Opiskelijaedustajien haku

Opiskelijaedustajien haku vuodelle 2020

Vuoden 2020 opiskelijaedustajapaikoista osa on vielä täyttämättä ja haku niihin on avoinna toistaiseksi. Vastaanotetut hakemukset tullaan käsittelemään saapumisjärjestyksessä seuraavassa METKAn hallituksen kokouksessa. Tiedot avoimista paikoista ovat tämän sivun alaosassa.

Opiskelijaedustajat ovat tärkeä osa METKAn edunvontaa. Opiskelijakunta kouluttaa ja tukee opiskelijaedustajia työssään. Haethan rohkeasti.

METKA valitsi 11.11.2019 ensimmäiset 16 opiskelijaedustajaa vuodelle 2020.

METKA valitsi täydennyhaun jälkeen 21 opiskelijaedustajaa lisää vuodelle 2020.

Hakeminen

METKA toivoo kuhunkin toimielimeen monipuolisesti eri alojen, suuntautumisvaihtoehtojen ja vuosikurssien opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan paikkoja haetaan sähköisellä hakemuksella: Hakulomake opiskelijaedustajaksi 2020

Vaalikelpoisia ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Opiskelijaedustajalta ei vaadita opiskelijakunnan jäsenyyttä.

Avoimet opiskelijaedustajan paikat

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Hakukelpoisia ovat kutakin neuvottelukuntaa vastaavissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ovat luettavissa yllä olevassa hakukuulutuksessa.

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta
Yksi jäsen

Bioanalytiikan neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Elokuvan ja television neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Fysioterapian neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Jalkaterapian neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Kulttuurituotannon neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Kuntoutuksen YAMK:n neuvottelukunta
Yksi jäsen

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta
Yksi varajäsen

Liiketalouden neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta
Yksi jäsen

Optometrian neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Osteopatian neuvottelukunta
Yksi jäsen

Terveysalan YAMK-tutkintojen neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta
Kaksi jäsentä

Vaatetusalan neuvottelukunta
Yksi jäsen ja yksi varajäsen

Viestinnän neuvottelukunta
Viisi jäsentä

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on opiskelijaedustaja?

Opiskelijaedustaja on opiskelijoiden sankari. Hän edustaa opiskelijan näkökulmaa Metropolia Ammattikorkeakoulun päätöksentekoelimissä. Opiskelijaedustajalta ei vaadita erityiskokemusta tai muita meriittejä vaan hänen tärkein tehtävänsä on tuntea opiskelijan arki ja kertoa siitä.

Mitä opiskelijaedustaja tekee?

Opiskelijaedustaja osallistuu päätöksentekoelimen kokouksiin ja on sen täysivaltainen jäsen. Opiskelijaedustaja voi saada tutustuttavakseen valmistelussa olevia asioita ja tuoda esiin näkökulmiaan myös kokousten ulkopuolella. Aktiivinen opiskelijaedustaja voi vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia esimerkiksi opintojen sisältöön tai opiskelijoiden palveluihin.

Mitä opiskelijaedustaja saa?

METKA tukee ja opastaa opiskelijaedustajia tehtävässään. Opiskelijaedustajille järjestetään koulutus, jossa opetetaan vaikuttamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelijaedustaja voi oppia vaikuttamista, esiintymistä ja verkostoitua esimerkiksi työnantajien kanssa ja Metropolian sisällä. Hän saa myös todistuksen tehtävästään.

Millä perusteella valinnat tehdään?

Kaikki opiskelijaedustajat valitaan hakemusten perusteella. Valintaan vaikuttavat motivaatio ja kokemus vastaavista tehtävistä. Toimielimiin pyritään valitsemaan eri opintoalojen ja tutkinto-ohjelmien edustajia. Ensisijaisia ovat ne hakijat, jotka voivat toimia opiskelijaedustajana koko toimikauden ajan. Päätöksen valinnoista tekee opiskelijakunta METKAn hallitus. Hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa päätös tehdään.

Mistä opiskelijaedustajat päättävät?

Useimmat opiskelijaedustajien paikat ovat ensisijaisesti opetuksen kehittämiseen ja Metropolian muuhun toimintaan liittyviä toimielimiä. Opiskelijaedustajan vaikuttamismahdollisuudet ovat suuresti kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja motivaatiosta. Esimerkkejä käsiteltävistä asioista ovat esimerkiksi opetussuunnitelmat, opetusmenetelmät ja koulutuksen työelämävastaavuus.

Kelpaanko minä opiskelijaedustajaksi?

Opiskelijaedustajaksi voi hakea ja tulla valituksi kuka tahansa Metropolian opiskelija. Muita ennakkovaatimuksia ei ole. Neuvottelukuntien kohdalla vaalikelpoisia ovat tosin vain vastaavien tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Miksi omaa tutkintoani vastaavaa neuvottelukuntaa ei ole listalla?

Kaikki neuvottelukunnat eivät toimi tällä hetkellä aktiivisesti ja osan kohdalla niiden tulevaisuuden toimintatapaa selvitellään. Tämän vuoksi opiskelijaedustajaa ei voida hakea. Hakija voi ilmoittautua hakemuksella innostuksensa olla mukana rakentamassa neuvottelukuntien toimintaa omaan tutkinto-ohjelmaansa. Lisätietoja voi kysyä edunvalvonnan asiantuntijalta (puh. 045 267 0828, sakari.tuomisto@metkaweb.fi).

Lisätietoja opiskelijaedustajien valinnasta

Anu Toljamo
Opiskelijaedustajista vastaava hallituksen jäsen, METKA
050 355 5283

Sakari Tuomisto
Edunvalvonnan asiantuntija, METKA
045 267 0828

Linda Lindgren
Hallituksen puheenjohtaja, METKA
050 355 5300

sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@metkaweb.fi

Sivua on viimeksi muokattu 18.11.2019

This post is also available in English.