Täydennyshaku METKAn hallituksen jäseneksi vuodelle 2024 on auki ja haku päättyy perjantaina 1.3.2024 klo 23:59. Hae mukaan rakentamaan opiskelijakuntaa, vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin kysymyksiin ja kehittämään Metropolian opiskelijayhteisöä yhä parempaan suuntaan!

Hallituksen tehtävät

Hallitus pyörittää opiskelijakunnan päivittäistä toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa Metropolian kaikilla kampuksilla. Opiskelijakunnan hallitus on työhallitus, eli luottamustehtävä on kokopäiväinen ja siitä maksetaan palkkiota. Palkkion suuruudesta ja maksukuukausien määrästä päättää edustajisto vuosikokouksessa. Hakiessa kannattaa huomioida, että opintojen suorittaminen hallitustoimen kanssa samanaikaisesti on aikataulujen ja kuormituksen kannalta haastavaa. Päivittäisen työn ja vastuusektoreiden toiminnan johtamisen lisäksi hallitus tekee pitkäjänteistä opiskelijavaikuttamista ja edunvalvontaa, edustaa niin opiskelijakunnan jäsenistön, järjestöjen kuin ulkoisten sidosryhmien suuntaan ja vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus kokoustaa lukukausien aikana noin kerran viikossa opiskelijakunnan toimistolla tai etänä. Lisäksi hallitus osallistuu kerran viikossa viikkopalavereihin henkilöstön kanssa. Hallitustyö tapahtuu pääsääntöisesti arkisin toimistoaikaan.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Opiskelijakunnassa on useita toimintasektoreita ja jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Täydennyshaun päätteeksi hallitus järjestäytyy ja jakaa tarvittaessa toimintasektorit uudestaan. Hallituksen jäsenillä on työnsä tukena koko vuoden ajan asiantuntijoita. Omista vastuusektoreista huolimatta suuri osa hallituksen työskentelystä on yhdessä tekemistä!

Hallituksen toimintasektoreita ovat: Edunvalvonta, jäsenpalvelut, liikunta, yritysyhteistyö, tutorointi, häirintäyhdyshenkilötoiminta, tapahtumat, kansainvälisyys, yhteisö & kerhot.

Hallitukseen hakeminen

Hallituksen täydennyshakuun voi osallistua täyttämällä alla olevan lomakkeen perjantaihin 1.3. klo 23:59 mennessä. Hakijat kutsutaan opiskelijakunnan edustajiston kokoukseen, jossa edustajisto valitsee hakijoista täydennykset hallitukseen. Kannustamme jokaista hakevaa valmistautumaan paneeliin, jossa kartoitetaan hakijan motivaatiota, osaamista ja aitoa kiinnostusta kyseiseen tehtävään.

Hallituksen toimintaa ohjaavat dokumentit

METKAn perussääntö
Hallinto-ohjesääntö

Lisäksi kannattaa tutustua hakiessa METKAn muihin aineistoihin!

Yhteystiedot

Juuso Jaakkola
Hallituksen puheenjohtaja
juuso.jaakkola@metkaweb.fi
050 355 5300

Hae tästä!

This post is also available in English.