Miten pitkään tenttiarvio saa viipyä? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia opiskelijalla on kursseille ilmoittautumisessa ja mitä kaikkea kurssien opintojaksototeutuksissa pitää ilmoittaa? Näihin ja moneen muuhun kysymyksen vastauksen antaa Metropolian tutkintosääntö.

Metropolian opintoja ohjaava dokumentti, tutkintosääntö uudistui ja astui voimaan 1.8.2018. METKA osallistui säännön päivitykseen ja nostamme muutaman tärkeimmän kohdan esiin.

  1. Kenellä on oikeus päästä opintojaksoille? Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen tarkentui aiemmasta. Pääperiaate on, että etusija on niillä opiskelijoilla, joiden HOPS:n ja oman ryhmän ajoituksen mukaisiin pakollisiin opintoihin kyseinen opintojakso kuuluu. Kannattaa tarkistaa, miten oman kurssi-ilmoittautumisen voi varmistaa.
    Lisätietoa: 32 § Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen
  2. Toteutuksen sisältö ja toteutustapa jäävät kurssin alussa epäselviksi? Opintojaksototeutuksen toteutussuunnitelmassa tulee antaa tarpeeksi tietoa toteutuksen sisällöstä ja esimerkiksi läsnäolovaatimuksista. Toteutuksesta vastaavan opettajan tehtävänä on varmistaa, että opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan opintojakson työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu, läsnäolovaatimukset, palautemuodot ja arviointiperusteet ennen toteutuksen alkua. Edellä mainitut tiedot käsitellään tarkemmin opiskelijoiden kanssa opintojakson toteutuksen alussa. Opiskelijoilla on oikeus vaatia näitä asioita käsiteltäväksi, jos ne unohtuvat.
    Lisätietoa: 33 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
  3. Tyytymätön opintosuorituksen arvosteluun?  Opintosuorituksensa arviointiin tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemiseen (AHOTointi) tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Tämän oikaisupyynnön voi tehdä vapaamuotoisella tavalla enintään 14 päivän kuluessa arvioinnin vastaanottamisesta. Opettajan tulee vastata tähän oikaisupyyntöön kirjallisesti 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Jos tähän vastaukseen on tyytymätön, voi opiskelija voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Metropolian tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon oikaisupyynnön päätöksestä.
Lisätietoa: 38 § Oikaisupyyntö ja oikaisuvaatimus

Tutkintosääntö löytyy Omasta: Aineistot/Opiskelijoille/Säännöt ja ohjeistus/Tutkintosääntö

Jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tutkintosäännöstä? METKAn edunvalvontatiimi auttaa: edunvalvonta@metkaweb.fi

This post is also available in English.