Toukokuussa saimme lukea Helsingin Sanomista, että kiusaaminen on korkeakouluissa yhtä yleistä kuin yläasteella. Edes sen muodot eivät muutu merkittävästi: edelleen korkeakouluikäisten keskuudessa kiusaaminen esiintyy häirintänä, ulkopuolelle sulkemisena ja selän takana puhumisena.

Eilen julistettiin koulurauha varhais-, perus- ja toiselle koulutusasteelle, ja kiusaamisen ehkäisy on syystäkin jälleen valtakunnallisena puheenaiheena. Myös opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry nosti aiheen korkeakouluopiskelijoiden keskusteluun ja julisti opiskelurauhan kampanjallaan #opiskelurauha2018.

Kiusaamista voi tapahtua oman opiskeluryhmän sisällä, mutta myös esimerkiksi opiskelijayhdistystoiminnassa tai muun harrastuksen parissa, ja jopa opettaja voi käyttäytyä häiritsevästi opiskelijoita kohtaan. Kiusaamista voi tapahtua suoraan tai epäsuoraan, ja sosiaalinen media on yksi väkevä kanava sen esiintymiseen. Esiintyipä kiusaamista missä muodossa tahansa, on tärkeää puhua tilanteesta jonkun kanssa, jottei tilanteessa jää yksin ja jotta opiskeluaika on mukavaa ja turvallista.

METKAlla toimii kaksi koulutettua häirintäyhteyshenkilöä, joiden kanssa kaikista vaikeista tilanteista voi keskustella luottamuksellisesti. Yhteyden häirintäyhteyshenkilöihinsaat sähköpostitse. Lisäksi METKAn kouluttamat tutorit toimivat opiskelijaryhmien tukena ja tuttua tutoria on usein helppo lähestyä: tutorit osaavat myös neuvoa hankalissa tilanteissa eteenpäin. METKA on laatinut yhdenvertaisuusohjesäännön, joka ohjaa kaikkea toimintaa. Ohjesääntö määrittää, että kaikilla METKAn toimintaan ja tapahtumiin osallistuvalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja määrittää omat rajansa ja kieltää yksiselitteisesti kaiken syrjinnän.

Lisäksi Metropoliassa toimii monenlaisia opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä tahoja, joihin saa matalalla kynnyksellä yhteyden ja apua monenlaisissa tilanteissa. Tällaisia tahoja ovat muun muassa oppilaitospapit, koulukuraattorit, opintopsykologit ja terveydenhoitajat. Metropoliassa toimii myös turvallisuusryhmä, joka edistää opiskeluympäristön turvallisuutta monella tasolla ja toimii myös kiusaamista vastaan. Näihin tahoihin voi olla yhteydessä miltä kampukselta tahansa, ja yhteystiedot löytyvät Omasta: aineistot – opiskelijoille – hyvinvointi ja terveys. Myös Metropolialla on oma yhdenvertaisuusohjelma, joka kattaa niin opiskelijat, hakijat, henkilöstön kuin yhteistyökumppanitkin.

 

METKA toivottaa rauhallista opiskeluvuotta – tehdään yhdessä #opiskelurauha2018 !

This post is also available in English.