Opiskelijaedustus

Opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka METKA on valinnut edustamaan opiskelijoiden näkökulmaa ja toiveita Metropolian päätöksenteossa. Opiskelijaedustajat valitaan syksyihin opiskelijaedustajien haussa ja toimikaudet kestävät yleensä kalenterivuoden. Täydennyshakuja avataan tarvittaessa myös muulloin.

Avoinna kulloinkin oleva opiskelijaedustajien haut ilmoitetaan Opiskelijaedustajien haku -sivulla. Siellä on saatavissa myös tarkat tiedot vaalikelpoisuudesta ja hakuprosessista.

METKAn valitsemat opiskelijaedustajat

Monijäseniset toimielimet

Ammattikorkeakoulun hallitus

Metropolian hallitus on ammattikorkeakoulun ylin operatiivisia päätöksiä tekevä elin. Se päättää korkeakoulun strategiasta, toimintasuunnitelmista sekä talousarviosta ja valitsee ja erottaa rehtorin. Hallitus koostuu korkeakoulun omistajien, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista.

Toimikausi 4/2019 – 4/2020

Valtteri Markula

Toimikausi 4/2018 – 4/2019

Emmi Paajanen

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa keskustellaan ja päätetään Metropolian yhteisiä opetusta ja toimintaa ohjaavista periaatetista ja opetuksen järjestämisestä.

Vuosi 2020

Essi Lumme ja Nimo Samatar

Vuosi 2019

Valtteri Markula ja Hanna Kivimäki

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti ja tekee asiasta päätösesityksen rehtorille. Oikeusturvalautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2019-2020

Jäsen: Hanna Kivimäki

Varajäsenet: Anu Kantola ja Joonas Valjus

Asiantuntijajäsen: METKAn Opiskelija-asiahenkilö Sakari Tuomisto

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointiin sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät oikaisuvaatimukset. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Toimikausi 2019-2020

Jäsen: Petra Peura

Varajäsenet: Jaana Paju (Toista varajäsentä ei valittu)

Asiantuntijajäsen: Sakari Tuomisto

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Jokaisella Metropolian tutkinnolla on neuvottelukunta. Ne pitävät yllä työelämän ja korkeakoulun yhteyttä sekä toimivat alan opetuksen asiantuntijana. Neuvottelukunnassa käsitellään esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistukset.

Neuvottelukuntaan voi hakea vain kyseisen neuvottelukunnan alan opiskelija. Täyttämättömät neuvottelukuntien opiskelijaedustajan paikat löytyvät Opiskelijaedustajien haku -sivulta.

Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta

2020: Tiia Anttonen ja Kari Leskinen

2019: ei valittu

Apuvälinetekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Bio- ja kemiantekniikan neuvottelukunta

2020: Juulia Ahvenniemi ja Elina Helminen

2019: Juulia Ahvenniemi ja Titta Kupiainen

Bioanalytiikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Elise Juntunen

Elokuvan ja television neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Riku Tonttila

Energia- ja ympäristötekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Ensihoidon neuvottelukunta

2020: Jessica Vehviläinen ja Topias Tuononen

2019: Linnea Leinonen

Esitys- ja teatteritekniikan neuvottelukunta

2020: Riia Partanen ja Jukka-Pekka Nissinen

2019: ei valittu

Fysioterapian neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Terhi Autio ja Niklas Sundberg

Jalkaterapian neuvottelukunta:

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Konetekniikan neuvottelukunta:

2020: Joni Rämä

2019: ei valittu

Konservoinnin neuvottelukunta

2020: Kristiina Kuisma ja Maria Enqvist

2019: Saara-Maija Pesonen ja Pablo Laune

Kulttuurituotannon neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Hanna Kivimäki

Kuntoutuksen YAMK:in neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Satu Kontiainen

Kätilötyön neuvottelukunta

2020: Sevin Baski ja Aino Lindström

2019: Valtteri Markula

Laboratorioanalytiikan neuvottelukunta

2020: Mari Heinonen

2019: Mari Heinonen

Liiketalouden neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Aino Honkanen

Maanmittaustekniikan neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Muotoilun neuvottelukunta

2020: Elina Kynnysmaa ja Roosa Hursti

2019: Elina Kynnysmaa ja Kaisa Minkkinen

Musiikin neuvottelukunta

2020: Maija Rautasuo ja Sofia Junttila

2019: Ei valittu

Optometrian neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Eveliina Soininen ja Saana Kerkelä

Osteopatian neuvottelukunta

2020: Oili Mykkänen

2019: Juho Kuusisaari ja Heidi Viitala

Radiografian ja sädehoidon neuvottelukunta

2020: Katrine Rokkanen ja Maija Häkkinen

2019: Maria Arola

Rakennustekniikan neuvottelukunta

2020: Jani Mastola ja Taneli Julku

2019: Ei valittu

Sairaanhoitotyön neuvottelukunta

2020: Adel Rizvi ja Piia Ruokamo

2019: Taru Weckström

Sosiaalialan neuvottelukunta

2020: Tekla Kosonen

2019: Anniina Ahtola

Suun terveydenhuollon neuvottelukunta

2020: Sari Haakana ja Susanna Haapala (vara)

2019: Sari Haakana

Sähkö- ja automaatiotekniikan neuvottelukunta

2020: Aija Tolvanen ja Juho Perkinen

2019: Sauli Karjalainen ja Wimme Tyni

Talotekniikan neuvottelukunta

2020: Jaakko Pesonen ja Kiia Wilander

2019: Jaakko Pesonen ja Kiia Wilander

Terveydenhoitotyön neuvottelukunta

2020: Jonna Nylund ja Linnea Lindfors

2019: Jonna Nylund ja Ronja Stiles

Terveysalan YAMK:n neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunta

2020: Neuvottelukunta yhdistyi Tuotantotalouden neuvottelukunnan kanssa

2019: ei valittu

Uusi tieto- ja viestintätekniikan ja tuotantotalouden neuvottelukunta

2020: ei valittu

Toimintaterapian ja vanhustyön neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Tuotantotalouden neuvottelukunta

2020: Neuvottelukunta yhdistyi Tieto- ja viestintätekniikan neuvottelukunnan kanssa

2019: Ei valittu

Vaatetusalan neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: Svenja-Reetta Suppola

Viestinnän neuvottelukunta

2020: ei valittu

2019: ei valittu

Muut opiskelijaedustajapaikat

Kampustyöryhmät

Kullakin Metropolian tulevista neljästä pääkampuksesta on kampustyöryhmä, joka käsittelee uusien tai remontoitavien kampusten rakentamista, suunnittelua ja sisustamista.

Arabian kampus

Janne Levänen ja Nimo Samatar

Karamalmi

Essi Lumme ja Tekla Kosonen

Myllypuro

Veikko Jokelainen ja Jussi Blomqvist

Myyrmäki

Katrine Rokkanen ja Johanna Lindh

Helsingin Seudun Opiskeija-asuntosäätiö HOAS

HOAS on säätiöpohjainen opiskelija-asuntojen tarjoaja pääkaupunkiseudulla. Sen toiminta on opiskelijoiden ohjaamaa. Pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ylioppilaskunnat asettavat edustajat HOAS:in päätöksentekoelimiin säätiön sääntöjen mukaisesti

HOAS:in valtuuskunta:

2018-2019: Emil Bulut ja Nelli-Maria Sarasmaa (varajäse)

2020-2021: Nimo Samatar ja Kiia Wilander (varajäsen)

Säätiön hallitus:

2019-2020: Matti Tujula

Asumisen yhteistyöelin:

2020: Hanna Kivimäki ja Sakari Tuomisto (varajäsen)

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta -kurssit

Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1-3 -opintojaksot muodostavat ns. pienen sivuaineen. Opintojaksojen tarkoitus on tukea opiskelijayhdistyksissä ja opiskelijakunnassa sekä opiskelijaedustajana toimimivia opiskelijoita. Opintojaksoille ilmoittaudutaan vuosittain Winhassa/OMAssa.

Opintojaksot kestävät yhden kalenterivuoden ja niiden suorittamiseen kuuluu joitakin pieniä kirjallisia tehtäviä sekä osallistumista opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin. Opintokokonaisuus on rakennettu Oppijan polku -mallin mukaiseksi, jossa opiskelija etenee yhdistystoiminnan perusteista kohti vaativampia tehtäviä.

Voit valita kokonaisuudesta osat:

  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 1 (XX00CR15-3001)
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan perusteet ammattikorkeakoulun toimintaympäristössä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta 2 (XX00CR16-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti vaativissakin tehtävissä.
  • Metropolian opiskelija-aktiivitoiminta  3 (XX00CR17-3001)
  • Opiskelija tuntee opiskelijajärjestökentän toiminnan ja tietää, miten järjestöjen toimintaa kehitetään strategisella tasolla.

Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet ovat opinto-oppaassa. Lisätietoja opintojaksoista antaa ensisijaisesti opiskelijakunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

Lisätiedot

METKA

Sakari Tuomisto
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
sakari.tuomisto@metkaweb.fi
045 267 0828

Metropolia

Lehtori Marja Koskua
marja.koskua@metropolia.fi
p. 040 184 9147

Viimeksi muokattu 19.12.2019

This post is also available in English.