Lähde mukaan Metropolian alumnitoimintaan.

Alumneille järjestetään Metropolian puolesta avoimia tapahtumia. Lisäksi alumnit muodostavat vahvan verkoston, jonka kautta saat kontakteja ja tietoa.

Yhteydenpidon välineinä alumnit käyttävät alumniportaalin lisäksi sosiaalista mediaa. Facebookista voit seurata esimerkiksi työelämään liittyviä aiheita. Twitteristä löytyy alumneille suunnattua ajankohtaista tiedotusta. Kannattaa muistaa merkitä LinkedIniin Metropoliassa suorittamasi tutkinto. Katso alumnien sivut täältä ja liity alumnirekisteriin!

This post is also available in English.