METKA on valinnut edustajat Hoas – Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan. Hallituksen kokouksessa ma 9.11.2020 täydennettiin edustajia sekä nimettiin muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa edustajat Hoasin hallitukseen sekä asumisen yhteistyöelimeen. 

Edustajien toimikaudet ovat valtuuskunnassa kaksi vuotta (2020-2021) ja asumisen yhteistyöelimessä yhden vuoden (2021).

Edustajina toimii seuraavat henkilöt:
HOASin hallitus

Matti Tujula 

Matti on aiemmin toiminut METKAn edunvalvonnan asiantuntijana. Nykyään hän työskentelee muualla ja toimii yhteisenä opiskelijoiden edustajana HOASin hallituksessa.

HOASin valtuuskunta

Nimo Samatar (varsinainen jäsen – METKA)

Kiia Wilander (varajäsen – METKA)

Asumisen yhteistyöelin

Nimo Samatar (varsinainen jäsen – METKA)

Erica Alaluusua (varajäsen – HELGA)

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka perustettiin helpottamaan opiskelijoiden asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla. Hoasin toiminnassa ovat mukana mm, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat sekä 10 muuta ylioppilaskuntaa ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia.

Hoasilla on yli 9800 asuntoa ja noin 19000 asukasta. Keskivuokra asunnoissa on noin 12,70 euroa. Hoasin toimistossa työskentelee noin 70 henkilöä ja Hoasin liikevaihto on noin 73 miljoonaa vuodessa. 

Valtuuskunta on säätiön hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta. HOASin valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseen maanantaina 16.11. klo 17. Kokous pidetään etänä ja/tai paikan päällä HOASin toimistolla.

Lisätietoa:

Hoasin nettisivut: https://hoas.fi/

Yhteystiedot

Nimo SamatarNimo Samatar 

Hallituksen varapuheenjohtaja 

Edunvalvonta

nimo.samatar@metkaweb.fi 

puh, 050 382 7653

This post is also available in English.