Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA on tietoinen opiskelijoiden maanantaina 25.9.2023 järjestämästä mielenosoituksesta Metropolian Arabian kampuksella. Mielenosoitus on opiskelijoiden itsenäisesti järjestämä ja METKA ei ole mukana mielenosoituksen järjestämisessä. METKA on nimennyt hallituksestaan yhteyshenkilön, joka pitää aktiivisesti yhteyttä mielenosoituksen järjestäjiin. Opiskelijakunta METKA pyrkii omalta osaltaan varmistamaan opiskelijoiden oikeuden kokoontua osoittamaan mieltään laillisesti ja rauhanomaisesti.

METKA vastustaa Suomen hallituksen esittämiä sopeutustoimia opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin, sekä ammattikorkeakoulujen rahoitukseen kohdistuvia leikkauksia. Mielenosoittajien METKAlle esittämät vaatimukset ovat linjassa METKAn poliittisen vision kanssa.

METKA on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Opiskelijoiden riittävän toimeentulon ja hyvinvoinnin edellytyksiä on jo vuosien ajan poljettu hitaasti ja tasaisesti. Pitkään jatkuneet opiskelijoihin kohdistuneet sopeutustoimenpiteet ovat nyt ajaneet opiskelijat osoittamaan mieltä valtakunnallisesti. Toivomme, että viime viikolla kehittynyt tilanne herättäisi päättäjät tilanteen vakavuuteen.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja
Pauliina Tuominen
050 355 5300
pauliina.tuominen@metkaweb.fi

Edustajiston puheenjohtaja
Aatu Pulkkinen
aatu.pulkkinen@metkaweb.fi

This post is also available in English.