Tutorhaku + koulutukset

Hae tutoriksi

”Päätin ryhtyä tutoriksi, sillä omat tutorini olivat niin mahtavia! Kun aloitin opiskelut, en tuntenut ketään koulutusohjelmastani, enkä osannut kulkea pääkaupunkiseudulla. Tutoreiden avulla kaikki sujui kuitenkin hyvin ja tuntui helpolta! Siksi halusin tehdä oman osani ja auttaa uusia opiskelijoita seuraavana vuonna.”

Syksyn tutohaku on päättynyt. Kiitos kaikista hakemuksista!

Kevään tutorhakujen aikataulut julkaistaan tammikuussa 2021.

 

Kaikki tutoriksi hakeneet kutsutaan haastatteluun. Tieto valinnoista ilmoitetaan mahdollisimman pian kaikille koulutuksiin hakeneille.

Helpoin tapa saada tietoa tutoroinnista METKAwebin lisäksi omat tutorit ja tutorvastaavat! Pätevät tutorit osaavat vastata muun muassa kaikkeen.  Myös me täällä METKAlla vastaamme mieluusti kysymyksiisi. Parhaiten saat METKAn tutortiimin kiinni sähköpostitse osoitteesta:
tutor@metkaweb.fi.

 

Syksyn 2020 tutorkoulutukset

Huom! Kaikki tutorkoulutukset järjestetään etäkoulutuksena koronatilanteen vuoksi.

Vertaistutorkoulutukset

Huom. Alati muuttuvan tilanteen vuoksi suunnitelmaan saattaa tulla muutoksia. 

Tutorkoulutus on kaikille tutoreille pakollinen ja se koostuu etäluennoista, lähiluennoista, työpajoista, toimipistekohtaisesta päivästä sekä ryhmä- ja esiintymisharjoitteista.

Koulutus koostuu yhteensä viidestä koulutuskerrasta. Tutorvastaavat järjestävät yhden koulutuskerroista ja ilmoittavat tämän tarkemman ajankohdan koulutusten aikana.

Koulutukset ovat koulutettavasta ryhmästä riippuen suomeksi tai englanniksi.

Tarkemmat tiedot ja muut mahdolliset ennakko-ohjeistukset lähetetään koulutuksiin valituille koulutusta edeltävällä viikolla.

 

Ilta1 – Johdatus vertaistutorointiin

Koulutus järjestetään 16.11. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Koulutuskerralla käsitellään tutorin perustehtävät, vastuut ja velvollisuudet, tutoroinnin kannalta oleelliset asiat opiskelijakunnasta sekä tutoroinnin opintojaksoon liittyvät ohjeistukset.

 

Ilta2 – Opiskelijahyvinvointi ja edunvalvonta

Koulutus järjestetään 17.11. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Koulutuskerralla käsitellään niin oman, kanssatutorin kuin fuksinkin hyvinvoinnin tukemista sekä näihin liittyen myös Metropolian opiskelijahyvinvointipalveluja. Päivän toisena teemana on opiskelijoiden oikeudet ja miten tutor voi omalla toiminnallaan edistää kanssaopiskelijoidensa, erityisesti fuksien, oikeuksien toteutumista.

 

Ilta3 – Oma tutortiimi

Koulutus järjestetään 24.11. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Ensimmäisen lähikoulutuskerran tarkoituksena on tutustua omaan tutortiimiin kampuksesi tutorvastaavien sekä METKAn tutortiimin johdolla. Tiiminä käytte ohjatusti läpi oman kampuksen tutoroinnin vuosikellon, sovitte yhteisistä pelisäännöistä ja pääsette tutustumaan toisiinne.

 

Toiminnallinen päivä

Koulutus järjestetään 28.11. klo 11-18 etäkoulutuksena.

Toiminnallinen päivä on tutorkoulutuksen huipennus. Päivä koostuu rastikoulutuksista, jotka käsittelevät ryhmäyttämistä, ryhmän kaikkien jäsenten huomiointia ja tukemista, yhdenvertaisuutta sekä opiskelijakulttuuria. Tavoitteena on, että jokainen toiminnalliseen päivään osallistuva saisi tutoroinnissa tarvittavia taitoja.

Vaihtaritutorkoulutukset

Huom. Alati muuttuvan tilanteen vuoksi suunnitelmaan saattaa tulla muutoksia. 

Tutorkoulutus on kaikille tutoreille pakollinen ja se koostuu etäluennoista, lähiluennoista, työpajoista, toimipistekohtaisesta päivästä sekä ryhmä- ja esiintymisharjoitteista.

Koulutus koostuu yhteensä viidestä koulutuskerrasta. Tutorvastaavat järjestävät yhden koulutuskerroista ja ilmoittavat tämän tarkemman ajankohdan koulutusten aikana.

Koulutukset ovat koulutettavasta ryhmästä riippuen suomeksi tai englanniksi.

Tarkemmat tiedot ja muut mahdolliset ennakko-ohjeistukset lähetetään koulutuksiin valituille koulutusta edeltävällä viikolla.

 

Ilta1 – Johdatus vaihtaritutorointiin

Koulutus järjestetään 9.11. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Koulutuskerralla käsitellään vaihtaritutorin perustehtävät, vastuut ja velvollisuudet, vaihtaritutoroinnin prosessi sekä siihen liittyvät erityispiirteet, kuten vaihtarien asumiskuviot HOASin kanssa. Lisäksi päivän aikana perehdytään vaihtaritutoroinnin opintojaksoon liittyviin ohjeistuksiin.

 

Ilta2 – Opiskelijahyvinvointi ja edunvalvonta

Koulutus järjestetään 10.11. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Koulutuskerralla käsitellään oman sekä vaihtarin hyvinvoinnin tukemista että vaihtareiden kannalta oleellisia Metropolian hyvinvointipalveluja. Päivän aikana käsitellään myös vaihtareiden oikeuksia ja miten tutor voi omalla toiminnalla edesauttaa vaihtarien oikeuksien toteutumista. Lopuksi käymme läpi vaihtaritutoroinnin kannalta olennaiset asiat opiskelijakunnasta.

 

Toiminnallinen päivä

Koulutus järjestetään 14.11. klo 11-18 etäkoulutuksena.

Toiminnallinen päivä on tutorkoulutuksen huipennus. Päivä koostuu rastikoulutuksista, jotka käsittelevät ryhmäyttämistä, ryhmän kaikkien jäsenten huomiointia ja tukemista, yhdenvertaisuutta sekä opiskelijakulttuuria. Rastit on toteutettu vaihtaritutoroinnin näkökulmasta. Päivän tavoitteena on antaa taitoja vaihtaritutorointiin sekä tarjota mahdollisuus tutustua kanssatutoreihin.

 

Pääkaupunkiseudun vaihtaritutoreiden yhteiskoulutus

Koulutus järjestetään 17.11. klo 16-20 etäkoulutuksena.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Laurean, Arkadan ja Diakin opiskelijakuntien kanssa. Koulutuksessa käsitellään suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä ja kulttuurishokkia, opiskelijakulttuuria ja miten siitä kertoa vaihtarille, ryhmädynamiikkaan liittyviä teemoja sekä vaihtarien erityistarpeita.

Tutorvastaavakoulutukset

Huom. Alati muuttuvan tilanteen vuoksi suunnitelmaan saattaa tulla muutoksia. 

Voidaksesi tulla valituksi tutorvastaavakoulutukseen sinun on oltava koulutettu vertais- tai vaihtaritutor ja sinulla on oltava riittävästi kokemusta tutoroinnista. Tutorvastaavakoulutus koostuu yhdestä iltakoulutuksesta sekä yhdestä lauantaikoulutuksesta.

Koulutukset ovat koulutettavasta ryhmästä riippuen suomeksi tai englanniksi.

Tarkemmat tiedot ja muut mahdolliset ennakko-ohjeistukset lähetetään koulutuksiin valituille koulutusta edeltävällä viikolla.

 

Iltakoulutus

Koulutus järjestetään 13.10. klo 17-20 etäkoulutuksena.

Koulutuskerralla käydään läpi tutorvastaavien perustehtävät, vastuut ja velvollisuudet. Lisäksi iltakoulutuksessa käydään läpi tutorvastaavien ja METKAn väliseen viestintään liittyvät pelisäännöt sekä tutorvastaavien keskeiset yhteistyötahot METKAssa ja Metropoliassa.

 

Lauantaikoulutus

Koulutus järjestetään 17.10. klo 11-18 etäkoulutuksena.

Lauantaikoulutus järjestetään rastikoulutuksena. Koulutuksessa keskitytään antamaan tutoreille taitoja niin tutoreiden johtamiseen ja motivointiin kuin erilaisissa haastavissa tilanteissa selviytymiseen.

This post is also available in English.