AMKista uralle! -hanke haluaa tietää, millaiset työllistymiseen ja uraan liittyvät asiat ovat kiinnostavimpia juuri sinun mielestäsi. Hanke rakentaa parhaillaan ammattikorkeakouluille valtakunnallista työllistymis- ja uraseurantaa, jonka kautta opiskelijat tulevat saamaan tietoa muun muassa aiemmin valmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Tämän tiedon toivotaan helpottavan opintojen suunnittelua ja sujuvoittavan työelämään siirtymistä.

Haluamme tällä kyselyllä kerätä tietoa asioista, jotka kiinnostavat ja hyödyttävät juuri sinua. Siispä: mitä valmistuneet voisivat kertoa sinulle? Millaista tietoa toivoisit saavasi heidän työllistymisestään? Millainen tieto olisi sinusta kiinnostavaa? Tarpeellista? Hyödyllistä? Kerro mielipiteesi vastaamalla oheisiin kysymyksiin. Kysymyksiä on vain 13, ja lomake on nopea täyttää. Vastauksia voi antaa sunnuntaihin 6.3. asti. Mielipiteesi on tärkeä, jotta uraseuranta osataan kohdentaa oikein.

Kyselyyn pääset tästä

Tämän kyselyn toteuttamisesta vastaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, joka on yksi AMKista Uralle! -hankkeen osatoteuttajista. Mikäli sinulla on kysyttävää kyselystä tai hankkeesta, voit ottaa yhteyttä Otuksen tutkija Johanna Penttilään (johanna.penttila@otus.fi).

PS. Mikäli haluat lisätietoa valmistuneiden työllistymisestä ja lukea uratarinoita, voit käydä tutustumassa töissä.fi -palveluun. Palveluun pyritään jatkossa kytkemään myös ammattikorkeakoulujen uraseurannat.