METKAn edustajiston kokouksessa torstaina 10.6. klo 17 alkaen päätetään, ketkä asettuvat ehdolle opiskelijakunta METKAn mandaatilla SAMOKin ja OLL:n hallituksiin vuodelle 2022.

Mandaatin saaminen ei ole tae pääsystä SAMOKin tai OLL:n toimijaksi, mutta se takaa mahdollisuuden asettua ehdolle opiskelijakunta METKAn ehdokkaana. Opiskelijakunta toimii  ehdokkaan tukena vaalikauden ajan. Ehdokkailta odotetaan aikaa ja sitoutuneisuutta vaalikauteen, jonka aikana osallistutaan esimerkiksi erilaisiin keskustelupaneeleihin, tavataan ja esittäydytään eri sidosryhmille ja käydään neuvotteluja tulevista vaaleista. 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin vuoden 2022 toimijat valitaan liittokokouksessa 28.-29.10., jolloin hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-7 muuta henkilöä. Toimikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12., mutta tehtäviin perehdytetään jo marraskuun ja joulukuun aikana. 

SAMOKin hallituksessa toimiminen edellyttää

  • kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontajärjestössä toimimiseen
  • halua ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kykyä omaksua niitä koskevaa tietoa
  • valmiutta verkostoitumiseen
  • sitoutumista toimintaan: luottamustehtävä hallituksessa on ympärivuotinen ja kokoaikainen (tehtävästä maksetaan kuukausipalkkio)
  • yhteistyökykyä: SAMOK on pieni työyhteisö ja hallituksen jäsenet toimivat tiiviissä yhteistyössä niin toistensa, työparinsa kuin muiden työntekijöiden kanssa
  • asumista tai muuttoa pääkaupunkiseudulle tai sen lähistölle: luottamustehtävä hallituksessa on kokoaikainen ja liiton toimisto, samoin kuin tärkeimpien vaikuttamistöidemme kohteiden toimipaikat sijaitsevat Helsingissä (SAMOK auttaa  tarvittaessa asunnon järjestämisessä ja kattaa muutosta koituvat kustannukset)
  • ilta- ja viikonlopputöiden tekemistä sekä matkustamista (määrä riippuu tehtävästä ja omasta priorisoinnista)

Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n uudet toimijat valitaan liittokokouksessa 10.-11.11. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa ja korkeintaan kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.1. – 31.12., jota ennen uudet toimijat perehdytetään. Voit lukea lisää OLL:n toiminnasta ja hallitusehdokkudesta  OLL:n nettisivuilta.

Kiinnostuitko mandaatin hakemisesta?

Kysy lisätietoa edustajiston puheenjohtajistolta osoitteista pia.blomsten@metkaweb.fi ja kiia.wilander@metkaweb.fi ja hae lähttämällä vapaamuotoinen hakemus Pialle ja Kiialle, jotka välittävät saapuneet hakemukset edustajistolle.

Hakijalle/hakijoille järjestetään paneeli, mikäli maanantaihin 31.5. mennessä on tullut hakemus/hakemuksia. SAMOK- ja OLL-mandaattia hakeville on erilliset paneelit. Myös vielä kokouksessa voi asettua ehdolle.