Opiskeluhyvinvointikyselyn toteuttivat yhteistyössä METKAn Metropolia on the Move -hanke sekä Metkasti Metropoliassa Kohti Kukoistusta (MMKK) -hanke verkkokyselynä keväällä 2023. Tavoitteena oli kartoittaa Metropolian opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelukykyyn, liikkumiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, hyvinvointiin, kampusympäristöön sekä yhteisöllisyyteen liittyen. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty MMKK- ja Metropolia on the Move -hankkeiden toimenpiteiden arvioimiseen sekä hankejulkaisujen lähteenä.

Verkkokysely oli avoinna 17.4.7.5.2023.  Kysely koostui kahdesta osiosta, jonka ensimmäinen osa (Metropolia on the Move) keskittyi fyysiseen hyvinvointiin ja liikuntaan ja toinen osa (MMKK) psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Vastauksia Metropolian opiskelijoilta saatiin yhteensä 941, joista suomenkielisiä vastauksia oli 813, englanninkielisiä vastauksia 128. Tutustu kyselyn yhteenvetoon tästä (PDF).

This post is also available in English.