Haku METKAn hallitukseen vuodelle 2021 on päättyy edustajiston järjestäytymiskokoukseen mennessä keskiviikkona 25.11.2020 klo 17. Hae mukaan rakentamaan opiskelijakuntaa, vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin kysymyksiin ja kehittämään Metropolian yhteisöämme yhä parempaan suuntaan!

Hallituksen tehtävät

Hallitus pyörittää opiskelijakunnan päivittäistä toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa Metropolian kaikilla kampuksilla. Opiskelijakunnan hallitus on työhallitus, eli hallituspesti on kokopäiväinen ja siitä maksetaan palkkio.

Hakiessa kannattaa huomioida, että opintojen suorittaminen hallitustoimen kanssa samanaikaisesti on aikataulujen ja kuormituksen kannalta haastavaa. Hallitukselle esitetään maksettavan palkkioita. Palkkion suuruudesta ja maksukuukausien määrästä päätetään edustajiston järjestäytymiskokouksessa.

Päivittäisen työn ja vastuusektoreiden toiminnan johtamisen lisäksi hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista ja edunvalvontaa, edustaa niin opiskelijakunnan jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa opiskelijakunnan toimistolla tai mahdollisesti etänä. Lisäksi hallitus osallistuu kerran viikossa viikkopalavereihin henkilöstön kanssa. Hallitustyötä tehdään pääsääntöisesti arkisin toimistoaikaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäseniä. Edustajisto määrittelee hallituksen koon vuosittain sen valinnan yhteydessä. Samalla edustajisto eli METKAn ylin päättävä elin päättää hallituksen palkkion suuruudesta ja maksettavien palkkiokuukausien määrästä.

Opiskelijakunnassa on toimintasektoreita tutoroinnista koulutuspolitiikkaan ja viestinnästä kansainvälisten asioiden kautta sosiaalipolitiikkaan. Jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Hallituksen jäsenillä on työnsä tukena asiantuntijoita. Vastuusektoreista huolimatta suuri osa hallituksen työskentelystä on yhdessä tekemistä!

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (äidinkieli tai B-taso). Katsomme myös englannin kielen suulliset ja kirjalliset taidot eduksi!

Hallitukseen hakeminen

Hallitukseen voi hakea täyttämällä tämän lomakkeen ke 25.11. klo 17 mennessä. Samaan kellonaikaan alkaa edustajiston kokous, johon hallitukseen hakijoiden toivotaan osallistuvan. Tässä edustajiston kokoukseen järjestetään myös paneelikeskustelu hakijoille. Kannustamme jokaista hakevaa valmistautumaan paneeliin, jossa kartoitetaan kunkin hakijan motivaatiota, osaamista ja kiinnostusta kyseiseen tehtävään. Linkki edustajiston kokoukseen toimitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.

Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee osallistua perehdytyspäiviin, jotka järjestetään 7.-10.12.2020 sekä 14.-15.12.2020. Perehdytyspäivät järjestetään etäyhteyksin.

Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse osoitteesta essi.lumme@metkaweb.fi

Hallituksen toimintaa ohjaavat dokumentit

Yhteystiedot:  

Essi Lumme
Hallituksen puheenjohtaja | METKA
essi.lumme@metkaweb.fi

puh, 050 382 1024

This post is also available in English.