Kelan tukiin on vuoden alusta tullut muutoksia, ja osa muutoksia koskettaa myös opiskelijoita.

  • 18-19-vuotiaiden itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotuen saamiseen ei enää vaikuta vanhempien tulot
  • Opiskelija, jolla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, saa opintorahaan 75€ suuruisen huoltajakorotuksen riippumatta lapsen/lasten asuinpaikasta ja lukumäärästä
  • Opintorahan ja asumistuen yhteinen maksupäivä on nyt kuukauden ensimmäinen päivä, tai sitä seuraava pankkipäivä
  • Enimmäistukiajan pidennystä voi saada helpommin, sillä suorittamatta olevien opintojen määrä ei enää vaikuta sen myöntämiseen
  • Korkeakoulujen opintotukilautakunnat on lakkautettu, ja kaikki opintotukiasiat ratkotaan jatkossa Kelassa (ei aiheuta opiskelijalle toimenpiteitä)
  • Vuositulorajat nousivat 1%:lla: tukikuukausina voi nyt tienata 667 € ja tuettomina kuukausina 1 990 €, tai esimerkiksi yhdeksän tukikuukautta vuodessa käyttävä opiskelija voi tienata 11 973 € vuodessa (aiemmin 11 850 €)

Opintotukea haetaan Kelan sähköisen asioinnin kautta (http://www.kela.fi/asiointi) ja sitä voi hakea heti opiskelupaikan varmistuttua.

Lisätietoa saat Kelan sivuilta osoitteesta http://www.kela.fi/opintotuki. Ajankohtaista ja selkeää tietoa saat myös seuraamalla Kelan verkkojulkaisua osoitteessa https://elamassa.fi/ sekä tykkäämällä Facebookissa Opintotuki-sivusta (https://www.facebook.com/opintotuki/)!

This post is also available in English.