Yhteystiedot

Tavoitat koko METKAn toimiston aina osoitteesta metka@metkaweb.fi.
METKAn hallitus, edustajiston puheenjohtajisto sekä työntekijät työskentelevät METKAn toimistolla (Myllypurontie 1).

Toimiston osoitetiedot

Käyntiosoite
HUOM! Jäsenyyteen liittyvissä asioissa palvelemme sinua M-pisteillä.

Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Postiosoite
Metropolian opiskelijakunta METKA
PL 4000
00079 Metropolia

Hallitus 2022

Kaikki hallituksen jäsenet tavoitat kerralla osoitteesta hallitus@metkaweb.fi.

Valtteri Siljander

Hallituksen puheenjohtaja

valtteri.siljander@metkaweb.fi
050 355 5300

Adel Rizvi

Hallituksen varapuheenjohtaja
Edunvalvonta

adel.rizvi@metkaweb.fi
050 355 5301

Catherine Gallego

Kerhot, yhteisö ja Metkasti Metropoliassa Kohti Kukoistusta -hanke

catherine.gallego@metkaweb.fi

 

Atte Kolehmainen

Liikunta, liikuntatutorointi ja Metropolia On The Move -hanke

atte.kolehmainen@metkaweb.fi

 

Lari Koskinen

Liikunta, kerhot ja yritysyhteistyö

lari.a.koskinen@metkaweb.fi
050 382 7653

 

Aiki Oago

Tutorointi

aiki.oago@metkaweb.fi
050 355 5516

 

Miitta Vahvelainen

Viestintä ja tapahtumat

miitta.vahvelainen@metkaweb.fi
040 484 1032

 

Aaro Yli-Öyrä

Jäsenpalvelut ja tapahtumat

aaro.ylioyra@metkaweb.fi
050 355 5252

Edustajisto 2022

Teemu Kokkonen

Edustajiston puheenjohtaja

teemu.kokkonen@metkaweb.fi

Santeri Hietanen

Edustajiston varapuheenjohtaja

santeri.hietanen@metkaweb.fi

Työntekijät

Hallituksen työn tukena METKAssa toimii työntekijöitä, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Asiantuntijat ovat työsuhteessa opiskelijakuntaan, mikä takaa työn jatkuvuuden.

Kaikki asiantuntijat tavoitat kerralla osoitteesta asiantuntijat@metkaweb.fi.

Pekka Petäkoski

Toiminnanjohtaja

pekka.petakoski@metkaweb.fi
050 355 5199

Rami Hollmérus

Tutoroinnin asiantuntija

rami.hollmerus@metkaweb.fi
050 374 3269

Hanna Lankia

Hankepäällikkö, Metropolia On The Move

hanna.lankia@metkaweb.fi
044 737 4274

 

Sonja Leppänen

Yhteisöasiantuntija

sonja.leppanen@metkaweb.fi
050 3555 752

 

Janne Levänen

Jäsenpalvelukoordinaattori

janne.levanen@metkaweb.fi
050 350 1603

Nicklas Nyman

Tapahtumasuunnittelija

nicklas.nyman@metkaweb.fi

 

Mari Purhonen

Edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntija
Opiskelija-asiahenkilö

mari.purhonen@metkaweb.fi
050 382 1024

Zone-liikuntapalvelut

Juho Autio

Zone-liikuntapalvelut

info@zonesports.fi

Tuulia Hyvärinen

Zone-liikuntapalvelut

info@zonesports.fi

Häirintäyhdyshenkilöt

METKAn häirintäyhdyshenkilöt auttavat jokaista opiskelijaa, joka kokee joutuneensa häirinnän kohteeksi. Lue lisää häirintäyhdyshenkilötoiminnasta täältä.

Molemmat häirintäyhdyshenkilöt tavoittaa osoitteesta hairinta@metkaweb.fi.

Adel Rizvi

adel.rizvi@metkaweb.fi
050 355 5301

Miitta Vahvelainen

miitta.vahvelainen@metkaweb.fi
040 484 1032

Viestikissa -palautelomake

METKAn viestikissa toimii palautteenantokanavana kaikissa opiskelijoiden opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Viestikissan kautta voit lähettää palautetta suoraan METKAlle kaikesta muustakin, mikä mieltäsi askarruttaa tai mitä toivoisit METKAn tekevän.

Erityisesti palautetta toivotaan opintojaksopalautteeseen liittyvissä tilanteissa.

Opiskelijan tulee voida antaa palautetta jokaiselta opintojaksolta, jolle hän on osallistunut. OMA:n etusivulla olevaan Opintojaksopalaute-portlettiin ilmestyvät päättymässä olevat opintojaksot, joilta palautetta voi antaa. Palauteaika jatkuu neljä viikkoa opintojakson päättymisestä. Palaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa.

Opiskelijan tulee saada kaikkien opintosuoritusten palaute ja arviointi neljän viikon kuluessa suorituksestaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen uusintatilaisuutta. Opintosuorituksen vastuuopettaja huolehtii siitä, että opintojaksojen arvosanat viedään opintosuoritusrekisteriin heti arvioinnin julkistamisen jälkeen. Aina opiskelijan oikeudet eivät kuitenkaan toteudu niin kuin pitäisi. Viestikissan avulla voit ilmoittaa, miltä opintojaksolta palautetta ei voinut antaa tai minkä opintojakson arviointi ei tullut määräajassa. METKA välittää tiedon eteenpäin Metropoliaan, missä sitä käytetään toiminnan kehittämiseen.

Viestikissa-palautelomake

This post is also available in English.