Mikä METKA?

Metropolialaisen opiskelijakunta on METKA! Opiskelijakunta on lakisääteinen osa Metropoliaa ja sen tehtävät määritellään ammattikorkeakoululaissa. METKA on myös yhteisö, joka huolehtii opiskelijan oikeuksista, valvoo opiskelijan etua ja vaikuttaa opiskelijan hyväksi.

Opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi METKA muun muassa järjestää tapahtumia ja tutorointia, tarjoaa liikuntapalveluita yhteistyössä Zone-liikuntapalveluiden kanssa, koordinoi kerhotoimintaa ja paljon, paljon muuta! METKA on Metropolian opiskelijan arjessa mukana aina opintojen alusta valmistumiseen asti.

METKAn maskotti ja tunnus on Metku-kissa, johon törmäät varmasti opiskeluaikana!

Opiskelijat vaikuttavat opiskelijoiden puolesta

METKA on opiskelijoiden johtama organisaatio. Vuosittain vaaleilla valittava edustajisto luo linjat toiminnalle, jota hallitus toteuttaa. METKAssa innokkaat, vaikuttamistyöstä kiinnostuneet opiskelijat tekevät siis töitä kaikkien Metropolian opiskelijoiden hyväksi. Luottamustoimissa olevien opiskelijoiden lisäksi METKAlla työskentelee asiantuntijoita.

METKAn toimijat ja kouluttamamme opiskelijaedustajat ovat opiskelijoiden ääni Metropolian työryhmissä. Teemme myös yhteistyötä Metropolian opiskelijayhdistysten kanssa.

METKAn jäsenet tekevät toiminnan mahdolliseksi

Yksi METKAn toiminnan tärkeimmistä tulonlähteistä ovat jäsenmaksut. METKAn jäseneksi voivat liittyä kaikki Metropolian opiskelijat ja maksamalla jäsenmaksun autat METKAa ajamaan ja valvomaan juuri sinun etuasi.

Liittymällä jäseneksi tuet METKAn toimintaa, jonka lisäksi saat käyttöösi Zonen kattavat liikuntapalvelut ja runsaasti muita opiskelijaetuja.

Lue lisää jäseneksi liittymisestä täältä!

This post is also available in English.