Metropoliassa ja METKAssa on monia erilaisia vaikuttamisen kanavia, joissa itse voit aktiivisesti lähteä mukaan toimintaan. Monet päällekäiset haut ja viestit kuitenkin saattavat sekoittaa eri paikat toisiinsa. Tässä vinkissä onkin pyritty koostamaan eri paikkoija, joihin voit hakea ja päästä mukaan opiskelijakunnan toimintaan. Kaikesta opiskelijaedustajatoiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä.

metkassa

METKAn edustajisto

METKAn edustajisto, eli edari, on opiskelijakunnan korkein päättävä elin. Siellä tehdään isot linjaukset ja päätetään opiskelijakunnan suunta. Haluatko esimerkiksi päättää paljonko opiskelijakunnan jäsenmaksu on? Täällä se onnistuu. Edustajistovaaleissa voit asettua ehdolle nyt. Ehdokasasettelu on avoinna 28.9.2018 klo 12.00 saakka, eli huomiseen keskipäivään. Edustajistovaaleista voit lukea lisää vaalisivuilta.

METKAn hallitus

METKAn hallitus on opiskelijakunnan operatiivinen toimija, eli hallitus on se, joka siirtää edustajiston tekemät linjaukset käytäntöön. Hallituksessa saat arvokasta työkokemusta omasta roolistasi riippuen esimerkiksi vaikuttamisesta tai tapahtumatuotannosta. Edustajisto valitsee hallituksen ja vuoden 2019 METKAn hallitus valitaankin edustajiston kokouksessa marraskuussa. Tarkkaile siis METKAn viestintäkanavia hallitushaun alkamisesta. Jos sinua kiinnostaa toimiminen hallituksessa, kannattaa olla yhteydessä nykyisiin hallituslaisiin ja kysyä heiltä kokemuksia.

metropoliassa

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat

Neuvottelukunnissa kokoontuvat opiskelijat, henkilöstö ja työelämän edustajat. Neuvottelukunnissa käsitellään tutkinto-ohjelmien asioita, kuten alan kehityssuuntia ja opetussunnitelmia. Neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää oman tutkinnon sisältöä, nostaa epäkohtia esiin ja parantaa tutkintojen linkkiä työelämään. Voit hakea oman tutkinto-ohjelmasi neuvottelukuntaan nyt. Opiskelijaedustajien haku neuvottelukuntiin on avoinna 7.10.2018 saakka. Neuvottelukunnista voit lukea lisää opiskelijaedustajien sivuilta.

Päällikköfoorumi

Päällikköfoorumi koostuu Metropolian johdon jäsenistä, osaamisaluepäälliköistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista. Foorumissa konkretisoidaan Metropolian yhteisiä linjauksia ja toimintaa esimerkiksi opintojen järjestämisen suhteen. Voit hakea päällikköfoorumiin nyt. Opiskelijaedustajien haku päällikköfoorumiin on avoinna 7.10.2018 saakka. Päällikköfoorumista voit lukea lisää opiskelijaedustajien sivuilta.

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden oikeusturvaa koskevia ja kurinpidollisia asioita tapauskohtaisesti. Oikeusturvalautakunnan päätösesitykset lähetetään rehtorille. Voit hakea oikeusturvalautakuntaan nyt. Opiskelijaedustajien haku oikeusturvalautakuntaan on avoinna 7.10.2018 saakka. Oikeusturvalautakunnasta voit lukea lisää opiskelijaedustajien sivuilta.

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden oikaisuvaatimuksia opintosuorituksiin ja AHOT:iin tapauskohtaisesti. Voit hakea tutkintolautakuntaan nyt. Opiskelijaedustajien haku tutkintolautakuntaan on avoinna 7.10.2018 saakka. Tutkintolautakunnasta voit lukea lisää opiskelijaedustajien sivuilta.