METKA hakee opiskelijaedustajia Metropolian tutkinto- sekä oikeusturvalautakuntaan!

Hakuaika: 6.10.2020 – 20.10.2020. Valinta tehdään edustajiston kokouksessa 21.10.2020. Kaikilla hakijoilla on mahdollisuus esittäytyä kokouksessa, jossa valinta tehdään.

 

Haettavana olevat opiskelijaedustajan paikat:

Tutkintolautakunta:

Yksi varsinaisen jäsenen paikka
Yksi varajäsenen paikka

Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arviointeja koskevat
oikaisuvaatimukset sekä kurinpitoa koskevat asiat. Lautakunnissa käsitellään
opiskelijoiden oikeuksiin liittyviä tilanteita ja niihin liittyy aina salassa pidettäväksi
luokiteltua tietoa.

Oikeusturvalautakunta:

Yksi varsinaisen jäsenen paikka
Kaksi varajäsenen paikkaa

Oikeusturvalautakunta käsittelee opiskelijoiden opiskeluoikeutta koskevat asiat, kuten
opiskelijavalintoja koskevat oikaisupyynnöt sekä opiskeluoikeuden peruutukset ja palautukset.

 

Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat:

Samaan aikaan jatkuu haku usean tutkinto-ohjelman neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnassa käsitellään koulutusohjelmaan liittyviä kehityssuunnitelmia, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien uudistuksia. Neuvottelukunnat ovat hyvä paikka kehittää oman tutkinnon sisältöä, nostaa epäkohtia esiin ja parantaa tutkintojen linkkiä työelämään. Asioita voi edistää lähtemällä itse edustajaksi tai ottamalla yhteyttä oman neuvottelukunnan opiskelijajäseniin.

Lisätietoa avoimista hauista: https://metkaweb.fi/vaikuttaminen/opiskelijaedustajienhaku/

 

Lähde mukaan vaikuttamaan!

This post is also available in English.