysyä edunvalvonnan asiantuntijalta (puh. 045 267 0828, sakari.tuomisto@metkaweb.fi).

Lisätietoja opiskelijaedustajien valinnasta

Janne LevänenJanne Levänen
Hallituksen jäsen
Edunvalvonta, opiskelijaedustajat 050 355 5301
Tekla KosonenTekla Kosonen
Hallituksen jäsen Edunvalvonta,
Opiskelija-asiahenkilön sijainen 14.12. asti
050 355 5300

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Sivua on viimeksi muokattu 9.11.2020

This post is also available in English.