Yhteystiedot

Tavoitat koko METKAn toimiston aina osoitteesta metka@metkaweb.fi.
METKAn hallitus, edustajiston puheenjohtajisto sekä työntekijät työskentelevät METKAn toimistolla (Myllypurontie 1).

Toimiston osoitetiedot

Käyntiosoite
HUOM! Jäsenyyteen liittyvissä asioissa palvelemme sinua M-pisteillä.

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Postiosoite
Metropolian opiskelijakunta METKA
PL 4000
00079 Metropolia

Hallitus 2023

Kaikki hallituksen jäsenet tavoitat kerralla osoitteesta hallitus@metkaweb.fi.

Pauliina Tuominen

Hallituksen puheenjohtaja

pauliina.tuominen@metkaweb.fi
050 355 5300

Eero Hemminki

Hallituksen varapuheenjohtaja, 
Edunvalvonta & Yritysyhteistyö

eero.hemminki@metkaweb.fi
050 355 5301

Catherine Gallego

Viestintä, MMKK-hanke ja Yhteisö

catherine.gallego@metkaweb.fi
050 3555 441

Anni Haavisto

Tapahtumat, jäsenpalvelut ja häirintäyhdyshenkilö

anni.haavisto@metkaweb.fi
050 387 4210

Lauri Kanerva

Tutorointi, häirintäyhdyshenkilö

lauri.kanerva@metkaweb.fi
050 3555 516

Teemu Stolt

Liikunta, Liikuntatutorointi ja Metropolia On The Move -hanke

teemu.stolt@metkaweb.fi
050 382 7653 

Henri Van De Coevering

Kansainvälisyys, Jäsenpalvelut, Kerhot ja Yritysyhteistyö

henri.vandecoevering@metkaweb.fi
044 745 4662

Juuli Ärttö

Edunvalvonta ja Tapahtumat

juuli.artto@metkaweb.fi
050 3555 252

Edustajisto 2023

Aatu Pulkkinen

Edustajiston puheenjohtaja

aatu.pulkkinen@metkaweb.fi

Tia Tast

Edustajiston varapuheenjohtaja

Työntekijät

Hallituksen työn tukena METKAssa toimii työntekijöitä, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Asiantuntijat ovat työsuhteessa opiskelijakuntaan, mikä takaa työn jatkuvuuden.

Kaikki asiantuntijat tavoitat kerralla osoitteesta asiantuntijat@metkaweb.fi.

Pekka Petäkoski

Toiminnanjohtaja

pekka.petakoski@metkaweb.fi
050 355 5199

Hanna Lankia

Hankepäällikkö, Metropolia On The Move

hanna.lankia@metkaweb.fi
044 737 4274

 

Sonja Leppänen

Yhteisöasiantuntija

sonja.leppanen@metkaweb.fi
050 3555 752

 

Emmi Nisumaa

Tutoroinnin ja ohjauksen asiantuntija

emmi.nisumaa@metkaweb.fi
050 374 3269

 

Mari Purhonen

Edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö

mari.purhonen@metkaweb.fi
050 382 1024

Julia Rantanen

Jäsenpalveluasiantuntija

julia.rantanen@metkaweb.fi
050 350 1603 

Mira Rouvinen

Yhteisö- ja työelämäasiantuntija

mira.rouvinen@metkaweb.fi
044 966 0960 

Zone-liikuntapalvelut

Linda Spring

Zone-liikuntapalvelut

info@zonesports.fi

 

Mirva Mäkelä

Zone-liikuntapalvelut

info@zonesports.fi

Viestikissa -palautelomake

METKAn viestikissa toimii palautteenantokanavana kaikissa opiskelijoiden opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Viestikissan kautta voit lähettää palautetta suoraan METKAlle kaikesta muustakin, mikä mieltäsi askarruttaa tai mitä toivoisit METKAn tekevän.

Erityisesti palautetta toivotaan opintojaksopalautteeseen liittyvissä tilanteissa.

Opiskelijan tulee voida antaa palautetta jokaiselta opintojaksolta, jolle hän on osallistunut. OMA:n etusivulla olevaan Opintojaksopalaute-portlettiin ilmestyvät päättymässä olevat opintojaksot, joilta palautetta voi antaa. Palauteaika jatkuu neljä viikkoa opintojakson päättymisestä. Palaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Opiskelijan tulee saada kaikkien opintosuoritusten palaute ja arviointi neljän viikon kuluessa suorituksestaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen uusintatilaisuutta. Opintosuorituksen vastuuopettaja huolehtii siitä, että opintojaksojen arvosanat viedään opintosuoritusrekisteriin heti arvioinnin julkistamisen jälkeen. Aina opiskelijan oikeudet eivät kuitenkaan toteudu niin kuin pitäisi. Viestikissan avulla voit ilmoittaa, miltä opintojaksolta palautetta ei voinut antaa tai minkä opintojakson arviointi ei tullut määräajassa. METKA välittää tiedon eteenpäin Metropoliaan, missä sitä käytetään toiminnan kehittämiseen.

Viestikissa-palautelomake

This post is also available in English.