Opiskelijaedustus

Opiskelijat ovat edustettuina monissa Metropolian toimielimissä ja vaikuttamisen paikoilla täysivaltaisina jäseninä. Tehtävissään he tuovat keskusteluun opiskelijoiden näkökulman ja korjaavat epäkohtia sekä kehittävät Metropolian toimintaa. Opiskelijaedustajaksi ryhtyminen ei vaadi laajoja ennakkotietoja, vaan innokkaan mielen ja halun oppia uutta. Tietoa opiskelijaedustajien tehtävistä saat tältä sivulta, tehtävässä aikaisemmin toimineilta opiskelijoilta, oman alasi opiskelijayhdistykseltä tai METKAn edunvalvonta-asiantuntijalta.

Opiskelijaedustajien kaudet kestävät yleensä kalenterivuoden ja edustajat valitaan syksyisin. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin. Avoimista paikoista kerrotaan Opiskelijaedustajien haku -sivulla sekä muissa METKAn tiedotuskanavissa.

Monijäseniset toimielimet

Metropolia Ammattikorkeakoulussa on monijäsenisiä toimielimiä, jotka päättävät koko korkeakoulua koskevista asioista:

 • Ammattikorkeakoulun hallitus
 • Päällikköfoorumi
 • Oikeusturvalautakunta
 • Tutkintolautakunta

Kyseisiin toimielimiin hakukelpoisia ovat kaikki Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Ammattikorkeakoulun hallitus

Hallitus koostuu henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista sekä omistajien edustajista. Hallituksessa on mahdollista päästä ammattikorkeakoulun päätöksenteon ytimeen ja osallistua koko Metropoliaa koskettavien linjausten tekoon. Hallitus päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta, valitsee ja erottaa rehtorin sekä  hyväksyy johtosäännöt. Hallituksessa toimiminen vaatii valmiutta perehtyä käsiteltäviin asioihin, neuvottelu- ja keskustelukykyä ja valmiutta nostaa opiskelijanäkökulmaa keskusteluun ja päätöksentekoon.
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiota.

Opiskelijajäsen 2017-2018: Jemi Heinilä

Opiskelijajäsen 2018-2019: Emmi Paajanen

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa konkretisoidaan Metropolian yhteisiä linjauksia ja toimintaa esimerkiksi opintojen järjestämisen suhteen.

Vuosi 2019

Opiskelijajäsen: Valtteri Markula

Opiskelijajäsen:  Hanna Kivimäki

Vuosi 2018

Opiskelijajäsen: Marjaana Nieminen

Opiskelijajäsen:  Nea-Maria Törmänen

Vuosi 2017

Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen

Opiskelijajäsen: Maria Jokinen

Opiskelijajäsen: Helena Korkeemaa

Opiskelijajäsen: Renny Ruha

Vuosi 2016

Opiskelijajäsen: Miihkali Härkönen

Opiskelijajäsen:  Maria Jokinen

Opiskelijajäsen: Emmi Paajanen

Opiskelijajäsen: Anu Puustinen

Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunnan toiminta lakkasi vuoden 2017 lopussa, kun sen toiminta siirtyi Kelalle.

Opiskelijaedustajat 2017-2018

Opiskelijajäsen: Lilli Laamanen Varajäsen: Jani Nieminen

Opiskelijajäsen: Anu Puustinen Varajäsen: Jere Savela

Opiskelijajäsen: Petra Peura Varajäsen: Eetu Kauppila

Opiskelijajäsen: Outi Häkkinen Varajäsen: Maria Jokinen

Opiskelijaedustajat 2016

Opiskelijajäsen: Satu Väike Varajäsen: Lilli Laamanen

Opiskelijajäsen: Laura Sipiläinen Varajäsen: Eetu Kauppila

Opiskelijajäsen: Mira Hiltunen Varajäsen: Tomi Kolu

Opiskelijajäsen: Aino-Mari Kämppi Varajäsen: Petra Peura

Asiantuntijajäsen: Matti Tujula

Oikeusturvalautakunta

Metropoliassa on oikeusturvalautakunta, joka valmistelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevien ja kurinpidollisten asioiden käsittelyä tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen opiskelijaa kuultuaan rehtorille. Lisäksi oikeusturvalautakunta toimii tarvittaessa asiantuntijana rehtorin tai hallituksen käsitellessä asiaa.

Oikeusturvalautakunnan asettaa ammattikorkeakoulun hallitus vararehtorin esittelystä. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja joka on ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa ammattikorkeakoulun opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Oikeusturvalautakunta voi kutsua kokoukseensa lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijajäsenet 2017-2018

Jäsen: Emmi Paajanen

Varajäsen: Outi Häkkinen

Varajäsen: Jussi Mäkinen

Opiskelijajäsenet 2016

Opiskelijajäsen: Lauri Lilleberg

Varajäsen: Laura Sipiläinen

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Matti Tujula

Tutkintolautakunta

Metropolian tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset.

Tutkintolautakunnan asettaa Metropolian hallitus. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on Metropolian yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa Metropolian opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Tutkintolautakunta voi kuulla lisäksi asiantuntijoita.

Opiskelijajäsenet 2017-2018

Jäsen: Petra Peura

Varajäsen: Jaana Paju

Opiskelijajäsenet 2016

Opiskelijajäsen: : Inka Salminen

Varajäsen Johanna Laine

Asiantuntijajäsen: Matti Tujula

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on oma tai muiden tutkinto-ohjelmien kanssa yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnat koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajista. Tavoitteena neuvottelukunnilla on luoda keskusteluyhteys työelämän ja korkeakoulun välille sekä toimia alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä kehityssuunnitelmia, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää oman tutkinnon sisältöä, nostaa epäkohtia esiin ja parantaa tutkintojen linkkiä työelämään. Asioita voi edistää lähtemällä itse edustajaksi tai ottamalla yhteyttä oman neuvottelukunnan opiskelijajäseniin.

Mitä neuvottelukunnat tekevät?

Neuvottelukuntien tehtävänä on Metropolian johtosäännön mukaan:

 • toimia asiantuntijana opetussuunnitelmien, opetuksen ja muiden tutkinto-ohjelmaan liittyvien tehtävien ja toimintojen kehittämisessä;
 • luoda ja kehittää yhteyksiä elinkeino- ja työelämään;
 • antaa tarvittaessa lausuntoja tutkinto-ohjelmia sekä tutkinto-ohjelman keskeisiä henkilövalintoja ja hankintoja koskevissa kysymyksissä;
 • tehdä aloitteita tutkinto-ohjelman alaan liittyvän toiminnan kehittämisestä

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Jos neuvottelukunta on yhteinen useammalle tutkinto-ohjelmalle, voivat jokaisen neuvottelukunnan edustaman tutkinto-ohjelman opiskelijat hakea tehtävään. Hakijoilta ja opiskelijaedustajilta ei edellytetä täydellistä oman alan tai hallinnon osaamista, vain kiinnostusta ja halua kehittää oman alansa tutkintojen sisältöä. METKA kouluttaa ja tukee tehtävään valittuja edustajia.

Auki olevat neuvottelukuntapaikat löytyvät Vaalikuulutus-sivulta. Opiskelijaedustajat valitaan täydennyshakuja lukuunottamatta syksyisin, kalenterivuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2019

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

Juulia Ahvenniemi
Titta Kupiainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

Elise Juntunen

Elokuva ja television neuvottelukunta

Riku Tonttila

Ensihoidon neuvottelukunta

Linnea Leinonen

Fysioterapian neuvottelukunta

Terhi Autio
Niklas Sundberg

Jalkaterapian neuvottelukunta:

Ei valittu

Konservoinnin neuvottelukunta

Saara-Maija Pesonen
Pablo Laune

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

Hanna Kivimäki

Kuntoutuksen YAMK:in neuvottelukunta

Satu Kontiainen

Kätilötyön neuvottelukunta

Valtteri Markula

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

Mari Heinonen

Liiketalouden neuvottelukunta

Aino Honkanen

Muotoilun neuvottelukunta

Elina Kynnysmaa
Kaisa Minkkinen

Musiikin neuvottelukunta

Ei valittu

Optometrian neuvottelukunta

Eveliina Soininen
Saana Kerkelä

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

Maria Arola

Rakennustekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

Taru Weckström

Sosiaalialan neuvottelukunta

Anniina Ahtola

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

Sauli Karjalainen
Wimme Tyni

Talotekniikan neuvottelukunta

Jaakko Pesonen
Kiia Wilander

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

Jonna Nylund
Ronja Stiles

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

Ei valittu

Tuotantotalouden neuvottelukunta

Ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

Svenja-Reetta Suppola

Viestinnän neuvottelukunta

Ei valittu

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2018

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

Rasmus Hakala

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

Juulia Ahvenniemi
Otto Nummi

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

Elina Miettinen
Oona Pennanen

Elokuva ja television neuvottelukunta

Riku Tonttila
Nea-Maria Törmänen

Ensihoidon neuvottelukunta

Linnea Leinonen
Rufus Saikku

Fysioterapian neuvottelukunta

Terhi Autio
Elina Ruoppa

Jalkaterapian neuvottelukunta:

Anna Kvarnström
Arna Mäkynen

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

Marjaana Nieminen
Hanna Kivimäki

Kätilötyön neuvottelukunta

Valtteri Markula

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

Mari Heinonen
Janita Sandberg

Liiketalouden neuvottelukunta

Anni Tilli

Muotoilun neuvottelukunta

Elina Kynnysmaa

Musiikin neuvottelukunta

Otto Taipale

Optometrian neuvottelukunta

Eveliina Soininen
Saana Kerkelä

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

Janita Sandberg

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

Maria Arola

Rakennustekniikan neuvottelukunta

Nina Toivola
Teemu Paajakari

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

Taru Weckström

Sosiaalialan neuvottelukunta

Anniina Ahtola
Anu Puustinen

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

Sauli Karjalainen

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

Jonna Nylund
Sara Silvast

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta

Johannes Suni

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

Kaarina Koistinen
Elina Parviainen

Tuotantotalouden neuvottelukunta

Jere Savela

Vaatetusalan neuvottelukunta

Suvi Lehtimäki

Viestinnän neuvottelukunta

Samppa Sassi
Saara Salminen

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2017

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

Rasmus Hakala

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

Laura Alanko

Iisa Kiskola

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

Matleena Nieminen

Juulia Ahvenniemi

Elokuva ja television neuvottelukunta

Nea-Maria Törmänen

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

Kim Huhtanen

Ensihoidon neuvottelukunta

Helena Korkeemaa

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

Petrus Palola

Fysioterapian neuvottelukunta

Elina Ruoppa

Mervi van Veldhoven

Jalkaterapian neuvottelukunta:

Anna Kvarnström

Konetekniikan neuvottelukunta

Mikke Mykkänen

Konservoinnin neuvottelukunta

Kaisa Kantanen

Mira-Pauliina Puhakka

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

Henna Akkala

Sonja-Maarit Leppänen

Kuntoutuksen (yamk) neuvottelukunta

Siisi Hirvikoski

Kätilötyön neuvottelukunta

Valtteri Markula

Milla Määttänen

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

Janita Sandberg

Liiketalouden neuvottelukunta

Tomi Kolu

Jani Nieminen

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

Lassi Tanskanen

Muotoilun neuvottelukunta

Maria Jokinen

Elina Kynnysmaa

Musiikin neuvottelukunta

Ville Lodders

Otto Taipale

Optometrian neuvottelukunta

Opiskelijaedustajia ei vielä valittu

Osteopatian neuvottelukunta

Opiskelijaedustajia ei vielä valittu

Sairaanhoidon neuvottelukunta

Noora Kihnula

Simo Seppälä

Sosiaalialan neuvottelukunta

Niina Hänninen

Anu Puustinen

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Lauri Holopainen

Ida Tarkiainen

Talotekniikan neuvottelukunta

Iida Puisto

Arttu Reilimo

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta

Jerry Träskelin

Tuotantotalouden neuvottelukunta

Petra Peura

Sam Rista

Viestinnän neuvottelukunta

Tiina Varhee

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2016

Ajoneuvotekniikka

Rasmus Hakala

Bio- ja kemiantekniikka

Matleena Nieminen

Tuulikki Kujanpää

Energia- ja ympäristötekniikka

Miina Piipponen

Kim Huhtanen

Fysioterapia

Ida Salo

Mervi van Veldhoven

Jalkaterapia

Anna Kvarnström

Emmi Puolakka

Konetekniikka

Mikke Mykkänen

Konservointi

Kaisa Kantanen

Mira-Pauliina Puhakka

Kulttuurituotanto

Isaskari Silvennoinen

Henna Akkala

Maanmittaus

Lassi Tanskanen

Toni Majaniemi

Muotoilu

Maria Jokinen

Aurora Frestadius

Optometria

Pinja Vainio

Sosiaaliala

Lilli Laamanen

Tiia-Maria Luukko

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Lauri Holopainen

Lassi Piispanen

Tieto- ja viestintätekniikka

Jari Sandström

Tero Paavilainen

Tuotantotalous

Noora Virta

Sam Rista

Vaatetusala

Suvi Lehtimäki

Viestintä

Tiina Varhee

Muut opiskelijaedustajapaikat

Opiskelijoilla on Metropolian lakisääteisten toimielinten ja neuvottelukuntien lisäksi edustajia erilaisissa Metropolian työryhmissä ja korkeakoulun ulkopuolisisissa toimielimissä. Auki olevat paikat näihin toimielimiin löytyvät Vaalikuulutus-sivulta ja valinnan edustajista tekee METKAn hallitus.

Metropolian kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä kampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista. Kaikissa ryhmissä on opiskelijaedustus. Esimerkiksi Myyrmäessä METKAn edustajat ovat puolustaneet tarpeeksi laajoja liikuntatiloja ja tiloja opiskelijajärjestöille. Jos haluat saada tietoa mitä kampuksilla on tapahtumassa, sinulla on hyvä idea tai jokin ongelma kaipaa korjaamista, ota yhteyttä METKAn edustajiin! (Sähköpostit: etunimi.sukunimio@metkaweb.fi)

Arabia

Hanna Kivimäki

Nea-Maria Törmänen

Leppävaara

Otto Rosenlund

Valtteri Markula

Myllypuro

Linnea Leinonen

Tiina Anttonen

Pekka Petäkoski

Myyrmäki

Niko Tiranis

Mari Hallikainen

Matti Tujula

HOAS

Opiskelijakunta asettaa edustajat HOASin hallitukseen, valtuuskuntaan ja asumisen yhteistyöelimeen yhteistyössä muiden äänivaltaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Kaudet ovat kahden vuoden mittaisia. Lisätietoa HOAS:in omilta sivuilta: www.hoas.fi

HOAS:in valtuuskunta:

Jäsen: Emil Bulut

Varajäsen: Nelli-Maria Sarasmaa

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

 • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
 • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
 • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
 • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
 • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA

Sakari Tuomisto
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
sakari.tuomisto@metkaweb.fi
045 267 0828

Metropolia

Lehtori Marja Koskua
marja.koskua@metropolia.fi
p. 040 184 9147

Viimeksi muokattu 11.10.2019

This post is also available in English.