Opiskelijaedustus

Opiskelijat ovat edustettuina monissa Metropolian toimielimissä. He edustavat opiskelijoiden näkökulmaa ja mielipiteitä Metropolian hallinnossa ja korjaavat epäkohtia.

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka on METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa. Opiskelijaedustajata valitaan syksyihin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin. Avoimista paikoista kerrotaan Opiskelijaedustajien haku -sivulla sekä muissa METKAn tiedotuskanavissa.

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Hallitus päättää korkeakoulun strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta, valitsee ja erottaa rehtorin, päättää joistain investoinneista ja kampusten osoittamisesta tutkinnoille sekä hyväksyy johtosäännöt. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Opiskelijajäsen 2018-2019: Emmi Paajanen

Opiskelijajäsen 2019-2020: Valtteri Markula

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatetista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2019

Opiskelijajäsen: Valtteri Markula

Opiskelijajäsen:  Hanna Kivimäki

Vuosi 2018

Opiskelijajäsen: Marjaana Nieminen

Opiskelijajäsen:  Nea-Maria Törmänen

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Oikeusturvalautakuntaan kuuluu puheenjohtaja joka on ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa ammattikorkeakoulun opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Opiskelijajäsenet 2019-2020

Jäsen: Hanna Kivimäki

Varajäsen: Anu Kantola

Varajäsen: Joonas Valjus

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Matti Tujula

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, joka on Metropolian yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen edustaa Metropolian opettajia ja toinen opiskelijoita. Kullakin jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Opiskelijajäsenet 2019-2020

Jäsen: Petra Peura

Varajäsen: Jaana Paju

Varajäse: Ei valittu

Asiantuntijajäsen: Matti Tujula

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian järjestämällä tutkinnolla on neuvottelukunta se kuuluu yheiseen neuvottelukuntaan muiden tutkintojen kanssa. Neuvottelukunnat koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän edustajista. Neuvottelukunta pitää yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimii alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä kehityssuunnitelmia, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Useat neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikat ovat täyttämättömiä. Auki olevat neuvottelukuntapaikat löytyvät Opiskelijaedustajien haku -sivulta.

Neuvottelukuntien opiskelijajäsenet vuonna 2019

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

Juulia Ahvenniemi
Titta Kupiainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

Elise Juntunen

Elokuva ja television neuvottelukunta

Riku Tonttila

Ensihoidon neuvottelukunta

Linnea Leinonen

Fysioterapian neuvottelukunta

Terhi Autio
Niklas Sundberg

Jalkaterapian neuvottelukunta:

Ei valittu

Konservoinnin neuvottelukunta

Saara-Maija Pesonen
Pablo Laune

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

Hanna Kivimäki

Kuntoutuksen YAMK:in neuvottelukunta

Satu Kontiainen

Kätilötyön neuvottelukunta

Valtteri Markula

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

Mari Heinonen

Liiketalouden neuvottelukunta

Aino Honkanen

Muotoilun neuvottelukunta

Elina Kynnysmaa
Kaisa Minkkinen

Musiikin neuvottelukunta

Ei valittu

Optometrian neuvottelukunta

Eveliina Soininen
Saana Kerkelä

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

Maria Arola

Rakennustekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

Taru Weckström

Sosiaalialan neuvottelukunta

Anniina Ahtola

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

Sauli Karjalainen
Wimme Tyni

Talotekniikan neuvottelukunta

Jaakko Pesonen
Kiia Wilander

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

Jonna Nylund
Ronja Stiles

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta

Ei valittu

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

Ei valittu

Tuotantotalouden neuvottelukunta

Ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

Svenja-Reetta Suppola

Viestinnän neuvottelukunta

Ei valittu

Muut opiskelijaedustajapaikat

Metropolian kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä kampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista. Kaikissa ryhmissä on opiskelijaedustus.

Vuosi 2018:

Arabia

Hanna Kivimäki

Nea-Maria Törmänen

Leppävaara/Karamalmi

Otto Rosenlund

Valtteri Markula

Myllypuro

Linnea Leinonen

Tiina Anttonen

Pekka Petäkoski

Myyrmäki

Niko Tiranis

Mari Hallikainen

Matti Tujula

HOAS

Opiskelijakunta asettaa edustajat HOASin hallitukseen, valtuuskuntaan ja asumisen yhteistyöelimeen yhteistyössä muiden äänivaltaisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa. Kaudet ovat kahden vuoden mittaisia. Lisätietoa HOAS:in omilta sivuilta: www.hoas.fi

HOAS:in valtuuskunta:

Jäsen: Emil Bulut

Varajäsen: Nelli-Maria Sarasmaa

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA

Sakari Tuomisto
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
sakari.tuomisto@metkaweb.fi
045 267 0828

Metropolia

Lehtori Marja Koskua
marja.koskua@metropolia.fi
p. 040 184 9147

Viimeksi muokattu 11.10.2019

This post is also available in English.