METKAn edustajiston seuraavassa kokouksessa touko-kesäkuun vaihteessa päätetään, ketkä asettuvat Opiskelijakunta METKAn ehdokkaana SAMOKin ja OLL:n hallituksiin vuodelle 2025.

Ehdokkaaksi nimittäminen ei ole tae pääsystä SAMOKin tai OLL:n toimijaksi, mutta METKA toimii ehdokkaan tukena vaalikauden ajan. Ehdokkailta odotetaan aikaa ja sitoutuneisuutta vaalikauteen, jonka aikana osallistutaan esimerkiksi erilaisiin keskustelupaneeleihin, tavataan ja esittäydytään eri sidosryhmille ja käydään neuvotteluja tulevista vaaleista.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin vuoden 2025 toimijat valitaan liittokokouksessa Jyväskylässä 31.10.–1.11.2024. Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n vuoden 2025 toimijat valitaan liittokokouksessa 20.–21.11.2024. Toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12., mutta tehtäviin perehdytetään jo marraskuun ja joulukuun aikana.

SAMOKin hallituksessa toimiminen edellyttää

  • Kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontajärjestössä toimimiseen
  • Halua ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kykyä omaksua niitä koskevaa tietoa
  • Valmiutta verkostoitumiseen
  • Sitoutumista toimintaan: luottamustehtävä hallituksessa on ympärivuotinen ja kokoaikainen (tehtävästä maksetaan kuukausipalkkio)
  • Yhteistyökykyä: SAMOK on pieni työyhteisö ja hallituksen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä niin toistensa, työparinsa kuin muiden työntekijöiden kanssa
  • Asumista tai muuttoa pääkaupunkiseudulle tai sen lähistölle: luottamustehtävä hallituksessa on kokoaikainen ja liiton toimisto, samoin kuin tärkeimpien vaikuttamistöidemme kohteiden toimipaikat sijaitsevat Helsingissä (SAMOK auttaa tarvittaessa asunnon järjestämisessä ja kattaa muutosta koituvat kustannukset)
  • Ilta- ja viikonlopputöiden tekemistä sekä matkustamista (määrä riippuu tehtävästä ja omasta priorisoinnista)

Lue lisää: www.samok.fi

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL on suomalaisen korkeakoulu- ja opiskelijaliikunnan ääni ja asiantuntija. OLL:n tavoite on, että opiskelijat liikkuvat hyvinvointinsa ja terveytensä kannalta riittävästi ja että liikunnallinen elämäntapa on mahdollista koko korkeakouluyhteisössä. Hallitus toimii linjauksia ja päätöksiä tekevänä elimenä, joka ohjaa liiton toimintaa liittokokouksen mandaatilla yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Lue lisää: www.oll.fi

Molempien organisaatioiden työkieli on suomi.

Kiinnostuitko? Täytä hakulomake tästä.

This post is also available in English.