Metkasti Metropoliassa kohti kukoistusta

METKAn MMKK-hankkeen (2022-2023) tarkoitus on luoda Metropoliaan lisää opiskelijahyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia sekä elävöittää kampuksia koronavuosien hiljaisuuden jälkeen. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden toiveiden mukaan mm. uudenlaisia, päihteettömiä opiskelijatapahtumia ja vapaa-ajan oleskelutiloja kaikille kampuksille, aktivoidaan kerho- ja harrastetoimintaa, kehitetään tutorkoulutuksia ja matalan kynnyksen vertaistoimintaa sekä lisätään opiskelijoiden mahdollisuuksia kohdata toisiaan kampuksilla rennoissa merkeissä.

MMKK-hankkeessa työskentelevät METKAlta Sonja ja Nicklas, olethan yhteydessä, jos sinulla on idea, miten yhteisöllisyyttä voisi sinun kampuksellasi kehittää! Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

MMKK-hankkeen avulla on mm.

  • Kaikille kampuksille löydetty opiskelijaloungetilat, joihin kehitetään opiskelijavetoista ohjelmaa. Hanke on myös sekä sisustanut tiloja uudelleen ja tilannut niihin lautapelejä ym. viihdykettä yhteistä oleskelua varten.
  • Arabian kampukselle rakennettu Metropolia on the Move-hankkeen kanssa kaikille metropolialaisille avoin joogatila omatoimista harjoittelua ja rentoutumista varten.
  • Käynnistetty yhteisöllinen VocaPolia-kuorotoiminta Metropoliassa, jossa on nyt jo yli 50 kuorolaista! VocaPolia -kuoroa johtaa musiikin lehtori Asta Levy.
  • Uudistettu ja aktivoitu METKAn kerhotoimintaa: Kerhonvetäjille organisoitu koulutus syksyllä 2022 uusien kerhojen perustamiseksi, resurssoitu kerhoja mm. tarviketilauksilla, lisätty viestintää ja mainontaa kerhoista sekä luotu Moodle-alusta kerhoilmoittautumisia varten.
  • Aloitettu tukiopiskelijatoiminta, jossa kaikkien kampusten opiskelijat voivat saada halutessaan oman tukiopiskelijan, joka auttaa opiskeluarjen haasteissa. Toiminnasta vastaa hankkeen opintopsykologi Emmi Arponen.
  • Käynnistetty uudenlainen opintotutortoiminta ja koulutukset opintopiirien vetäjille, minkä avulla tarjotaan vertaistukea opintojen etenemiseen.
  • Käynnistetty kaveritoimintaa kansainvälisille opiskelijoille mm. Kaverilounaat-konseptin muodossa.
  • Järjestetty uudenlaisia yhteisöllisiä kampustapahtumia eri sidosryhmien kanssa, mm. Myllypuron Joulu yhdessä Hymy-kylän kanssa sekä kansainvälisille opiskelijoille suunnattu KOTI-verkoston pre-Christmas glögitapaaminen.
  • Lisätty keskustelua yhteisöllisemmästä opiskelijakulttuurissa eri foorumeissa ja työryhmissä.

Julkaisut

Lisätietoja

Sonja Leppänen
Yhteisöasiantuntija
sonja.leppanen@metkaweb.fi
050 3555 752

This post is also available in English.