Hoitotakuu

YTHS noudattaa hoitotakuulainsäädäntöä ja sen mukaisia yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn määräaikoja. Yhteydensaannin ja hoidontarpeen arvioinnin tulee toteutua yhteydenottopäivän aikana, arkipäivisin YTHS:n aukioloaikana. 

Kiireettömän hoitoon pääsyn tulee toteutua yleis- ja mielenterveyspalveluissa 14 vuorokauden kuluessa yhteydenottopäivästä. Enimmäisaika ei koske esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Kiireettömän hoitoon pääsyn tulee toteutua suunterveyden palveluissa neljän kuukauden kuluessa yhteydenottopäivästä. Enimmäisaikaa ei sovelleta tilanteissa, jossa potilaalle on määritelty yksilöllinen tutkimus- tai hoitoväli.

Metropolian opiskelijat kuuluvat YTHS:n eteläiselle palvelualueelle ja tällä alueella hoitotakuu on toteutunut raporttien mukaan hyvin.

Mielenterveyden palvelupolku

YTHS on uudistanut opiskelijan mielenterveyden hoitoon liittyviä palveluita ja viime syksystä alkaen YTHS tarjoaa opiskelijalle tukea mielenterveysasioissa tarpeita vastaavasti ja ilman useita asiointivaiheita. Uudistus lyhentää odotusaikaa hoitopolun alussa.

Porrasteisessa hoitomallissa palvelu tarjotaan jatkumona: mitä monimutkaisempi opiskelijan tilanne on, sitä intensiivisempää tarjottava hoito on. Suurelle osalle riittää nopeasti alkava ja lyhyt hoito. Näin YTHS:n ammattilaisten apu riittää mahdollisimman hyvin kaikille avun tarpeessa oleville.

Lievissä tai keskivaikeissa oireissa opiskelija voidaan ohjata joko ryhmätoimintaan tai ohjattuun omahoitoon, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja neuvoo ja tukee hoitoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan hoitopolussa eteenpäin yleislääkärin vastaanotolle. Psykologin lyhytterapiaa ja psykiatrin konsultaatiota hyödynnetään vain vaikeammissa tilanteissa. Mikäli tilanne edelleen vaatii, opiskelija saa psykiatrin vastaanottoajan tai yleislääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon.

This post is also available in English.