METKA on muiden pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen tavoin mukana Tiederatikka 2025 -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on saada Raide-Jokerin kaltainen, poikittaisyhteyksiä parantava pikaratikkalinja eli Tiederatikka toteutukseen vuoteen 2025 mennessä. Linja kulkisi useiden kampusalueiden ja työpaikka-alueiden läpi, Otaniemestä Pasilan kautta Myllypuroon.
Miksi METKA on mukana kampanjassa, miten Metropolian opiskelijat hyötyisivät linjasta ja miten sinä voit vaikuttaa asiaan?

Avaa lisätietoa Tiederatikasta

Tiederatikka on pikaraitiotie, joka korvaisi nykyisen bussilinjan 506 ja oikaisisi, nopeuttaisi ja pidentäisi sen reittiä huomattavasti. Tiederatikan reitin varrella Otaniemestä Pasilan kautta Viikkiin ja Myllypuroon sijaitsee vuonna 2019 seitsemän korkeakoulua, kymmenen kampusta sekä noin 100 000 työpaikkaa.
Tiederatikka toteutettaisiin modernina pikaratikkana, joka on 10km/h nykyisiä keskustaraitioteitä nopeampi, kulkisi omilla kaistoillaan ja paremmilla valoeduilla ja tarjoaisi näin sujuvan ja häiriöttömän, metroa muistuttavan kulun. Bussilinja 550 tullaan muuttamaan Raide-Jokeriksi samalla tavalla vuoteen 2021 mennessä.

Tiivis vastaus kahteen ensimmäiseen kysymykseen: Tiederatikka liittäisi kaikki Metropolian kampukset korkeintaan yhden vaihdon kautta yhteen.

Hieman pidemmin: Metropolialaisten yhteydet kaikille kampuksille, varsinkin Pasilasta Arabiaan ja tulevalle Myllypuron kampukselle paranisivat huomattavasti. Jokainen Pasilasta Arabiaan 506-bussilla matkustanut tietää, että paremmalle yhteydelle kyseisellä välillä on tarvetta. Kyseinen yhteys on nyt mutkitteleva, hidas ja epäluotettava. Kysyntää tulee vielä kasvattamaan Arabian opiskelijamäärän kasvu Tikkurilan kampuksen muuton myötä. Vielä suurempi opiskelijamäärä siirtyy Myllypuroon vuodesta 2018 lähtien. Myllypuroon pääsee hyvin metrolla Helsingin ja Espoon eteläosista (kun metro joskus valmistuu), mutta metron kuormitus tulee nousemaan kovaksi jo pian kampuksen valmistuttua. Lisäksi metro ei tarjoa Pasilan tasalle tai pohjoisemmaksi, esimerkisi Leppävaaraan tai Myyrmäkeen, hyvää yhteyttä. Täydentävälle yhteydelle kummallekin kampukselle on siis tarvetta.  

Tiederatikka parantaisi yhteyksiä myös muihin korkeakouluihin ja ja keskeisille työpaikka-alueille, kuten Pasilaan ja Meilahteen. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on lisääntymässä ja esimerkiksi Meilahti säilyy sote-alalle keskeisenä työpaikka-alueena myös jatkossa. Pidämme tärkeänä parantaa linkkiä työelämään myös konkreettisesti. Yksi linja, joka kulkee monelle kampukselle parantaa varmasti myös opiskelijapariskuntien mahdollisuuksia löytää molemmille sopiva asuinpaikka.

Joku voi kummeksua miksi opiskelijoiden tulisi tehdä näin kauaskantoista kampanjaa: vuosi 2025 on pitkän ajan päässä ja nykyopiskelijoista tuskin kukaan, toivottavasti, on enää silloin opiskelemassa. Näinkin ajattelemalla kannattaa muistaa kaksi asiaa: linjan varrella on paitsi korkeakouluja, myös työpaikka-alueita ja noin 100 000 työpaikkaa. Todennäköisyys linjasta hyötymiselle on siis suuri. Samalla yhteydet Pasilan kautta radanvarsien työpaikka-alueille paranevat. Toisaalta voi miettiä opiskelijaliikkeen aiempia saavutuksia ja nykytilannetta: itse kukin esimerkiksi opintotukea tai ateriatukea saavista hyötyy edeltävien opiskelijapolvien edunvalvonnasta ja teoista.

Nyt on helppo ja hieno mahdollisuus tehdä oma osansa opiskelijoiden ja paremman poikittaisliikenteen puolesta:
Keräämme Helsingissä nimiä valtuustokäsittelyyn tähtäävään kuntalaisaloitteeseen, jolla vaadimme Tiederatikkaa toteutettavaksi. Aloitteen allekirjoittaminen ei velvoita mihinkään, vaan tarjoaa mahdollisuuden tuoda oma ääni kuuluviin paremman poikittaisliikenteen puolesta. 

Allekirjoita aloite (helsinkiläiset): https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3043

Lisää tietoja kampanjasivulla: http://www.tiederatikka2025.fi/
Seuraa kampanjaa Facebookissa: https://www.facebook.com/tiederatikka2025

Lisätietoja:
Matti Tujula
METKAn edunvalvonta-asiantuntija
matti.tujula@metkaweb.fi
045 267 0828